Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Azibiot tabletki powlekane 500 mg

Znajdź informacje na temat leku

Azibiot tabletki powlekane 500 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Borelioza › Chlamydioza › Zakażenia klatki piersiowej › Zakażenia skóry i tkanek miękkich › Zakażenia układu moczowego › Zapalenie cewki moczowej › Zapalenie gardła › Zapalenie płuc › Zapalenie szyjki macicy › Zapalenie ucha środkowego › Zapalenie zatok

0.0
Azibiot tabletki powlekane 500 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Azithromycinum    
Lek dostępny na receptę

Lek Azibiot ma formę tabletek powlekanych. Lek ten jest antybiotykiem, zwalczającym zakażenia wywołane przez niektóre bakterie. Lek ten stosuje się między innymi w leczeniu zapalenia zatok, gardła czy migdałków, w leczeniu boreliozy, chlamydiozy, zapaleń płuc czy oskrzeli. Lek Azibiot leczy zakażenia górnych dróg oddechowych: zapalenie zatok, zapalenie gardła i migdałków, ostre zapalenie ucha środkowego, zakażenia dolnych dróg oddechowych (bakteryjne zapalenie oskrzeli i zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zewnątrzszpitalne zapalenie płuc), zakażenia skóry i tkanek miękkich (rumień wędrujący - pierwszy objaw boreliozy), wtórne ropne zapalenie skóry. Azibiot leczy również choroby przenoszone drogą płciową, takie jak niepowikłane zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki macicy, wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Leku Azibiot nie należy stosować:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na azytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;
- razem z pochodnymi sporyszu z uwagi na możliwość zatrucia alkaloidami sporyszu (ergotyzm);
- w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Azibiot:

U pacje...

Leku Azibiot nie należy stosować:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na azytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;
- razem z pochodnymi sporyszu z uwagi na możliwość zatrucia alkaloidami sporyszu (ergotyzm);
- w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Azibiot:

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Lekarz może zdecydować o zamianie leku na inny. Podobnie jak podczas stosowania innych antybiotyków makrolidowych, mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne. Niektóre z reakcji na azytromycynę powodowały objawy nawracające i konieczność dłuższego okresu obserwacji i leczenia.

Podobnie jak podczas stosowania innych antybiotyków, istotne jest prowadzenie stałej kontroli w celu wykrycia objawów rozwoju niewrażliwych mikroorganizmów, takich jak grzyby. Antybiotyki mogą zmieniać prawidłową florę bakteryjną jelit, co może doprowadzić do namnożenia się wywołujących biegunki bakterii niewrażliwych na działanie danego antybiotyku. W niektórych przypadkach biegunka, może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołanego toksynami nadmiernie namnożonych w jelicie bakterii z gatunku Clostridium difficile. Z tego względu w przypadku wystąpienia biegunki, zwłaszcza ciężkiej i uporczywej, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Konieczne może okazać się przerwanie stosowania leku. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę lub działających zapierająco. Jeśli u pacjenta występuje nieregularne bicie serca, należy o tym poinformować lekarza.

W związku ze stosowaniem antybiotyków makrolidowych możliwe jest wystąpienie arytmii (nieregularnego bicia serca), szczególnie u pacjentów z wydłużonym odstępem QT w zapisie EKG. Azytromycyna jest skuteczna w leczeniu zakażeń gardła wywołanych przez paciorkowce. Nie przeprowadzono badań potwierdzających jej skuteczność w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej. W leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych spowodowanych przez Streptococcus pyogenes oraz w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej lekiem z wyboru jest zwykle penicylina.

W przypadku chorób przenoszonych drogą płciową lekarz może zalecić odpowiednie badania, aby upewnić się, czy pacjent nie jest również zakażony kiłą. Podczas stosowania azytromycyny u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi należy zachować ostrożność.

Azytromycyny nie stosuje się w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądaneCzęstość występowania działań niepożądanych, mogących wystąpić w czasie leczenia została sklasyfikowana w następujących kategoriach:
- często - występują częściej niż u 1 na 100 pacjentów, lecz rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów
- niezbyt często - występują częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów
- rzadko - występują częściej niż u 1 na 10000 pacjentów, lecz rzad...Częstość występowania działań niepożądanych, mogących wystąpić w czasie leczenia została sklasyfikowana w następujących kategoriach:
- często - występują częściej niż u 1 na 100 pacjentów, lecz rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów
- niezbyt często - występują częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów
- rzadko - występują częściej niż u 1 na 10000 pacjentów, lecz rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów

Często zgłaszane działania niepożądane:
- nudności wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej (ból, skurcze).

Niezbyt często zgłaszane działania niepożądane:
- zawroty głowy, senność, bóle głowy, drgawki (obserwowane również podczas stosowania innych makrolidów), zaburzenia smaku i węchu;
- luźne stolce, wzdęcia, zaburzenia trawienia, jadłowstręt;
- reakcje alergiczne, takie jak świąd i wysypka;
- bóle stawów;
- zapalenie pochwy.

Rzadko zgłaszane działania niepożądane:
- trombocytopenia (niedobór płytek krwi); w badaniach klinicznych obserwowano lekkie i przemijające zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia), ale nie potwierdzono czy jest to związane z leczeniem azytromycyną;
- zachowanie agresywne, niepokój, lęk, nerwowość, parestezje i astenia (osłabienie), bezsenność i nadmierna ruchliwość;
- uszkodzenia słuchu obserwowano podczas stosowania antybiotyków makrolidowych. U niektórych pacjentów leczonych azytromycyną opisywano osłabienie słuchu, głuchotę i szumy uszne. Większość z tych przypadków odnosi się do badań doświadczalnych, w których azytromycyna była przyjmowana w dużych dawkach przez długi okres. Jednakże aktualnie dostępne dane potwierdzają, iż większość spośród tych zaburzeń jest przemijająca;
- kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca w tym tachykardia komorowa (które występują także podczas stosowania innych makrolidów). Istnieje ryzyko wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG i komorowe zaburzenia rytmu (typu torsade de pointes);
- zaparcia, zapalenie języka, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, zapalenie trzustki;
- zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna z nieprawidłowymi wartościami testów czynności wątroby, martwica wątroby i niewydolność wątroby, rzadko prowadzące do zgonu;
- reakcje alergiczne, takie jak obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i uczulenie na światło; ciężkie reakcje skórne, jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka;
- śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek;
- anafilaksja (rzadko prowadząca do zgonu), w tym obrzęk naczynioruchowy;
- kandydozy (grzybica wywołana przez grzyby z rodzaju Candida).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Azibiot tabletki powlekane 500 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku