Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Irbesartan Invent Farma tabletki powlekane 300 mg

Znajdź informacje na temat leku

Irbesartan Invent Farma tabletki powlekane 300 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Nadciśnienie › Niewydolność serca › Ochrona nerek u osób z cukrzycą typu 15 › Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowych u części pacjentów kardiologicznych

0.0
Irbesartan Invent Farma tabletki powlekane 300 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Irbesartanum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek powlekanych, zawiera substancję czynną irbesartan, należącą do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Stosowany żeby zapobiec wiązaniu się angiotensyny II z receptorami naczyń krwionośnychi i powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie tętnicze. Lek stosuje się także w leczeniu objawowej niewydolności serca oraz w leczeniu osób po niedawno przebytym ataku serca.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Irbesartan Invent Farma
- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na irbesartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej trzeciego miesiąca (Lepiej jest także unikać stosowania leku Irbesartan Invent Farma we wczesnej ciąży),

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania Irbesartan Inv...

Kiedy nie stosować leku Irbesartan Invent Farma
- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na irbesartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej trzeciego miesiąca (Lepiej jest także unikać stosowania leku Irbesartan Invent Farma we wczesnej ciąży),

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania Irbesartan Invent Farma należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Należy poinformować lekarza, jeśli jedno z poniższych stwierdzeń odnosi się do pacjenta:
- Jeśli występują intensywne wymioty lub biegunka
- Jeśli występują problemy z nerkami
- Jeśli występują problemy z sercem
- Jeśli Irbesartan Invent Farma stosowany jest w leczeniu choroby nerek spowodowanej cukrzycą, lekarz może regularnie przeprowadzać badania krwi, szczególnie dotyczy to badania stężenia potasu we krwi w przypadku osłabienia czynności nerek.
- Jeśli pacjent będzie operowany (zabieg chirurgiczny) lub będą zastosowane leki do znieczulenia ogólnego.

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjentka uważa że jest (lub może być) w ciąży. Irbesartan FairMed nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być stosowany, jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej trzeciego miesiąca, ponieważ lek ten może poważnie zaszkodzić dziecku, jeżeli jest stosowany w tym okresie.

Dzieci i młodzież
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży, ponieważ nie określono w pełni jego bezpieczeństwa i skuteczności.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Tak jak w przypadku podobnych leków, u pacjentów przyjmujących irbesartan zgłaszano rzadkie przypadki skórnych reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka), a także miejscowe obrzęki twarzy, w okolicy warg i (lub) języka. W przypadku pojawienia się takich objawów lub wystąpienia trudności w oddychaniu należy przerwać przyjmowanie leku Irbesartan Invent Farma i natychmiast skontaktować się z lekarze...

Tak jak w przypadku podobnych leków, u pacjentów przyjmujących irbesartan zgłaszano rzadkie przypadki skórnych reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka), a także miejscowe obrzęki twarzy, w okolicy warg i (lub) języka. W przypadku pojawienia się takich objawów lub wystąpienia trudności w oddychaniu należy przerwać przyjmowanie leku Irbesartan Invent Farma i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Częstość występowania działań niepożądanych podanych poniżej została określona w następujący sposób:
Bardzo często: co najmniej 1 na 10 pacjentów
Często: co najmniej 1 na 100, ale rzadziej niż 1 na 10 pacjentów
Niezbyt często: co najmniej 1 na 1000, ale rzadziej niż 1 na 100 pacjentów

Do działań niepożądanych zgłaszanych w badaniach klinicznych u pacjentów leczonych irbesartanem należały:
- Bardzo często: zwiększone stężenie potasu, zwłaszcza jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi i cukrzycę typu 2 z chorobą nerek.

- Często: zawroty głowy, nudności i (lub) wymioty, uczucie zmęczenia i zwiększenie aktywności enzymów określających czynność mięśni i serca (kinaza kreatynowa) w badaniu krwi. U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu 2 ze współistniejącą chorobą nerek zgłaszano także zawroty głowy podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, niskie ciśnienie tętnicze krwi podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, bóle stawów i mięśni oraz zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi.

- Niezbyt często: zwiększenie częstości akcji serca, uderzenia gorąca, kaszel, biegunka, niestrawność i (lub) zgaga, problemy ze sprawnością seksualną, ból w klatce piersiowej.

Pewne działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu irbesartanu do obrotu. Do działań niepożądanych, których częstość występowania jest nieznana, należą: uczucie wirowania, bóle głowy, zaburzenia smaku, dzwonienie w uszach, bolesne kurcze mięśni, bóle stawów i mięśni, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie stężenia potasu we krwi, zaburzenie czynności nerek i zapalenie małych naczyń krwionośnych głównie skóry (znane jako leukoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych ang. leukocytoclastic vasculitis). Odnotowano również niezbyt częste przypadki żółtaczki (zażółcenie skóry i (lub) białkówek oczu).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość