Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach LisiHEXAL 20 tabletki 20 mg

Znajdź informacje na temat leku

LisiHEXAL 20 tabletki 20 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Nadciśnienie › Niewydolność serca › Ochrona nerek u osób z cukrzycą typu 2 › Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowych u części pacjentów kardiologicznych

0.0
LisiHEXAL 20 tabletki 20 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Lisinoprilum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek, zawiera substancję czynną lizynopryl należącą do grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE). Lek zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi i jest stosowany w nadciśnieniu tętniczym samoistnym i naczyniowo- nerkowym, w zastoinowej niewydolności serca, w ostrym zawale serca u pacjentów stabilnych hemodynamicznie, bez wstrząsu kardiogennego, z ciśnieniem tętniczym krwi powyżej 100 mmH oraz w celu ochrony nerek w przebiegu cukrzycy.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku

Leku nie wolno stosować w przypadku:
- nadwrażliwości na lizynopryl, na inny inhibitor konwertazy angiotensyny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,
- obrzęku naczynioruchowego: dziedzicznego lub samoistnego obrzęku naczynioruchowego oraz obrzęku naczynioruchowego występującego w przeszłości przy próbach leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny,
- cią...

Kiedy nie stosować leku

Leku nie wolno stosować w przypadku:
- nadwrażliwości na lizynopryl, na inny inhibitor konwertazy angiotensyny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,
- obrzęku naczynioruchowego: dziedzicznego lub samoistnego obrzęku naczynioruchowego oraz obrzęku naczynioruchowego występującego w przeszłości przy próbach leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny,
- ciąży.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi:
- obrzęk skóry i (lub) błon śluzowych
- obrzęk twarzy, ust, gardła, języka lub krtani trudności w oddychaniu lub połykaniu
- świąd lub wysypka.

Obrzęk języka, gardła lub krtani może spowodować niedrożność dróg oddechowych. W takim przypadku konieczne jest natychmiastowe leczenie.
U pacjentów, u których w przeszłości wystąpi...

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi:
- obrzęk skóry i (lub) błon śluzowych
- obrzęk twarzy, ust, gardła, języka lub krtani trudności w oddychaniu lub połykaniu
- świąd lub wysypka.

Obrzęk języka, gardła lub krtani może spowodować niedrożność dróg oddechowych. W takim przypadku konieczne jest natychmiastowe leczenie.
U pacjentów, u których w przeszłości wystąpiły już opisane objawy, ryzyko ponownego ich pojawienia się jest większe.
U pacjentów rasy czarnej częstość występowania obrzęku naczynioruchowego po zastosowaniu leków z grupy inhibitorów ACE jest większa niż u pacjentów innych ras.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem lizynoprylu mogą występować z następującą częstością:

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): zawroty głowy, bóle głowy, niedociśnienie ortostatyczne (zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania), kaszel, biegunka, wymioty, zaburzenia czynności nerek.

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
zmiany nastroju, uczucie mrowienia, zawroty głowy, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, zawał serca lub udar mózgu, kołatanie serca, przyspieszona czynność serca, zjawisko Raynauda (ziębnięcie i blednięcie palców dłoni i stóp na skutek skurczu tętnic w kończynach), zapalenie błony śluzowej nosa, nudności, bóle brzucha, niestrawność, wysypka, świąd, impotencja, uczucie zmęczenia, osłabienie, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia potasu we krwi.

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, uczucie dezorientacji, suchość w jamie ustnej, nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy (obrzęk naczynioworuchowy twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani), pokrzywka, łysienie, łuszczyca, mocznica, ostra niewydolność nerek, ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn), zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zespół nieprawidowego wydzielania hormonu antydiuretycznego.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów, włącznie z pojedynczymi przypadkami): zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów), niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistośc na skutek rozpadu krwinek czerwonych), limfadenopatia (choroba dotycząca węzłów chłonnych), choroby autoimmunologiczne, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia), skurcz oskrzeli, zapalenie zatok, alergiczne/eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie trzustki, obrzęk naczynioruchowy jelit, zapalenie wątroby (wątrobowokomórkowe lub cholestatyczne), żółtaczka i niewydolność wątroby, pocenie się, pęcherzyca, ciężkie reakcje skórne (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa- Johnsona, rumień wielopostaciowy), chłoniak rzekomy skóry, zmniejszenie lub brak wydalania moczu.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): objawy depresji, omdlenie

Opisano zespół chorobowy, który może obejmować wszystkie lub tylko niektóre spośród wymienionych objawów: gorączkę, zapalenie błon surowiczych, zapalenie naczyń, bóle mięśni i (lub) zapalenie mięśni, bóle stawów i (lub) zapalenie stawów, dodatnie przeciwciała przeciwjądrowe (ANA), przyspieszony opad (OB), zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych i leukocytozę (zwiększenie liczby krwinek białych). Może wystąpić wysypka, nadwrażliwość na światło lub inne objawy skórne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość