Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Ibufen Junior kapsułki miękkie 200 mg

Znajdź informacje na temat leku

Ibufen Junior kapsułki miękkie 200 mg pokaż opinie (1)

Wskazania: › Ból głowy › Bóle mięśniowe › Bóle po urazach › Bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie › Bóle zębów › Bolesne miesiączkowanie › Gorączka › Migrena › Nerwobóle › stawowe i kostne › Zapalenie ucha środkowego

5.0
Ibufen Junior kapsułki miękkie 200 mg
Postać leku: kapsułki miękkie Skuteczność: 5.0
Substancja czynna: Ibuprofenum Cena: 5.0
Lek dostępny bez recepty

Lek w postaci kapsułek miękkich, należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Stosowany u dzieci i dorosłych w bólach różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego oraz w stanach gorączkowych różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Jednakże, żeby uzyskać dobre wyniki leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Jeśli objawy się nasilą lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibufen Junior:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Ibufen Junior
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ)
- jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie żołądka lub...

Kiedy nie stosować leku Ibufen Junior:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Ibufen Junior
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ)
- jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie żołądka lub krwawienie z żołądka (lub występowały dwa lub więcej epizody)
- jeśli u pacjenta występowało w przeszłości krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, nerek, chorobę wieńcową lub niewydolność serca
- nie podawać dzieciom o masie ciała poniżej 20 kg
- jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów)
- w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibufen Junior
- jeśli występują niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszana choroba tkanki łącznej). Jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Stosowanie leku Ibufen Junior należy przerwać natychmiast po pierwszym wystąpieniu wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych bądź jakichkolwiek innych objawów reakcji alergicznych
- jeśli stwierdzono dziedziczne zaburzenia układu krwiotwórczego (ostra przemijająca porfiria)
- gdy występuje lub kiedykolwiek występowała choroba jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna)
- jeśli stwierdzono nadciśnienie tętnicze krwi i (lub) niewydolność serca
- jeśli stwierdzono zaburzenia czynności nerek
- jeśli stwierdzono zaburzenia czynności wątroby
- bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych
- jeśli występuje lub występowała astma lub choroba alergiczna, gdyż może wystąpić duszność
- jeśli występuje katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia oddechowe, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w postaci ataków duszności (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki
- w przypadku ospy wietrznej zaleca się unikanie stosowania leku Ibufen Junior
- przyjmowanie takich leków, jak Ibufen Junior może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (3 dni w przypadku gorączki oraz 4 dni w przypadku łagodzenia bólu)
- w przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. zwiększone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą
- jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi
- w przypadku długotrwałego stosowania leku Ibufen Junior wymagane jest regularne kontrolowanie parametrów wskaźników czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi
- należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano wg częstości występowania, stosując następujące określenia:
Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów).
Często (występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów).
Niezbyt często (występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów).
Rzadko (występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów).
Bardzo rza...

Działania niepożądane uszeregowano wg częstości występowania, stosując następujące określenia:
Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów).
Często (występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów).
Niezbyt często (występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów).
Rzadko (występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów).
Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).
Częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
Bardzo rzadko: Wyjątkowo zakażenia skóry w przebiegu ospy wietrznej. Opisywano zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) występujące w czasie stosowania niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ).
Jeśli podczas stosowania leku Ibufen Junior wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Należy ocenić, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego (antybiotykoterapia). Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej) wydają się być bardziej narażeni na to powikłanie.
Problemy z produkcją komórek krwi, pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, nadżerki w błonie śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, znaczne wyczerpanie, krwawienia z nosa i skóry. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza. Nie wolno we własnym zakresie stosować leczenia lekami przeciwbólowymi lub obniżającymi gorączkę (przeciwgorączkowymi).
Ciężkie reakcje nadwrażliwości, których objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka i gardła, duszność, przyspieszona akcja serca, niskie ciśnienie tętnicze, wstrząs. W przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów, co może zdarzyć się już po pierwszym zastosowaniu leku, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarza.
Reakcje psychotyczne, depresja.
W czasie leczenia dużymi dawkami NLPZ opisywano przypadki kołatania serca, niewydolności serca, zawału mięśnia sercowego, obrzęku, nadciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia.
Nadciśnienie tętnicze.
Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita.
W przypadku silnego bólu w nadbrzuszu, krwawych wymiotów lub smołowatego stolca należy przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.
Uszkodzenie wątroby (pierwszym objawem może być nieprawidłowe zabarwienie skóry), uszkodzenie wątroby dotyczy długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.
Ostre postaci reakcji skórnych, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami, zespół StevensaJohnsona oraz martwica tkanki.
Zmniejszenie ilości wydalanego moczu oraz pojawienie się obrzęków (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi lub zaburzoną czynnością nerek); obrzęk oraz mętny mocz (zespół nerczycowy); stany zapalne nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), mogące prowadzić do ostrej niewydolności nerek. W razie wystąpienia wyżej wymienionych objawów lub ogólnego złego samopoczucia, należy odstawić lek Ibufen Junior i natychmiast zgłosić się do lekarza, gdyż mogą być to pierwsze objawy uszkodzenia nerek lub niewydolności nerek.
Rzadko: Szumy uszne.
Leki takie jak Ibufen Junior mogą bardzo rzadko prowadzić do chorób nerek. Bóle boków i (lub) brzucha, krew w moczu oraz gorączka mogą być objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek nerkowych). Rzadko może również wystąpić zwiększenie stężenia mocznika we krwi.
Niezbyt często: Reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i świądem, jak również napady duszności. Należy przerwać stosowanie leku Ibufen Junior i natychmiast powiadomić lekarza.
Ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie.
Zaburzenia widzenia.
Perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce i krwawe wymioty, zaostrzenie istniejącej choroby jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), zapalenie błony śluzowej żołądka.
Często: Objawy dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak zgaga, ból brzucha i nudności, biegunka, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia oraz niewielkie krwawienie z żołądka i (lub) jelit, mogą prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.
Przyjmowanie takich leków, jak Ibufen Junior może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość