Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Nantarid tabletki powlekane 300 mg

Znajdź informacje na temat leku

Nantarid tabletki powlekane 300 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Depresja › Inne zaburzenia o charakterze psychicznym › Mania › Schizofrenia › Zaburzenia dwubiegunowe

0.0
Nantarid tabletki powlekane 300 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Quetiapinum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek powlekanych, należy do substancji nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Łagodzi objawy niektórych chorób psychicznych. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii, manii, depresji w chorobie dwubiegunowej, może także być stosowany w zapobieganiu nawrotom epizodów depresji, manii lub epizodów mieszanych u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie kwetiapiną.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Nantarid
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nantarid należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nantarid
- jeśli u pacjenta występuje słabe krążenie w obrębie serca lub mó...

Kiedy nie stosować leku Nantarid
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nantarid należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nantarid
- jeśli u pacjenta występuje słabe krążenie w obrębie serca lub mózgu, bądź inne schorzenia predysponujące do niskiego ciśnienia krwi. Lek Nantarid może spowodować spadek ciśnienia krwi podczas wstawania lub stania, szczególnie w przypadku zwiększania dawki leku na początku leczenia.
- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (szczególnie na początku leczenia).
- u pacjentów po przebytym udarze.
- jeśli u pacjenta występowała mała liczba białych krwinek.
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały drgawki. Należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Nantarid.
- jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek ruchy mimowolne lub jeśli po pewnym okresie leczenia wystąpią zaburzenia ruchowe, jak np. nietypowe, stale powtarzające się ruchy. W takim przypadku należy zwrócić się do lekarza.
- w razie wystąpienia gorączki, przyspieszonego oddechu, nadmiernego pocenia się, zaburzeń świadomości lub sztywności mięśni. W takim przypadku należy przerwać przyjmowanie leku Nantarid i natychmiast zwrócić się do lekarza. Mogą to być objawy niebezpiecznego schorzenia, nazywanego złośliwym zespołem neuroleptycznym.
- jeśli pacjent przyjmuje także leki, które przyspieszają lub hamują rozkład kwetiapiny w wątrobie, np. leki stosowane w leczeniu padaczki, zawierające takie substancje czynne, jak karbamazepina lub fenytoina. Należy poinformować lekarza o stosowaniu tego typu leków równocześnie z lekiem Nantarid. W takim przypadku lekarz przepisze inny lek, który nie hamuje ani nie przyspiesza rozkładu kwetiapiny, lub odpowiednio dostosuje dawkę leku. Należy również poinformować lekarza o zamiarze przerwania stosowania któregokolwiek z tych leków.
- jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Bardzo rzadko obserwowano zwiększenie stężenia cukru we krwi podczas stosowania leku Nantarid. Zaleca się, aby pacjenci z cukrzycą lub ze skłonnością do dużego stężenia cukru we krwi, regularnie kontrolowali stężenie cukru we krwi podczas stosowania leku Nantarid.
- jeśli u pacjenta występuje choroba układu krążenia (np. niewydolność serca lub gdy pacjent ma skłonność do nieregularnego bicia serca), szczególnie gdy jest w podeszłym wieku, ponieważ rzadko mogą wystąpić zmiany przewodzenia w mięśniu sercowym (wydłużenie odstępu QT). Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność i nie stosować równocześnie innych leków neuroleptycznych, gdyż mogą one nasilać to działanie.
- jeśli u pacjenta lub kogokolwiek z jego rodziny wystąpiły w przeszłości zakrzepy krwi, ponieważ przyjmowanie leków tego rodzaju związane było z tworzeniem się zakrzepów.
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby. W takim przypadku należy zachować ostrożność stosując lek Nantarid, szczególnie na początku leczenia.
- jeśli pacjent zamierza przerwać stosowanie leku Nantarid. Lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki w ciągu kilku tygodni. W razie przerwania przyjmowania leku Nantarid, szczególnie nagłego, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu odstawiennego. Do ostrych objawów odstawiennych należą nudności, wymioty i bezsenność.
Myśli samobójcze i nasilenie depresji
Pacjenci z depresją mogą czasem mieć myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Takie objawy mogą nasilać się na początku leczenia, ponieważ wszystkie leki z tej grupy zaczynają działać, zwykle po około dwóch tygodniach, czasem później. Pacjenci, u których myśli o samookaleczeniu lub samobójcze występowały już wcześniej są bardziej narażeni na wystąpienie tych objawów.
Za każdym razem kiedy wystąpią myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub udać się do szpitala. Może być pomocne poinformowanie o swojej depresji kogoś z rodziny lub bliskiego przyjaciela i poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Można także poprosić o informację, kiedy osoby te zauważą nasilenie depresji lub zmiany w zachowaniu.
Terapia kwetiapiną była związana z zawrotami głowy i sennością, zwykle w początkowym okresie zwiększania dawki. Może to powodować wzrost częstości występowania przypadków zranienia (upadki), zwłaszcza w populacji osób starszych.
Dzieci i młodzież
Stosowanie kwetiapiny nie jest zalecane u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, w związku z brakiem danych dotyczących stosowania leku Nantarid w tej grupie wiekowej.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Zakrzepy krwi w żyłach- zwłaszcza w nogach (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg), które to zakrzepy mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu.
W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Zastosowano następujące określenia częstości występowania działań niepoż...

Zakrzepy krwi w żyłach- zwłaszcza w nogach (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg), które to zakrzepy mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu.
W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Zastosowano następujące określenia częstości występowania działań niepożądanych:
bardzo często: u co najmniej 1 na 10 leczonych pacjentów
często: u co najmniej 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 leczonych pacjentów
niezbyt często: u co najmniej 1 na 1000, ale u mniej niż 1 na 100 leczonych pacjentów
rzadko: u co najmniej 1 na 10 000, ale u mniej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów
bardzo rzadko: występujące u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, włącznie z pojedynczymi przypadkami
Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych leku Nantarid należą senność, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, niewielki osłabienie, zaparcie, przyspieszone tętno, spadek ciśnienia krwi, szczególnie podczas wstawania lub stania, oraz niestrawność.
Bardzo często występujące działania niepożądane
Senność i zawroty głowy (te objawy na ogół ustępują po pewnym czasie stosowania leku), ból głowy. Suchość w ustach, zwiększenie masy ciała, zwiększenie stężenia lipidów we krwi (trójglicerydów w surowicy), zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego, zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL i hemoglobiny. W przypadku przerwania stosowania objawy odstawienne takie jak: nudności, wymioty, bezsenność.
Często występujące działania niepożądane
Trudności w oddychaniu, zatkany nos, niestrawność, zaparcie, wymioty, zwiększony apetyt, zwiększony poziom cukru we krwi, zatrzymanie płynów w palcach dłoni i stóp, uczucie osłabienia, przemijające zmniejszenie liczby niektórych białych krwinek (leukopenia) oraz zwiększenie ilości eozynofili, zmiany w stężeniu hormonów tarczycy, wzrost stężenia prolaktyny we krwi, przemijające zmiany czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: AlAT, AspAT, gamma-GT), przyspieszona praca serca i osłabienie.
Może wystąpić spadek ciśnienia krwi, szczególnie na początku leczenia, zwłaszcza podczas wstawania lub stania (niedociśnienie ortostatyczne), które może przejawiać się kołataniem serca i zawrotami głowy. Mogą również wystąpić omdlenia. W przypadku uczucia zbliżającego się omdlenia należy natychmiast się położyć i pozostać w pozycji leżącej, aż do poprawy samopoczucia. Objawy te na ogół ustępują po pewnym czasie stosowania leku. Jeśli jednak nie nastąpi poprawa, należy zwrócić się do lekarza.
Nietypowe sny i koszmary senne.
Samobójcze myśli i zachowania.
Objawy pozapiramidowe, do których mogą należeć: ekstremalny niepokój, ruchy mimowolne, niekontrolowana mowa.
Szybkie tętno, kołatanie serca, niewyraźne widzenie, drażliwość, gorączka.
Niezbyt często występujące działania niepożądane
Zmniejszenie ilości płytek krwi, anemia, nadwrażliwość (alergia), niedoczynność tarczycy, obniżenie stężenia sodu we krwi, cukrzyca, drgawki, nietypowe ruchy stale nawracające, niepohamowany przymus do poruszania nogami i rękami, trudności w połykaniu. Zmiany w EKG (wydłużenie odcinka QT), dysfunkcja seksualna.
Rzadko występujące działania niepożądane
Spadek ilości niektórych komórek krwi (agranulocytoza), żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Żółtaczka, zapalenie wątroby lub trzustki, priapizm (długotrwała i bolesna erekcja), opuchlizna piersi, wydzielanie mleka z piersi, zaburzenia menstruacji. Somnambulizm i reakcje z nim związane, takie jak: mówienie przez sen, zespół jedzenia nocnego, spadek temperatury ciała. Zwiększenie stężenia enzymu fosfokinazy kreatynowej we krwi.
Następujące działania niepożądane mogą w rzadkich przypadkach wystąpić równocześnie:
gorączka, przyspieszony oddech, nadmierne pocenie się, zaburzenia świadomości lub sztywność mięśni. Jeśli takie objawy występują równocześnie, istnieje podejrzenie niebezpiecznego schorzenia (złośliwego zespołu neuroleptycznego). W takim przypadku należy przerwać przyjmowanie leku NANTARID i natychmiast zwrócić się do lekarza.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane
Reakcje nadwrażliwości, takie jak bolesne obrzęki skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy), poważne schorzenia skórne z gorączką i tworzeniem pęcherzy na błonach śluzowych (zespół Stevensa-Johnsona). Nietypowe uszkodzenia mięśni, które mogą prowadzić do zaburzenia czynności nerek. Niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego.
Częstotliwość nieznana
Zmniejszenie liczby niektórych komórek krwi (neutropenia). Ciężka choroba z tworzeniem się pęcherzy na skórze.
Zespół objawów odstawiennych leku u noworodka: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość