Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Isoptin SR-E 240 tabletki o 240 mg

Znajdź informacje na temat leku

Isoptin SR-E 240 tabletki o 240 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Choroba wieńcowa › Dławica piersiowa › Nadciśnienie › Zaburzenia rytmu serca

0.0
Isoptin SR-E 240 tabletki o 240 mg
Postać leku: tabletki o    
Substancja czynna: Verapamili hydrochloridum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, zawieraj substancję czynną - werapamilu chlorowodorek - lek z grupy selektywnych antagonistów wapnia działających bezpośrednio na mięsień sercowy. Stosowany w leczeniu nadciśnienia, choroby wieńcowej, różnych odmian dławicy piersiowej, różnych zaburzeń rytmu serca.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na werapamilu chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,
- we wstrząsie kardiogennym,
- w ostrym, powikłanym zawale mięśnia sercowego,
- w bloku przedsionkowo-komorowym II° lub III° (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym stymulatorem serca),
- w zespole chorego węzła zatokowego (z wyjątkiem pacjentó...

Kiedy nie stosować leku
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na werapamilu chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,
- we wstrząsie kardiogennym,
- w ostrym, powikłanym zawale mięśnia sercowego,
- w bloku przedsionkowo-komorowym II° lub III° (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym stymulatorem serca),
- w zespole chorego węzła zatokowego (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym stymulatorem
serca),
- w zastoinowej niewydolności serca,
- w migotaniu/trzepotaniu przedsionków z dodatkową drogą przewodzenia (np. zespół WolffaParkinsona-White'a [WPW], zespół Lowna-Ganonga-Levine'a [LGL]).
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z:
- blokiem przedsionkowo-komorowym I°,
- niedociśnieniem tętniczym,
- rzadkoskurczem,
- ciężką niewydolnością wątroby,
- zaburzeniami przewodzenia nerwowo-mięśniowego (myasthenia gravis, zespół Lamberta i Eatona, późne stadia dystrofii mięśniowej Duchenne'a), - u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono poniżej wg klasyfikacji układów i narządów:
Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje nadwrażliwości.
Zaburzenia układu nerwowego
Bóle głowy, ośrodkowe zawroty głowy, parestezje, drżenia mięśniowe, zaburzenia pozapiramidowe.
Zaburzenia ucha i błędnika
Obwodowe zawroty głowy, szumy uszne.
Zaburzenia serca
Blok przedsionkowo-komorowy (I°, II°, III°), rzadkoskurcz za...

Działania niepożądane wymieniono poniżej wg klasyfikacji układów i narządów:
Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje nadwrażliwości.
Zaburzenia układu nerwowego
Bóle głowy, ośrodkowe zawroty głowy, parestezje, drżenia mięśniowe, zaburzenia pozapiramidowe.
Zaburzenia ucha i błędnika
Obwodowe zawroty głowy, szumy uszne.
Zaburzenia serca
Blok przedsionkowo-komorowy (I°, II°, III°), rzadkoskurcz zatokowy, zatrzymanie akcji węzła zatokowego, obrzęki obwodowe, kołatanie serca, częstoskurcz, niewydolność serca.
Zaburzenia naczyniowe
Niedociśnienie, zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca.
Zaburzenia żołądka i jelit
Nudności, wymioty, zaparcia, niedrożność jelit, przerost dziąseł, bóle brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, wysypka plamkowogrudkowa, łysienie, pokrzywka, plamica, świąd.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Osłabienie siły mięśni, bóle mięśni, bóle stawów.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Zaburzenia wzwodu, ginekomastia, mlekotok.
Zaburzenia ogólne i reakcje w miejscu podania Uczucie zmęczenia.
Badania diagnostyczne
Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi.
Po wprowadzeniu do obrotu informowano o jednym przypadku porażenia (niedowład czterokończynowy) po jednoczesnym zastosowaniu werapamilu i kolchicyny.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość