Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Dilocard kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg

Znajdź informacje na temat leku

Dilocard kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Dławica piersiowa › Dławica Prinzmetala › Nadciśnienie

0.0
Dilocard kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg
Postać leku: kapsułki o przedłużonym uwalnianiu    
Substancja czynna: Diltiazemi hydrochloridum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, zawiera substancję czynną diltiazem. Stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz dławicy Prinzmetala.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

- Zespół chorej zatoki u pacjentów bez funkcjonującego stymulatora serca.
- Blok przedsionkowo-komorowy (AV) II i III stopnia u pacjentów bez funkcjonującego stymulatora serca.
- Jawna niewydolność mięśnia sercowego.
- Rzadkoskurcz (bradykardia) <50 uderzeń/minutę.
- Niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe krwi mniejsze niż 90 mmHg).
- Jednoczesne stosowanie dantrolenu w postaci wlewu do...

- Zespół chorej zatoki u pacjentów bez funkcjonującego stymulatora serca.
- Blok przedsionkowo-komorowy (AV) II i III stopnia u pacjentów bez funkcjonującego stymulatora serca.
- Jawna niewydolność mięśnia sercowego.
- Rzadkoskurcz (bradykardia) <50 uderzeń/minutę.
- Niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe krwi mniejsze niż 90 mmHg).
- Jednoczesne stosowanie dantrolenu w postaci wlewu dożylnego.
- Wstrząs.
- Ostry zawał mięśnia sercowego i zastój płucny potwierdzony w badaniu radiologicznym klatki piersiowej.
- Ciąża i okres karmienia piersią.
- Migotanie lub trzepotanie przedsionków i współistniejący zespół WolffaParkinsona-White'a (ze względu na zwiększone ryzyko wyzwolenia częstoskurczu komorowego).

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Do objawów niepożądanych, które mogą wystąpić w trakcie leczenia diltiazemem należą: obrzęki, ból i zawroty głowy, osłabienie, blok przedsionkowo-komorowy I°, nagłe uderzenia krwi do twarzy, rzadkoskurcz zatokowy, nudności oraz wysypka - spośród nich tylko nasilenie obrzęków oraz rzadkoskurcz zależały, w przeprowadzonych badaniach od dawki leku. Rzadziej, wystąpić mogą również działania niepożądan...

Do objawów niepożądanych, które mogą wystąpić w trakcie leczenia diltiazemem należą: obrzęki, ból i zawroty głowy, osłabienie, blok przedsionkowo-komorowy I°, nagłe uderzenia krwi do twarzy, rzadkoskurcz zatokowy, nudności oraz wysypka - spośród nich tylko nasilenie obrzęków oraz rzadkoskurcz zależały, w przeprowadzonych badaniach od dawki leku. Rzadziej, wystąpić mogą również działania niepożądane: ze strony układu krążenia - zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie, blok przedsionkowo-komorowy II° i III°, zastoinowa niewydolność serca, bóle wieńcowe; ze strony układu nerwowego - zaburzenia pamięci, depresja, zaburzenia chodu, omamy, zwiększona pobudliwość nerwowa, parestezje, bezsenność, zaburzenia osobowości, senność, dzwonienie i szum w uszach; ze strony układu pokarmowego - utrata apetytu, zaparcia, biegunka, niestrawność, wymioty, zwiększenie masy ciała, zapalenie dziąseł, nieznaczne zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), aminotransferazy alaninowej (AIAT), dehydrogenazy mleczajowej (LDH) lub fosfatazy alkalicznej; ze strony skóry i jej przydatków - pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło, a w pojedynczych przypadkach reakcje alergiczne; inne - zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w surowicy krwi, niedowidzenie, duszność, krwawienie z nosa, podrażnienie gałek ocznych, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, moczenie nocne, bóle kostno-stawowe, wielomocz, zmniejszenie drożności nosa spowodowane przez obrzęk błony śluzowej nosa, trudności w sferze seksualnej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość