Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Difadol roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml

Znajdź informacje na temat leku

Difadol roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Bóle pooperacyjne › Bóle pourazowe › Dna moczanowa › Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) › Reumatyzm › Zapalenie kości i stawów › Zapalenie stawów krzyżowo- Biodrowych › Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) › Zwyrodnienie kręgosłupa

0.0
Difadol roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
Postać leku: roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji    
Substancja czynna: Diclofenacum natricum    
Lek dostępny na receptę

Lek Difadol ma postać roztworu do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji. Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Lek Difadol ma działanie przeciwreumatyczne, przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Difadol podaje się dożylnie oraz domięśniowo.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Difadol:
- jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja;
- ostatnie trzy miesiące ciąży;
- ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca;
- u osób, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków niesteroidowych przeciwzapalnych mo...

Kiedy nie stosować leku Difadol:
- jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja;
- ostatnie trzy miesiące ciąży;
- ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca;
- u osób, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków niesteroidowych przeciwzapalnych może być przyczyną wystąpienia napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu nosa.

Przeciwwskazania w przypadku dożylnego podawania diklofenaku sodowego:
- jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub przeciwzakrzepowych (w tym małe dawki heparyny);
- skaza krwotoczna występująca w przeszłości, potwierdzone lub podejrzewane krwawienie naczyniowo- mózgowe;
- zabiegi chirurgiczne związane z dużym ryzykiem wystąpienia krwotoku;
- astma w wywiadzie;
- niewydolność nerek o średnim lub ciężkim nasileniu (stężenie kreatyniny w surowicy > 160 mol/l);
- hypowolemia (zmniejszona objętość krwi w organizmie) lub odwodnienie pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Difadol należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Difadol:
- u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego stwierdzonymi w przeszłości - chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy i zespołem Crohna;
- w porfirii wątrobowej;
- u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu;
- u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.
- Lek Difadol należy stosować nie dłużej niż 2 doby. Jeśli zachodzi potrzeba kontynuacji leczenia, należy stosować diklofenak sodowy w innych postaciach (np. tabletki, czopki).
- Należy zaprzestać stosowania leku, jeżeli wystąpi wysypka skórna lub zmiany chorobowe błony śluzowej.
- Przyjmowanie takich leków jak Difadol może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane. W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.
- U osób z zaburzeniami czynności wątroby, zwłaszcza w trakcie długotrwałego stosowania diklofenaku sodowego, lekarz może zalecić regularne kontrolowanie czynności wątroby. Podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek mogą wystąpić obrzęki, które ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądanePrzedstawione poniżej działania niepożądane odnotowano po krótko- lub długotrwałym stosowaniu różnych postaci diklofenaku.
Działania niepożądane pogrupowane są według częstości występowania.
Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych); rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1 000 pacjen...Przedstawione poniżej działania niepożądane odnotowano po krótko- lub długotrwałym stosowaniu różnych postaci diklofenaku.
Działania niepożądane pogrupowane są według częstości występowania.
Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych); rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów); niezbyt często (u więcej niż 1 na 1 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów); często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów); bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów).

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- ropnie w miejscu podania;
- zmniejszenie liczby płytek krwi, białych krwinek, anemia (w tym anemia hemolityczna i aplastyczna), zanik granulocytów we krwi obwodowej;
- obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy);
- dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia psychotyczne; - parestezje (mrowienie, drętwienie), zaburzenia pamięci, drgawki, lęk, drżenie, jałowe zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu; - zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie;
- szumy uszne, zaburzenia słuchu;
- kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego;
- nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń;
- zapalenie płuc;
- zapalenie okrężnicy (także krwotoczne oraz zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub choroba Crohna), zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka, zaburzenia w obrębie przełyku, błoniaste zwężenie jelit, zapalenie trzustki;
- piorunujące zapalenie wątroby;
- wysypka pęcherzowa, wyprysk, rumień, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa- Johnsona, martwica toksyczno- rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry, łysienie, reakcje nadwrażliwości na światło, plamica, choroba Schönleina- Henocha, świąd;
- ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):
- nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (w tym niskie ciśnienie krwi i wstrząs);
- senność;
- astma (w tym duszność);
- zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, krwawe biegunki, smoliste stolce, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (z krwawieniem lub bez krwawienia, lub z perforacją);
- zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby; - pokrzywka;
- obrzęk, zanik tkanki w miejscu podania.

Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):
- bóle głowy, zawroty głowy;
- nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, jadłowstręt;
- zwiększenie aktywności aminotransferaz; - wysypka;
- podrażnienie, ból, stwardnienie w miejscu podania.

W związku z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.
Przyjmowanie takich leków jak Difadol może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość