Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Haloperidol WZF tabletki 1 mg

Znajdź informacje na temat leku

Haloperidol WZF tabletki 1 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Hipomania › Lek neuroleptyczny › Mania › Psychozy › Schizofrenia › Tiki istotnie zaburzające funkcjonowanie › Zaburzenia zachowania u osób upośledzonych umysłowo oraz u pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu › Zespół Tourette'a i

0.0
Haloperidol WZF tabletki 1 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Haloperidolum    
Lek dostępny na receptę

Lek neuroleptyczny, w postaci tabletek, zawiera substancję czynną haloperydol. Zalecany do stosowania wyłącznie u dorosłych. Stosowany w leczeniu chorób, które wpływają na sposób myślenia, odczuwania i zachowania i mogą być przyczyną stanów dezorientacji, zmieszania, splątania, omamów, urojeń, paranoi, manii, niepohamowanej agresji i innych impulsywnych zachowań. Jest również stosowany w leczeniu w zespole Tourette'a i nieustajacej czkawki.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku:
- jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na haloperydol lub którykolwiek ze składników leku; - jeśli pacjent jest w stanie śpiączki;
- jeśli pacjent choruje lub chorował na niektóre choroby serca, powodujące spowolnione albo bardzo szybkie bicie serca z zaburzeniami rytmu serca (tzw. arytmią);
- jeśli pacjent przyjmuje leki, które wpływają na szybkość bicia serca;
-...

Kiedy nie stosować leku:
- jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na haloperydol lub którykolwiek ze składników leku; - jeśli pacjent jest w stanie śpiączki;
- jeśli pacjent choruje lub chorował na niektóre choroby serca, powodujące spowolnione albo bardzo szybkie bicie serca z zaburzeniami rytmu serca (tzw. arytmią);
- jeśli pacjent przyjmuje leki, które wpływają na szybkość bicia serca;
- jeśli wyniki badań laboratoryjnych wykazały zbyt niski poziom potasu we krwi;
- jeśli pacjent choruje na chorobę Parkinsona;
- jeśli lekarz stwierdził uszkodzenie części mózgu zwanej zwojami podstawy mózgu;
- jeśli pacjent jest nieświadomy spraw, które się wokół niego dzieją lub jego reakcje są spowolnione.Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:
- pacjent ma problemy z sercem (inne niż wymienione powyżej w punkcie 2. ulotki) lub ktoś z bliskiej rodziny nagle zmarł na serce;
- pacjent miał wylew krwi do mózgu lub lekarz powiedział, że zalicza się do grupy ryzyka, tj. może u niego wystąpić udar mózgu;
- badania laboratoryjne wykazały niski poziom składników mineralnych krwi (elektrolitów, jonów, np. wapnia, potasu, sodu);
- pacjent odżywiał się niewłaściwie przez dłuższy czas lub jest niedożywiony;
- pacjent ma problemy zdrowotne z nerkami lub wątrobą;
- pacjent choruje na padaczkę lub w przeszłości wystąpiły u niego drgawki - w takim przypadku lekarz może zalecić przyjmowanie większej dawki leku przeciwpadaczkowego;
- pacjent ma depresję;
- pacjent ma problemy z tarczycą (nadczynność tarczycy);
- u pacjenta stwierdzono guz chromochłonny nadnerczy (guz znajdujący się w gruczołach położonych na nerkach).

W niektórych przypadkach pacjent może wymagać częstszej kontroli lekarskiej, dotyczy to szczególnie:
- pacjentów w podeszłym wieku;
- osób, u których ktoś z bliskiej rodziny miał w przeszłości problemy związane z tworzeniem się zakrzepów we krwi.

Przed rozpoczęciem leczenia, lekarz może zalecić wykonanie elektrokardiogramu (EKG) lub badanie ilości składników mineralnych krwi.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób):
- pobudzenie,
- bezsenność;
- drżenie, sztywność postawy, maskowatość twarzy, powolne ruchy, chwiejny chód z pociąganiem nogami (zaburzenia pozapiramidowe);
- wzmożona pobudliwość ruchowa, ruchy mimowolne (hiperkineza);
- ból głowy.

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- depre...

Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób):
- pobudzenie,
- bezsenność;
- drżenie, sztywność postawy, maskowatość twarzy, powolne ruchy, chwiejny chód z pociąganiem nogami (zaburzenia pozapiramidowe);
- wzmożona pobudliwość ruchowa, ruchy mimowolne (hiperkineza);
- ból głowy.

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- depresja;
- zaburzenia psychiczne;
- mimowolne ruchy języka, zaciskanie warg ze ssaniem, wydymaniem policzków (dyskinezy późne);
- napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych;
- zaburzenie napięcia mięśni (dystonia);
- upośledzenie precyzyjnych ruchów, zwłaszcza rąk i palców (dyskineza);
- niepokój ruchowy wymuszający częste zmiany pozycji kończyn lub całego ciała (akatyzja);
- spowolnienie ruchowe;
- obniżenie sprawności ruchowej polegające na spowolnieniu i zubożeniu ruchów (hipokinezja);
- zwiększenie napięcia mięśniowego (hipertonia);
- senność;
- maskowatość twarzy;
- drżenie;
- zawroty głowy;
- zaburzenia widzenia;
- spadki ciśnienia krwi, zwłaszcza podczas wstawania, objawiające się zawrotami głowy;
- niskie ciśnienie krwi;
- zaparcia;
- suchość w ustach;
- nadmierne wydzielanie śliny;
- nudności, wymioty;
- nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby;
- wysypka;
- zatrzymanie moczu;
- zaburzenia erekcji;
- zwiększenie masy ciała;
zmniejszenie masy ciała.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):
- zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi (leukopenia);
- nadwrażliwość;
- stan splątania;
- zmniejszenie libido (popędu płciowego);
- utrata libido;
- niepokój;
- drgawki;
- spowolnienie ruchowe, wzmożenie napięcia ruchowego, zubożenie mimiki, ślinotok, zaburzenia mowy (parkinsonizm);
- zahamowanie ruchowe (akineza);
- trudności z rozciąganiem mięśni odczuwane jako następujące po sobie opory (określane jako objaw koła zębatego);
- uspokojenie;
- mimowolne skurcze mięśni; - zamazane widzenie;
- przyspieszony rytm serca;
- bezdech;
- zapalenie wątroby;
- żółtaczka;
- reakcje nadwrażliwości na światło;
- pokrzywka;
- świąd;
- nadmierne pocenie się;
- skurcz szyi, skręcający szyję w jedną stronę (kręcz szyi);
- drżenie mięśniowe;
- skurcze mięśni;
- sztywność mięśniowo-szkieletowa;
- brak miesiączki;
- bolesne miesiączkowanie;
- niespodziewane wydzielanie mleka (mlekotok);
- dyskomfort w obrębie piersi;
- ból piersi;
- zaburzenia chodu;
- przegrzanie (hipertermia);
- obrzęk.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób): - zwiększone stężenie prolaktyny (hormonu) we krwi (hiperprolaktynemia);
- zaburzenia ruchowe;
- złośliwy zespół neuroleptyczny - patrz informacje zamieszczone na początku punktu 4. ulotki;
- oczopląs;
- trudności z oddychaniem, świszczący oddech (skurcz oskrzeli);
- niemożność otwarcia ust (szczękościsk);
- powolne, faliste skurcze mięśni (fascykulacje);
- krwotok miesiączkowy;
- zaburzenia menstruacji;
- zaburzenia seksualne;
- wydłużenie odstępu QT w zapisie elektrokardiogramu (EKG).

Częstość występowania nieznana (nie została określona):
- znaczne zmniejszenie liczby granulocytów (agranulocytoza);
- zmniejszenie liczby granulocytów (neutropenia);
- niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi - erytrocytów, leukocytów, trombocytów (pancytopenia);
zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia);
- reakcje anafilaktyczne
- zatrzymanie płynów w organizmie, wpływające na czynność mózgu i objawiające się osłabieniem, zmęczeniem lub splątaniem (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego);
- niskie stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia);
- zaburzenia rytmu serca (migotanie komór serca, częstoskurcz komorowy, torsade do pointes, skurcze dodatkowe); - obrzęk krtani, skurcz krtani;
- ciężka niewydolność wątroby;
- zastój żółci;
- stan zapalny naczyń krwionośnych związany z naciekaniem ścian naczyń neutrofilami
(leukoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych);
- złuszczające się zapalenie skóry;
- zespół odstawienia leku u noworodka;
- nadmierny rozrost sutków u mężczyzn (ginekomastia);
- bolesny i długotrwały wzwód (priapizm);
- nagły zgon - patrz informacje zamieszczone na początku punktu 4. ulotki;
- obrzęk twarzy;
- obniżona temperatura ciała (hipotermia);
- przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
- silne reakcje uczuleniowe (martwica toksyczno-rozpływna, zespół Stevensa-Johnsona)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość