Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Apap Extra tabletki powlekane 500 mg + 65 mg

Znajdź informacje na temat leku

Apap Extra tabletki powlekane 500 mg + 65 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Ból głowy › Ból mięśni › Ból zębów › Bóle kostno-stawowe › Bóle menstruacyjne › Bóle ooperacyjne › Bóle pourazowe › Gorączka › Grypa › Migrena › Nerwoból › Przeziębienie

0.0
Apap Extra tabletki powlekane 500 mg + 65 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Paracetamolum + Coffeinum    
Lek dostępny bez recepty

Lek APAP Extra ma formę tabletek powlekanych. Lek ma działanie przeciwbólowe i przecigorączkowe. Jako składniki czynne lek ten zawiera paracetamol i kofeinę. Paracetamol ma własności przeciwbólowe i przecigorączkowe, kofeina zaś nasila jego działanie. Lek APAP Extra doraźnie łagodzi bóle. Lek APAP Extra łagodzi bóle głowy, w tym migrenę, bóle mięśni, zębów, nerwobóle, bóle menstruacyjne, kostno-stawowe, pooperacyjne i pourazowe. Lek łagodzi objawy przeziębienia i grypy, takie jak: gorączka, bóle gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Jednakże, żeby uzyskać dobre wyniki leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Jeśli objawy się nasilą lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwskazania

Kiedy nie należy przyjmować leku APAP Extra:
- gdy wcześniej obserwowano objawy uczulenia na paracetamol lub którykolwiek składnik leku;
- gdy występują następujące schorzenia: wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, zaburzenia rytmu serca;
- podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 t...

Kiedy nie należy przyjmować leku APAP Extra:
- gdy wcześniej obserwowano objawy uczulenia na paracetamol lub którykolwiek składnik leku;
- gdy występują następujące schorzenia: wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, zaburzenia rytmu serca;
- podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
- Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.
- Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby.
- Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, nadczynnością gruczołu tarczowego, zaburzeniami snu w postaci bezsenności.
- W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.
- Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądaneCzęstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:
- bardzo często: (występują u więcej niż 1 osoby na 10);
- często: (występują u 1 do 10 osób na 100);
- niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);
- rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);
- bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);
- nieznana: (częstość nie może być określona na ...Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:
- bardzo często: (występują u więcej niż 1 osoby na 10);
- często: (występują u 1 do 10 osób na 100);
- niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);
- rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);
- bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);
- nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000 pacjentów stosujących lek):
- skórne reakcje alergiczne, tj pokrzywka, wysypka
- nudności, wymioty, bóle brzucha

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000 pacjentów stosujących lek):
- małopłytkowość, agranulocytoza (brak jednego rodzaju białych krwinek),
- zawroty głowy
- martwica brodawek nerkowych podczas długotrwałego stosowania; kolka nerkowa.

W przypadku, gdy produkt zawierający kofeinę będzie podawany w zalecanym dawkowaniu w połączeniu z kofeiną zawartą w pożywieniu możliwe jest nasilenie objawów niepożądanych związanych ze wzrostem całkowitej dawki kofeiny takich jak:

Działania niepożądane, których częstość jest nieznana (niemożliwa do określenia na podstawie dostępnych danych):
niemiarowość rytmu serca, bezsenność, zaburzenia uwagi, drżenia mięśniowe, drażliwość, zawroty głowy

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość