Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Ybersigax tabletki powlekane 150 mg

Znajdź informacje na temat leku

Ybersigax tabletki powlekane 150 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Nadciśnienie › Ochrona nerek u osób z cukrzycą typu 2

0.0
Ybersigax tabletki powlekane 150 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Irbesartanum    
Lek dostępny na receptę

Ybersigax to lek zawierający substancję (irbesartan) zapobiegającą wiązaniu się angiotensyny II, odpowiedzialnej za zwiększanie ciśnienia tętniczego. W efekcie, Ybersigax obniża ciśnienie tętnicze krwi. Lek dostepny w tabletkach powlekanych. Ybersigax leczy nadciśnienie tętnicze krwi.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Ybersigax
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na irbesartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ybersigax
- po 3 miesiącu ciąży (lepiej również unikać stosowania leku Ybersigax we wczesnym okresie ciąży)
Leku Ybersigax nie należy podawać dzieciom i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Tak jak w przypadku podobnych leków, u pacjentów przyjmujących irbesartan zgłaszano rzadko występujące przypadki skórnych reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka), a także obrzęk twarzy, warg i (lub) języka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z takich objawów lub wystąpienia trudności w oddychaniu należy przerwać przyjmowanie leku Ybersigax i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Często...

Tak jak w przypadku podobnych leków, u pacjentów przyjmujących irbesartan zgłaszano rzadko występujące przypadki skórnych reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka), a także obrzęk twarzy, warg i (lub) języka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z takich objawów lub wystąpienia trudności w oddychaniu należy przerwać przyjmowanie leku Ybersigax i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Częstość występowania działań niepożądanych podanych poniżej została określona w następujący sposób:
Bardzo często: u co najmniej 1 lub więcej na 10 pacjentów
Często: u co najmniej 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów
Niezbyt często: u co najmniej 1 na 1 000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów
Do działań niepożądanych zgłaszanych w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów leczonych lekiem Ybersigax należały:
- Bardzo często: u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz z chorobą nerek badanie krwi może wykazać zwiększone stężenie potasu.
- Często: zawroty głowy, nudności i wymioty, uczucie zmęczenia i zwiększenie aktywności enzymów określających czynność mięśni i serca (kinaza kreatynowa), stwierdzane w badaniu krwi. U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz z chorobą nerek zgłaszano także zawroty głowy podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, niskie ciśnienie tętnicze podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, ból stawów lub mięśni i zmniejszone stężenie białka w krwinkach czerwonych (hemoglobina).
- Niezbyt często: przyspieszenie czynności serca, nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), kaszel, biegunka, niestrawność, zgaga, zaburzenia seksualne (problemy ze sprawnością seksualną), ból w klatce piersiowej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość