Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Vatoud tabletki powlekane 75 mg

Znajdź informacje na temat leku

Vatoud tabletki powlekane 75 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Dławica piersiowa › Miażdżyca › Udar mózgu › Zawał serca

0.0
Vatoud tabletki powlekane 75 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Clopidogrelum    
Lek dostępny na receptę

Vatoud to lek przeciwpłytkowy. Zapobiega on nadmiernemu zlepianiu się płytek krwi podczas krzepnięcia. Zawiera klopidogrel, w postaci tabletek powlekanych. Vatoud podaje się, aby zmniejszyc ryzyko powstawania zakrzepów i związanych z nimi zawałów serca, udarów i problemów sercowo-naczyniowych u pacjentów z dławicą piersiową.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Vatoud
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vatoud;
- jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który powoduje obecnie krwawienie, taki jak owrzodzenie żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu;
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona przy użyciu następującej konwencji:
- bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)
- często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)
- niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów)
- rzadko (występujące u 1 do 10 na 10.000 pacjentów)
- bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 n...

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona przy użyciu następującej konwencji:
- bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)
- często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)
- niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów)
- rzadko (występujące u 1 do 10 na 10.000 pacjentów)
- bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10.000 pacjentów)
- częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpi:
- gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia. Może to być spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek.
- objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), związane lub nie z krwawieniem, które pojawia się pod skórą w postaci czerwonych punktowych plamek i (lub) stanem dezorientacji
- obrzęk ust lub zaburzenia skóry, takie jak wysypki i świąd, pęcherze skórne. Może to być objawem reakcji alergicznych.

Najczęstszym działaniem niepożądanym zgłaszanym podczas stosowania klopidogrelu jest krwawienie. Krwawienie może wystąpić jako krwawienie w żołądku lub jelitach, siniak, krwiak (dziwne krwawienie lub zasinienie pod skórą), krwawienie z nosa, krew w moczu. Donoszono także o małej liczbie przypadków krwawienia w oku, do wnętrza głowy, płuc lub stawów.

Jeśli wystąpi przedłużone krwawienie podczas stosowania leku Vatoud:
W przypadku skaleczenia lub zranienia, czas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle. Jest to związane ze sposobem działania leku, ponieważ zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi. Nie sprawia to zwykle kłopotów po niewielkich skaleczeniach i zranieniach np.
skaleczenia w czasie golenia. Tym niemniej, w przypadku wystąpienia krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Inne działania niepożądane zgłaszane po podaniu leku Vatoud to:
Częste działania niepożądane: Biegunka, bóle brzucha, niestrawność lub zgaga.

Niezbyt częste działania niepożądane: Ból głowy, owrzodzenia żołądka, wymioty, nudności, zaparcie, nadmiar gazów w żołądku lub jelitach, wysypki, świąd, zawroty głowy, nieprawidłowe wrażenia dotykowe.

Rzadkie działania niepożądane: Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Bardzo rzadkie działania niepożądane: Żółtaczka; silne bóle brzucha z lub bez bólu pleców; gorączka, trudności w oddychaniu, czasami skojarzone z kaszlem; uogólnione reakcje alergiczne; obrzęk ust; pęcherze skórne; alergia skórna; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej); obniżenie ciśnienia krwi; stan dezorientacji; omamy; bóle stawów; bóle mięśniowe; zaburzenia w odczuwaniu smaku.

Ponadto lekarz prowadzący może wykryć zmiany w wynikach badań krwi lub moczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość