Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Vancomycin Kabi proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg

Znajdź informacje na temat leku

Vancomycin Kabi proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Sepsa › Zakażenia kości i stawów › Zapalenie płuc › Zapalenie skóry i tkanek miękkich › Zapalenie wsierdzia

0.0
Vancomycin Kabi proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg
Postać leku: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji    
Substancja czynna: Vancomycinum    
Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym

Lek w postaci proszku do sporządzania koncentratu do infuzji, zawiera wankomycynę, antybiotyk przeciwdziałający bakteriom odpornym na inne rodzaje antybiotyków. Stosowany jest również w przypadku pacjentów nie mogących przyjmować antybiotyków beta-laktamowych. Vancomycin Kabi stosowany jest przy ciężkich zapaleniach serca, kości i stawów, płuc, tkanek miękkich oraz w przypadku posocznicy.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same. Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Vancomycin Kabi
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na wankomycynę.
- Jeśli u pacjenta kiedykolwiek po podaniu tego leku wystąpiła reakcja alergiczna, na przykład wysypka, świąd, obrzęk lub trudności z oddychaniem.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Wankomycyna może powodować reakcje alergiczne, chociaż ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny) są rzadkie. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, zaczerwienienie górnych partii ciała, wysypka lub świąd.

bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów
często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów
n...

Wankomycyna może powodować reakcje alergiczne, chociaż ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny) są rzadkie. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, zaczerwienienie górnych partii ciała, wysypka lub świąd.

bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów
często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów
niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów
rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów
bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów
nieznana:
częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
Często występujące działania niepożądane:
- obniżenie ciśnienia krwi,
- duszność, głośne oddychanie (świst krtaniowy),
- ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wkłucia igły do żyły,
- wysypka i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, świąd, swędząca wysypka, pokrzywka,
- problemy z nerkami, które można wykryć za pomocą badań krwi,
- zaczerwienienie górnych partii ciała i twarzy, zapalenie ścian żył.

Niezbyt często występujące działania niepożądane: -- chwilowa lub trwała utrata słuchu.

Rzadko występujące działania niepożądane:
- reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne,
- zwiększenie lub zmniejszenie liczby różnych rodzajów białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek krwi warunkujących krzepnięcie krwi),
- dzwonienie w uszach, zawroty głowy,
- zapalenie naczyń krwionośnych,
- nudności,
- zapalenie nerek i niewydolność nerek, - bóle w klatce piersiowej i bóle mięśni pleców,
- gorączka, dreszcze.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:
- nagłe wystąpienie ciężkiej, skórnej reakcji alergicznej, takiej jak łuskowata lub pokryta pęcherzami skóra; może to być związane z wysoką gorączką i bólami stawów,
- problemy ze słuchem,
- zatrzymanie akcji serca,
- zapalenie jelit powodujące ból brzucha lub biegunkę, z możliwą zawartością krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość