Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Vilpin tabletki 10 mg

Znajdź informacje na temat leku

Vilpin tabletki 10 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Dławica piersiowa › Dławica Prinzmetala › Nadciśnienie

0.0
Vilpin tabletki 10 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Amlodipinum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek, zawiera substancję czynną amlodypinę, należącą grupy pochodnych dihydropirydyny, hamującą napływ jonów wapnia do komórki. Amlodypina h powoduje rozszerzenie komórek mięśnia sercowego i komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i obniżenie oraz ciśnienia tętniczego krwi.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Nie należy stosować leku Vilpin jeśli występuje:
- nadwrażliwość na amlodypinę, inne dihydropirydyny i(lub) substancje pomocnicze preparatu Vilpin;
- wstrząs kardiogenny;
- istotne hemodynamicznie zwężenie aorty;
- niestabilna dławica piersiowa, z wyjątkiem postaci naczynioskurczowej (dławica Prinzmetala);
- ostry zawał mięśnia sercowego (w ciągu pierwszych 4 tygodni);
- ciężka niewydolność ...

Nie należy stosować leku Vilpin jeśli występuje:
- nadwrażliwość na amlodypinę, inne dihydropirydyny i(lub) substancje pomocnicze preparatu Vilpin;
- wstrząs kardiogenny;
- istotne hemodynamicznie zwężenie aorty;
- niestabilna dławica piersiowa, z wyjątkiem postaci naczynioskurczowej (dławica Prinzmetala);
- ostry zawał mięśnia sercowego (w ciągu pierwszych 4 tygodni);
- ciężka niewydolność wątroby;
- ciąża i okres karmienia piersią.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Bardzo często 10%
Często 1%, < 10%
Niezbyt często 0,1%, < 1%
Rzadko 0,01%, < 0,1%
Bardzo rzadko < 0,01%

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego:
Bardzo rzadko: reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
Bardzo rzadko: hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne:
Niezby często: zaburzenia snu, zmi...

Bardzo często 10%
Często 1%, < 10%
Niezbyt często 0,1%, < 1%
Rzadko 0,01%, < 0,1%
Bardzo rzadko < 0,01%

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego:
Bardzo rzadko: reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
Bardzo rzadko: hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne:
Niezby często: zaburzenia snu, zmiany nastroju

Zaburzenia układu nerwowego:
Często: senność, zawroty głowy, bóle głowy
Niezbyt często: drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie, niedoczulica, parestezje Bardzo rzadko: neuropatia obwodowa, wzmożone napięcie mięśni

Zaburzenia oka:
Niezbyt często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika: Niezbyt często: szumy uszne Zaburzenia serca:
Często: kołatanie serca, częstoskurcz
Bardzo rzadko: zawał mięśnia sercowego, arytmia, rzadkoskurcz, częstoskurcz komorowy i migotanie przedsionków, jednakże działania te mogą być związane z pierwotną chorobą.
Na początku leczenia amlodypiną mogą wystąpić napady dławicy piersiowej np. u pacjentów ze współistniejącą dławicą piersiową możliwy jest wzrost częstotliwości napadów dławicy, wydłużenie czasu ich trwania i zaostrzenie objawów.

Zaburzenia naczyń:
Często: zaczerwienienie
Niezbyt często: niedociśnienie tętnicze Bardzo rzadko: zapalenie naczyń.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:
Niezbyt często: duszność, zapalenie błony śluzowej nosa
Bardzo rzadko: kaszel

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:
Często: ból brzucha, mdłości
Niezbyt często: wymioty, niestrawność, naprzemienne dolegliwości jelita grubego, uczucie suchości w ustach, biegunka
Bardzo rzadko: zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, przerost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczka i zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (związana głównie z zastojem żółci)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Niezbyt często: łysienie, plamica, odbarwienie skóry, nadmierne pocenie się, świąd, wysypka Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:
Niezbyt często: bóle stawów, bóle mięśni, bolesne skurcze mięśni, bóle pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
Niezbyt często: zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy, częste oddawanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:
Niezbyt często: impotencja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Często: obrzęk, uczucie zmęczenia
Niezbyt często: bóle w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie

Wyniki badań laboratoryjnych:
Niezbyt często: zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość