Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Prestarium forte tabletki 8 mg

Znajdź informacje na temat leku

Prestarium forte tabletki 8 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Choroba wieńcowa › Nadciśnienie › Zawał serca

0.0
Prestarium forte tabletki 8 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: tert-Butylamini perindoprilum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek, zawiera substancję czynną peryndopryl, należący do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE). Lek zmniejsza wytwarzanie w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze Ogranicza też napięcia i rozszerza naczynia krwionośne, przez co ułatwia sercu pompowanie krwi w organizmie.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Prestarium Forte:
- jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na peryndopryl, inne inhibitory konwertazy angiotensyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
- jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3 miesiąca (lepiej także unikać stosowania leku Prestarium 5 mg we wczesnej ciąży - patrz punkt dotyczący ciąży);
- jeśli podczas wcześniejszego leczenia inhibi...

Kiedy nie stosować leku Prestarium Forte:
- jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na peryndopryl, inne inhibitory konwertazy angiotensyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
- jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3 miesiąca (lepiej także unikać stosowania leku Prestarium 5 mg we wczesnej ciąży - patrz punkt dotyczący ciąży);
- jeśli podczas wcześniejszego leczenia inhibitorem ACE wystąpiły takie objawy jak: świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, intensywne swędzenie lub ciężkie wysypki skórne lub jeśli pacjent albo członek jego rodziny miał takie objawy w innych okolicznościach (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym).

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza:
- obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu;
- silne zawroty głowy lub omdlenie;
- niezwykle szybkie lub nieregularne bicie serca.
Działania niepożądane, uporządkowane według zmniejszającej się częstości występowania, są:
- częste (wy...

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza:
- obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu;
- silne zawroty głowy lub omdlenie;
- niezwykle szybkie lub nieregularne bicie serca.
Działania niepożądane, uporządkowane według zmniejszającej się częstości występowania, są:
- częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): bóle głowy, zawroty głowy, uczucie mrowienia, zaburzenia widzenia, szumy uszne (wrażenie słyszenia dźwięków), uczucie pustki w głowie związane z niskim ciśnieniem tętniczym, kaszel, duszność, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność lub trudności z trawieniem, biegunka, zaparcia), reakcje alergiczne (takie jak wysypki, świąd), skurcze mięśni, uczucie zmęczenia;
- niezbyt częste (występujące rzadziej niż u I na 100 pacjentów ale częściej niż u I na 1000 pacjentów): zmiany nastroju, zaburzenia snu, skurcz oskrzeli (uczucie ściskania w klatce piersiowej, sapanie i duszność), suchość w ustach, obrzęk naczynioruchowy (objawy takie jak sapanie, obrzęk twarzy, języka lub gardła, nasilone swędzenie lub ciężkie wysypki), zaburzenia czynności
nerek, impotencja, pocenie się;
- bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów): dezorientacja, zaburzenia sercowo-naczyniowe (zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego oraz udar), eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki typ zapalenia płuc), zapalenie błony śluzowej nosa (obrzęk lub wyciek z nosa), rumień wielopostaciowy, zaburzenia krwi, trzustki lub wątroby.
- w przypadku pacjentów z cukrzycą może wystąpić hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi);
- donoszono o zapaleniu naczyń.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość