Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 1 200 000 j.m.

Znajdź informacje na temat leku

Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 1 200 000 j.m. pokaż opinie (0)

Wskazania: › Gorączka szczurza › Kiła › Krętkowice endemiczne › Płonica › Różyca › Rzeżączka › Wąglik › Zakażenia dróg oddechowych, › Zakażenia gardła › Zakażenia skóry i tkanki podskórnej › Zakażenianarządów płciowych › Zapalenie osierdzia › Zapalenie płuc › Zapalenie wsierdzia

0.0
Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 1 200 000 j.m.
Postać leku: proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań    
Substancja czynna: Benzylpenicillinum procainum    
Lek dostępny na receptę

Lek Penicillinum procainicum L TZF ma postać proszku do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań (zastrzyków). Jest to antybiotyk, działający na szczepy bakterii wrażliwe na ten lek. Penicillinum procainicum L TZF służy do leczenia infekcji i zakażeń bakteryjnych wywołanych przez różne szczepy bakterii wrażliwych na penicylinę.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Leku nie należy stosować u pacjentów uczulonych na antybiotyki -laktamowe (penicyliny, cefalosporyny) lub prokainę.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Lek Penicillinum Procainicum L TZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: brak lub zmniejszenie niektórych rodzajów krwinek białych, zwiększenie liczby niektórych granulocytów, zmniejszenie liczby płytek krwi, niedokrwistość - występują rzadko, zwłaszcza u pacjentów, którym podawano duże dawki leku.

Zaburzenia układu nerwoweg...

Lek Penicillinum Procainicum L TZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: brak lub zmniejszenie niektórych rodzajów krwinek białych, zwiększenie liczby niektórych granulocytów, zmniejszenie liczby płytek krwi, niedokrwistość - występują rzadko, zwłaszcza u pacjentów, którym podawano duże dawki leku.

Zaburzenia układu nerwowego: drgawki - obserwowano u pacjentów otrzymujących duże dawki penicyliny i (lub) u pacjentów z niewydolnością nerek.

Zaburzenia żołądka i jelit: w sporadycznych przypadkach, zarówno w trakcie leczenia jak i po zakończeniu terapii, może pojawić się ciężka lub długotrwała biegunka, która może być objawem szczególnej postaci zapalenia jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego) o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: przemijające zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: bardzo rzadko zakażenia drożdżakami.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia; po wielokrotnych podaniach w ten sam mięsień może pojawić się zwłóknienie oraz zanik mięśnia. Zespół Hoign.

Reakcje nadwrażliwości:

Zaburzenia układu immunologicznego: dreszcze, gorączka, obrzęki, bóle mięśni i stawów. Ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, występują rzadko i zwykle u pacjentów uczulonych na wiele alergenów.
Reakcja Jarisch-Herxheimera.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, pokrzywka, plamica. Ponadto w pojedynczych przypadkach i najczęściej u pacjentów z astmą, katarem siennym lub pokrzywką w wywiadzie obserwowano zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka.

W przypadku wystąpienia którejś z powyżej przedstawionych reakcji uczuleniowych należy natychmiast odstawić lek i zgłosić się do lekarza.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (fosfatazy alkalicznej i aminotransferaz).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 1 200 000 j.m.

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku

Podobne na:

Gorączka szczurza › Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2 400 000 j.m.

Kiła › Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2 400 000 j.m. › Debecylina proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 1200000 j.m.

Krętkowice endemiczne › Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2 400 000 j.m.

Płonica › Clindamycin-MIP 150 tabletki powlekane 150 mg › Clindamycin-MIP 300 tabletki powlekane 300 mg

Różyca › Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2 400 000 j.m.

Rzeżączka › Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml › Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml

Wąglik › Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2 400 000 j.m. › Proxacin 250 tabletki powlekane 250 mg

Zakażenia dróg oddechowych, › Taclar tabletki powlekane 500 mg › Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2 400 000 j.m.

Zakażenia gardła › Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2 400 000 j.m. › Tarivid 200 tabletki powlekane 200 mg

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej › Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2 400 000 j.m. › Xitrocin tabletki powlekane 100 mg

Zakażenianarządów płciowych › Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2 400 000 j.m.

Zapalenie osierdzia › Penicillinum procainicum L TZF proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2 400 000 j.m.

Zapalenie płuc › Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml › Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml

Zapalenie wsierdzia › Clindamycin-MIP 150 tabletki powlekane 150 mg › Clindamycin-MIP 300 tabletki powlekane 300 mg