Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Diuver tabletki 5 mg

Znajdź informacje na temat leku

Diuver tabletki 5 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Nadciśnienie › Obrzęki

0.0
Diuver tabletki 5 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Torasemidum    
Lek dostępny na receptę

Lek Diuver ma postać tabletek. Jest to lek moczopędny, zwiększający diurezę (wydzielanie moczu). Lek ten usuwa z organizmu wodę, zmniejszając w ten sposób obrzęki, a poprzez zmniejszanie objętości krwi obwodowej zmniejsza jej ciśnienie.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku DIUVER:
- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na torasemid, pochodne sulfonylomocznika
(leki stosowane w cukrzycy) lub którykolwiek z pozostałych składników leku DIUVER
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek z bezmoczem;
- jeśli u pacjenta występuje śpiączka wątrobowa i stany przedśpiączkowe;
- jeśli u pacjenta występuje niedociśnienie tętnicze;
...

Kiedy nie stosować leku DIUVER:
- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na torasemid, pochodne sulfonylomocznika
(leki stosowane w cukrzycy) lub którykolwiek z pozostałych składników leku DIUVER
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek z bezmoczem;
- jeśli u pacjenta występuje śpiączka wątrobowa i stany przedśpiączkowe;
- jeśli u pacjenta występuje niedociśnienie tętnicze;
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częstotliwość działań niepożądanych określa się następująco:
Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 osób) Częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 100 osób) Niezbyt częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 10...

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częstotliwość działań niepożądanych określa się następująco:
Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 osób) Częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 100 osób) Niezbyt częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 1000 osób)
Rzadkie (występujące częściej niż u 1 do 10 na 10 000 osób)
Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób), w tym pojedyncze przypadki. Częstotliwość podano tam, gdzie było to możliwe.

Mogą wystąpić następujące reakcje niepożądane:
Podobnie jak w przypadku innych leków moczopędnych, w zależności od wielkości stosowanej dawki i czasu leczenia mogą wystąpić zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej, zwłaszcza przy stosowaniu diety niskosodowej. Może wystąpić hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi), zwłaszcza u pacjentów na diecie ubogiej w potas, z wymiotami, biegunką, stosujących duże ilości środków przeczyszczających, a także w przypadku zaburzeń czynności wątroby.
W razie znacznej diurezy, szczególnie na początku leczenia, a także u pacjentów w podeszłym wieku mogą pojawić się objawy utraty elektrolitów i płynów, takie jak bóle i zawroty głowy, spadki ciśnienia, osłabienie, senność, stany splątania, utrata apetytu, kurcze mięśniowe. Może okazać się konieczna zmiana dawki leku.
Torasemid może powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego, glukozy i lipidów w osoczu. Mogą zaostrzyć się objawy kwasicy metabolicznej.

W pojedynczych przypadkach dochodziło do powikłań zakrzepowych i zaburzeń krążenia, spowodowanych zagęszczeniem krwi.

Mogą wystąpić objawy zaburzeń żołądkowo- jelitowych, a w pojedynczych przypadkach - zapalenie trzustki.
Suchość błon śluzowych jamy ustnej

U pacjentów z zaburzeniami w odpływie moczu, może dochodzić do jego nagłego zatrzymania. Może pojawić się zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu krwi.

Torasemid może powodować zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych np. gammaGT (gamma- glutamylotransferaza).

Donoszono o pojedynczych przypadkach zmniejszenia liczby czerwonych i białych krwinek, a także płytek krwi.

W pojedynczych przypadkach może dochodzić do reakcji alergicznych, takich jak świąd, wysypka i nadwrażliwość na światło.

Mogą wystąpić pojedyncze przypadki zaburzeń widzenia i słuchu (szumy uszne, utrata słuchu). Rzadko donoszono o czuciu opacznym, mrowieniu, drętwieniu (parastezjach) kończyn.
U niektórych osób w czasie stosowania leku DIUVER mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość