Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach ParoGen tabletki powlekane 20 mg

Znajdź informacje na temat leku

ParoGen tabletki powlekane 20 mg pokaż opinie (1)

Wskazania: › Depresja › Zaburzenia lękowe › Zespół lęku napadowego › Zespół lęku społecznego › Zespół lęku uogólnionego › Zespół natręctw › Zespół stresu pourazowego

5.0
ParoGen tabletki powlekane 20 mg
Postać leku: tabletki powlekane Skuteczność: 5.0
Substancja czynna: Paroxetinum Cena: 5.0
Lek dostępny na receptę

Lek ParoGen ma postać tabletek powlekanych. jest to lek stosowany w psychiatrii, do leczenia depresji oraz różnego rodzaju zaburzeń lękowych. Jest to lek z grupy tak zwanych selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego sertotoniny. Serotonina jest ważnym neuroprzekaźnikiem, niezbędnym do prawidłowej pracy mózgu. Lek ParoGen zwieksza stężenie serotoniny w mózgu.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Parogen:
- jeśli występuje alergia (nadwrażliwość) na paroksetynę lub którykolwiek składnik leku Parogen,
- jeśli pacjent stosuje leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI), w tym moklobemid, linezolid lub błękit metylenowy) lub jeśli stosował te leki w ciągu ostatnich 2 tygodni. Lekarz wyjaśni, w jaki sposób można rozpocząć stosowanie paroksetyny po zakończeniu lec...

Kiedy nie stosować leku Parogen:
- jeśli występuje alergia (nadwrażliwość) na paroksetynę lub którykolwiek składnik leku Parogen,
- jeśli pacjent stosuje leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI), w tym moklobemid, linezolid lub błękit metylenowy) lub jeśli stosował te leki w ciągu ostatnich 2 tygodni. Lekarz wyjaśni, w jaki sposób można rozpocząć stosowanie paroksetyny po zakończeniu leczenia MAOI.
- Jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwpsychotyczne- tiorydazynę lub pimozyd.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Parogen:
- jeśli pacjent ma chore nerki, wątrobę lub problemy z sercem,
- jeśli pacjent ma padaczkę lub gdy u pacjenta występowały w przeszłości napady padaczkowe lub drgawki,
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały epizody manii (nadmierna aktywność w zachowaniu lub gonitwa myśli),
- jeśli pacjent był poddawany terapii elektrowstrząsami w leczeniu ciężkiej depresji,
- jeśli u pacjenta występowały w przeszłości krwawienia,
- jeśli pacjent ma cukrzycę,
- jeśli pacjent ma niskie stężenie sodu we krwi,
- jeśli pacjent ma jaskrę (wysokie ciśnienie w oku).

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych jest większe w pierwszych tygodniach przyjmowania leku Parogen.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych, należy zgłosić się do lekarza lub na izbę przyjęć do najbliższego szpitala:

Bardzo rzadkie objawy niepożądane (występują do 1 na 10 000 osób)
- Reakcje alergiczne takie jak czerwona, grudkowa wysypka skórna, obrzę...

Prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych jest większe w pierwszych tygodniach przyjmowania leku Parogen.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych, należy zgłosić się do lekarza lub na izbę przyjęć do najbliższego szpitala:

Bardzo rzadkie objawy niepożądane (występują do 1 na 10 000 osób)
- Reakcje alergiczne takie jak czerwona, grudkowa wysypka skórna, obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka i (lub) gardła, który może spowodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu

Niezbyt częste objawy niepożądane (występują do 1 na 100 osób)
- Nietypowe siniaki lub krwawienia, w tym wymioty krwią lub obecność krwi w stolcu.
- Niemożność oddania moczu

Rzadkie objawy niepożądane (występują do 1 na 1000 osób)
- Drgawki

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych:

Nie znana częstość
- jeśli pojawią się myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Opisywano zachowania samobójcze podczas leczenia lekiem Parogen lub wkrótce po zakończeniu leczenia.

Rzadkie objawy niepożądane (występują do 1 na 1000 osób)
- Jeśli pojawi się niepokój ruchowy i niemożność spokojnego siedzenia lub stania w miejscu, być może jest to zaburzenie zwane akatyzją. Zwiększenie dawki leku Parogen może te objawy nasilić. Jeśli wystąpi uczucie zmęczenia, osłabienia, splątania lub bolesność i sztywność mięśni bądź nieskoordynowane skurcze mięśni, może mieć to związek z małym stężeniem sodu we krwi.

Bardzo rzadkie objawy niepożądane (występują do 1 na 10 000 osób)
- Jeśli wystąpią niektóre lub wszystkie z niżej wymienionych objawów, może być to stan zwany zespołem serotoninowym. Są to takie objawy, jak: uczucie splątania, niepokój ruchowy, poty, drżenie, dreszcze, halucynacje (dziwne wizje lub dźwięki), nagłe skurcze mięśni lub szybkie bicie serca.
- Jeśli pojawi się ból oczu i nieostre widzenie. Może to być oznaką jaskry
- Jeśli wystąpi zażółcenie skóry i białkówek oczu. Może to oznaczać problemy z wątrobą.

Inne możliwe objawy niepożądane w czasie leczenia:

Bardzo częste objawy niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób:
- Uczucie mdłości (nudności). Prawdopodobieństwo wystąpienia takich dolegliwości można zmniejszyć poprzez przyjmowanie leku rano, w czasie posiłku.
- Zmiany dotyczące popędu płciowego lub funkcji seksualnych. Na przykład, brak orgazmu i - u mężczyzn - zaburzenia erekcji i ejakulacji.
- Zaburzenia koncentracji

Częste objawy niepożądane, które mogą występować z częstością do 1 na 10 osób:
- Brak apetytu
- Bezsenność lub uczucie senności
- Niezwykłe sny (w tym koszmary)
- Uczucie zawrotów głowy lub drżenia
- Ból głowy
- Uczucie pobudzenia
- Uczucie niezwykłego osłabienia
- Nieostre widzenie
- Ziewanie, suchość w ustach
- Biegunka lub zaparcia
- Przyrost wagi ciała
- Poty
- Zwiększone stężenie cholesterolu
- Wymioty

Niezbyt częste objawy niepożądane, które mogą występować z częstością do 1 na 100 osób:
- Szybsze niż zwykle bicie serca
- Krótkotrwały wzrost ciśnienia tętniczego lub krótkotrwały spadek ciśnienia tętniczego mogący powodować zawroty głowy lub omdlenie przy nagłym wstawaniu
- Bezruch, sztywność, drżenie lub nieprawidłowe ruchy ust i języka
- Rozszerzone źrenice
- Wysypka skórna, świąd (swędzenie skóry)
- Uczucie splątania
- Halucynacje (dziwne wizje lub głosy)
- Niemożność oddania moczu (zatrzymanie moczu) lub niekontrolowane, mimowolne oddawanie moczu (nietrzymanie moczu)

Rzadkie objawy niepożądane, które mogą występować z częstością do 1 na 1000 osób:
- Nieprawidłowe wytwarzanie mleka u mężczyzn i kobiet
- Wolne bicie serca
- Wpływ na wątrobę zauważalny w badaniach krwi oceniających czynność wątroby
- Napady paniki
- Nadmierna aktywność w zachowaniu lub myślach (mania)
- Uczucie oddzielenia się od własnej osoby (depersonalizacja)
- Uczucie niepokoju
- Ból stawów lub mięśni
- Niemożliwy do opanowania przymus poruszania nogami (zespół niespokojnych nóg)

Bardzo rzadkie objawy niepożądane, które mogą występować z częstością do 1 na 10 000 osób:
- Problemy z wątrobą mogące powodować zażółcenie skóry lub białkówek oka
- Zatrzymanie płynów lub wody mogące powodować obrzęk rąk lub nóg
- Nadwrażliwość na światło
- Bolesny, długotrwały wzwód prącia
- Mała liczba płytek krwi
- Poważne zaburzenia z pojawiającymi się pęcherzami na skórze, jamie ustnej, oczach i genitaliach

U pacjentów przyjmujących tego typu leki obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

U niektórych chorych w czasie stosowania leku Parogen może występować brzęczenie, syczenie, gwizdanie, dzwonienie lub odczucie innych dźwięków w uszach.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość