Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Ceftriaxon-MIP i.m. 1g proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych 1 g

Znajdź informacje na temat leku

Ceftriaxon-MIP i.m. 1g proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych 1 g pokaż opinie (0)

Wskazania: › Borelioza › Ostre zapalenie ucha środkowego › - Rzeżączka › Sepsa › Zakażenie dróg żółciowych › Zakażenie kości i stawów › Zakażenie skóry i tkanek miękkich › Zakażenie układu moczowo-płciowego › Zakażenie układu oddechowego › Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych › Zapalenie płuc

0.0
Ceftriaxon-MIP i.m. 1g proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych 1 g
Postać leku: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych    
Substancja czynna: Ceftriaxonum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, zawiera ceftriakson antybiotyk z grupy cefalosporyn III generacji. Stosowany w leczeniu (najczęściej szpitalnego) ciężkich zakażeń bakteryjnych, które najczęściej trzeba leczyć w szpitalu. Należą do nich zakażenia dolnych dróg oddechowych, kości i stawów, tkanek miękkich, zapalenie opon mózgowych, posocznica, rzeżączka, borelioza. Lek zapobiega także zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym oraz zakażeniom u osób ze zmniejszoną odpornością, w tym u pacjentów z chorobą nowotworową i pacjentów z neutropenią.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku :
- jeśli pacjent ma uczulenie na ceftriakson, inne antybiotyki z grupy cefalosporyn;
- u wcześniaków;
- u noworodków urodzonych o czasie (w wieku poniżej 28 dni) z żółtaczką (zażółcenie skóry lub oczu) lub z problemami dotyczącymi krwi, lub którym podawano dożylnie inne leki zawierające wapń.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Rzadko notowano ciężkie i w kilku przypadkach śmiertelne działania niepożądane u wcześniaków i urodzonych o czasie noworodków (w wieku poniżej 28 dni), leczonych podawanym dożylnie ceftriaksonem i wapniem. Złogi soli wapniowej ceftriaksonu obserwowano pośmiertnie w płucach i nerkach. Duże ryzyko precypitacji u noworodków wynika z małej objętości krwi i dłuższego niż u pacjentów dorosłych okresu p...

Rzadko notowano ciężkie i w kilku przypadkach śmiertelne działania niepożądane u wcześniaków i urodzonych o czasie noworodków (w wieku poniżej 28 dni), leczonych podawanym dożylnie ceftriaksonem i wapniem. Złogi soli wapniowej ceftriaksonu obserwowano pośmiertnie w płucach i nerkach. Duże ryzyko precypitacji u noworodków wynika z małej objętości krwi i dłuższego niż u pacjentów dorosłych okresu półtrwania ceftriaksonu.
Poniżej przedstawiono działania niepożądane i częstości ich występowania.
Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):
- biegunka, luźne stolce, nudności, wymioty,
- zwiększenie aktywności jednego lub więcej enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, fosfataza alkaliczna).
Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000pacjentów):
- bóle i zawroty głowy; obserwowano również występowanie gorączki polekowej i dreszczy,
- wysypka, pokrzywkowa wysypka, osutka, świąd, obrzęk i alergiczne zapalenie skóry,
- zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, skąpomocz, cukromocz, krwiomocz,
- ból i (lub) zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia po podaniu domięśniowym.
Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10000 pacjentów):
- kandydoza, grzybica narządów płciowych; może wystąpić zakażenie opornymi szczepami bakterii lub drożdżaków,
- neutropenia, leukopenia, eozynofilia, małopłytkowość, niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna, wydłużenie czasu protrombinowego,
- reakcja anafilaktyczna (również ze skurczem oskrzeli), reakcje rzekomo anafilaktyczne,
- zaburzenia smaku, zapalenie jamy ustnej i zapalenie języka,
- złogi soli wapniowej ceftriaksonu (tzw. kamica rzekoma w pęcherzyku żółciowym),
- powstawanie złogów w nerkach (w tym przypadki bez moczu i zaburzenia czynności nerek),
- zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył podczas stosowania dożylnego, gorączka polekowa, dreszcze.
Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):
- zaburzenia krzepliwości krwi, zmniejszenie liczby granulocytów (rodzaj białych krwinek), na ogół po 10 dniach leczenia łączną dawką 20g ceftriaksonu lub większą,
- zapalenie trzustki,
- zapalenie jelita grubego (może przybrać postać rzekomo błoniastego zapalenia jelit),
- rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, martwica toksyczno - rozpływna naskórka (są to ciężkie zaburzenia skórne, przebiegające z wysypką, łuszczeniem, pęcherzami, nadżerkami na błonach śluzowych).
Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych. Stosowanie ceftriaksonu może powodować:
- fałszywie dodatni wynik testów redukcyjnych na oznaczanie glukozy w moczu;
- fałszywie dodatni wynik testu Coombsa.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Ceftriaxon-MIP i.m. 1g proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych 1 g

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku

Podobne na:

Borelioza › Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml › Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml

Ostre zapalenie ucha środkowego › Ceftriaxon-MIP i.v./i.m 1 g proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych i do wstrzykiwań domięśniowych 1 g › Ceftriaxon-MIP i.v. 2 g proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych 2 g

- Rzeżączka › Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml › Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml

Sepsa › Clindamycin-MIP 150 tabletki powlekane 150 mg › Clindamycin-MIP 300 tabletki powlekane 300 mg

Zakażenie dróg żółciowych › Biotrakson proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 2 g › Proxacin 250 tabletki powlekane 250 mg

Zakażenie kości i stawów › Biotrakson proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 2 g › Proxacin 250 tabletki powlekane 250 mg

Zakażenie skóry i tkanek miękkich › Biotrakson proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 2 g › Roxitron tabletki powlekane 150 mg

Zakażenie układu moczowo-płciowego › Biotrakson proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 2 g › Ceftriaxon-MIP i.v./i.m 1 g proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych i do wstrzykiwań domięśniowych 1 g

Zakażenie układu oddechowego › Biotrakson proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 2 g › Ceftriaxon-MIP i.v./i.m 1 g proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych i do wstrzykiwań domięśniowych 1 g

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych › Biotrakson proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 2 g › Cefotaxim-MIP 2 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 2 g

Zapalenie płuc › Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml › Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml