Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Azimycin tabletki powlekane 250 mg

Znajdź informacje na temat leku

Azimycin tabletki powlekane 250 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Borelioza › Liszajec › Róża › Zakażenia klatki piersiowej › Zakażenia skóry i tkanek miękkich › Zakażenia układu moczowego › Zapalenie gardła › Zapalenie płuc › Zapalenie ucha środkowego › Zapalenie zatok

0.0
Azimycin tabletki powlekane 250 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Azithromycinum    
Lek dostępny na receptę

Lek Azimycin ma postać tabletek powlekanych. Lek ten jest antybiotykiem, zwalczającym zakażenia wywołane przez niektóre bakterie. Lek ten stosuje się między innymi w leczeniu zapalenia zatok, gardła czy migdałków, w leczeniu boreliozy, zapaleń płuc czy oskrzeli. Lek Azimycin jest stosowany w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok), zakażeń dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, śródmiąższowe i odoskrzelowe zapalenie płuc), zakażeń skóry i tkanek miękkich (rumień wędrujący w boreliozie, róża, liszajec, wtórne ropne zapalenie skóry).

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Azimycin:
- U pacjentów uczulonych na azytromycynę lub inne makrolidy lub którykolwiek składnik leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Azimycin:
- Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na antybiotyki lub inne alergeny, przed przyjęciem leku Azimycin powinni poinformować o tym lekarza.
- Podczas leczenia antybiotykami makrolidow...

Kiedy nie stosować leku Azimycin:
- U pacjentów uczulonych na azytromycynę lub inne makrolidy lub którykolwiek składnik leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Azimycin:
- Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na antybiotyki lub inne alergeny, przed przyjęciem leku Azimycin powinni poinformować o tym lekarza.
- Podczas leczenia antybiotykami makrolidowymi, u niektórych pacjentów obserwowano zaburzenia serca. Nie można wykluczyć podobnego działania azytromycyny, zwłaszcza u pacjentów z już istniejącymi zaburzeniami serca. Dlatego przed przyjęciem leku Azimycin pacjenci powinni poinformować lekarza, jeśli stwierdzono u nich: wrodzone lub nabyte wady serca, zaburzenia rytmu serca lub ciężką niewydolność krążenia, leczeni lekami przeciwarytmicznymi, cyzaprydem lub terfenadyną.
- Tak jak w przypadku innych antybiotyków, podczas stosowania azytromycyny może wystąpić nadmierny rozwój niewrażliwych na antybiotyk bakterii lub grzybów. W przypadku pojawienia nowych zakażeń podczas leczenia azytromycyną, lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem.
- Azytromycyna podobnie jak inne antybiotyki o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego (np. makrolidy, penicyliny półsyntetyczne, cefalosporyny) może niekiedy wywoływać rzekomobłoniaste zapalenie jelit, którego objawem jest ciężka lub długotrwała biegunka. Zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach umożliwia namnożenie pałeczki Clostridium difficile, której toksyny wywołują objawy kliniczne rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Dlatego pacjenci, u których biegunka wystąpiła podczas stosowania antybiotyku lub wkrótce po jego odstawieniu powinni zwrócić się do lekarza. W przypadku stwierdzenia rzekomobłoniastego zapalenia jelit konieczne jest niezwłoczne przerwanie podawania azytromycyny i zastosowanie odpowiedniego leczenia. W lżejszych przypadkach wystarcza zwykle odstawienie leku, w cięższych podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę jelit lub innych działających zapierająco.
- Pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi przed przyjęciem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądaneAzytromycyna jest z reguły dobrze tolerowana, a pojawiające się działania niepożądane są najczęściej łagodne lub umiarkowane i ustępują po odstawieniu leku.

Częstość działań niepożądanych pojawiających się po zastosowaniu leków można sklasyfikować jako:
bardzo często (częściej niż u jednego pacjenta na 10),
często (częściej niż u jednego pacjenta na 100 i rzadziej niż u jednego pacjenta na 10)...Azytromycyna jest z reguły dobrze tolerowana, a pojawiające się działania niepożądane są najczęściej łagodne lub umiarkowane i ustępują po odstawieniu leku.

Częstość działań niepożądanych pojawiających się po zastosowaniu leków można sklasyfikować jako:
bardzo często (częściej niż u jednego pacjenta na 10),
często (częściej niż u jednego pacjenta na 100 i rzadziej niż u jednego pacjenta na 10),
niezbyt często (częściej niż u jednego pacjenta na 1 000 i rzadziej niż u jednego pacjenta na 100),
rzadko (częściej niż u jednego pacjenta na 10 000 i rzadziej niż u jednego pacjenta na 1 000),
bardzo rzadko (rzadziej niż u jednego pacjenta na 10 000).

- Zaburzenia serca:
bardzo rzadko: kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca.

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
bardzo rzadko: przemijające zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych i płytek krwi.

- Zaburzenia układu nerwowego:
rzadko: ból głowy, zawroty głowy, drgawki, senność, zaburzenia węchu i (lub) smaku; bardzo rzadko: uczucie mrowienia, drętwienia, omdlenie, bezsenność, nadmierna ruchliwość.

- Zaburzenia ucha i błędnika:
bardzo rzadko: zaburzenia słuchu (osłabienie słuchu, głuchota, szumy uszne). Zaburzenia te opisywano w badaniach klinicznych, u pacjentów, którzy otrzymywali azytromycynę w dużych dawkach. Zaburzenia te są najczęściej przemijające.

- Zaburzenia żołądka i jelit:
często: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha;
niezbyt często: luźne stolce, brak apetytu, zaburzenia trawienia, wzdęcia;
rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zaparcia, zapalenie języka, zapalenie trzustki.

- Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek.

- Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:
rzadko: podczas przedłużonego lub powtórnego leczenia antybiotykiem może dojść do nadkażenia niewrażliwymi na lek bakteriami lub grzybami;
niezbyt często: zapalenie pochwy.

- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
rzadko: osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie.

- Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:
niezbyt często: bóle stawów.

- Reakcje uczuleniowe
Zaburzenia układu immunologicznego:
bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk zlokalizowany najczęściej w okolicy twarzy lub gardła, mogący być groźny dla życia), reakcje anafilaktyczne (ciężka reakcja alergiczna).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
rzadko: wysypki, świąd, pokrzywka;
bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka).
W przypadku wystąpienia którejś z powyżej przedstawionych reakcji uczuleniowych należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
rzadko: niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby,
żółtaczka cholestatyczna (spowodowana zastojem żółci), opisywano również martwicę wątroby i niewydolność wątroby, które w skrajnych przypadkach prowadziły do zgonu.

- Zaburzenia psychiczne:
rzadko: agresywne zachowanie, pobudzenie, nerwowość, zaburzenia osobowości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość