Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Bromergon tabletki 2 5 mg

Znajdź informacje na temat leku

Bromergon tabletki 2 5 mg pokaż opinie (1)

Wskazania: › - Akromegalia › Choroba Parkinsona › Gruczolaki przysadki › Hamowanie laktacji poporodowej › Hiperprolaktynemia › Mlekotok › Połogowe zapalenie piersi › Zaburzenia cyklu miesiączkowego

2.0
Bromergon tabletki 2 5 mg
Postać leku: tabletki Skuteczność: 2.0
Substancja czynna: Bromocriptini mesilas Cena: 3.0
Lek dostępny na receptę

Lek Bromergon ma postać tabletek. Lek ten hamuje wydzielanie mleka w gruczołach sutkowych u kobiet, a ponadto zmniejsza podwyższone stężenie hormonu wzrostu i zmniejsza niedobór dopaminy (neuroprzekaźnika) w chorobie Parkinsona. Lek ten hamuje wydzielanie prolaktyny, hormonu przysadki mózgowej. Lek Bromergon zapobiega lub hamuje laktację poporodową ze względów medycznych, leczy hiperprolaktynemię współistniejąca z impotencją, brakiem miesiączki, mlekotokiem lub zaburzeniami cyklu miesiączkowego, leczy mlekotok z normoprolaktynemią. Lek ten ponadto leczy gruczolaki przysadki typu prolaktynoma, akromegalię, chorobę Parkinsona oraz rozpoczynające się połogowe zapalenie piersi.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Bromergon
- Jeśli pacjent ma uczulenie na bromokryptynę, inne alkaloidy sporyszu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Bromergon.
- Jeśli u pacjenta występuje niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze w ciąży. Należy zachować zwiększoną ostrożność, a jeśli wystąpi wzmożona senność i (lub) epizody nagłego zasypiania, nie należy prowadzić pojazdó...

Kiedy nie stosować leku Bromergon
- Jeśli pacjent ma uczulenie na bromokryptynę, inne alkaloidy sporyszu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Bromergon.
- Jeśli u pacjenta występuje niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze w ciąży. Należy zachować zwiększoną ostrożność, a jeśli wystąpi wzmożona senność i (lub) epizody nagłego zasypiania, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Lekarz może zalecić badania kontrolne.
- pacjent ma chorobę Parkinsona, gdyż u takich pacjentów stosowanie leku Bromergon, zwłaszcza w dużych dawkach, może spowodować patologiczną skłonność do gier hazardowych, zwiększenie popędu płciowego oraz zwiększoną aktywność seksualną. Objawy te zazwyczaj ustępują po zmniejszeniu dawki leku lub przerwaniu leczenia.
- u pacjenta stwierdzono występujące obecnie lub w przeszłości reakcje w postaci zwłóknienia (bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc lub narządów jamy brzusznej.

W przypadku pacjentów przyjmujących lek Bromergon długotrwale, przed rozpoczęciem leczenia lekarz sprawdzi, czy funkcja serca, płuc i nerek jest prawidłowa. Przed rozpoczęciem leczenia wykonane zostanie również badanie echokardiograficzne (USG - ultrasonografia serca). W trakcie leczenia lekarz zwróci szczególną uwagę na wszelkie oznaki potencjalnie związane z wystąpieniem reakcji w postaci włóknienia. W razie potrzeby wykonane zostanie badanie echokardiograficzne. W przypadku wystąpienia reakcji w postaci włóknienia leczenie zostanie przerwane.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z częstością, poczynając od najczęściej występujących:
Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):
bóle głowy, senność, zawroty głowy, przekrwienie błony śluzowej nosa, nudności, zaparcie, wymioty.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):
splątanie, pobudzenie psychomotoryczne, omamy, dyskinezje, zmniejszone c...

Działania niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z częstością, poczynając od najczęściej występujących:
Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):
bóle głowy, senność, zawroty głowy, przekrwienie błony śluzowej nosa, nudności, zaparcie, wymioty.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):
splątanie, pobudzenie psychomotoryczne, omamy, dyskinezje, zmniejszone ciśnienie tętnicze, ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi (rzadko prowadzące do omdleń), suchość w jamie ustnej, skórne reakcje alergiczne, utrata włosów, kurcze nóg, zmęczenie.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): zaburzenia psychiczne, bezsenność, senność, parestezje (uczucie kłucia, mrowienia i pieczenia), zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, szumy uszne, wysięk do osierdzia, zaciskające zapalenie osierdzia, tachykardia, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, odwracalna bladość palców dłoni i stóp wywoływana niskimi temperaturami (zwłaszcza u pacjentów z zespołem Raynauda), wysięk do opłucnej, zwłóknienie opłucnej, zapalenie opłucnej, zwłóknienie płuc, duszność, biegunka, bóle brzucha, zwłóknienie przestrzeni zaotrzewnowej, wrzód żołądka lub dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego, obrzęki obwodowe.

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób, łącznie z pojedynczymi przypadkami):
nadmierna senność w ciągu dnia, nagłe zasypianie, zwłóknienie zastawek serca, zespół przypominający złośliwy zespół neuroleptyczny podczas gwałtownego przerwania stosowania bromokryptyny. Może wystąpić jeden lub kilka z następujących wczesnych objawów: trudności w oddychaniu, duszności, bóle w klatce piersiowej lub bóle pleców, obrzęk nóg. Jeżeli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zawiadomić lekarza.

Pacjenci z chorobą Parkinsona leczeni agonistami dopaminy, zwłaszcza dużymi dawkami, wykazywali patologiczną skłonność do hazardu, zwiększony popęd płciowy i zwiększoną aktywność seksualną, które na ogół ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.
Bardzo rzadko podobne doniesienia dotyczyły pacjentów przyjmujących bromokryptynę.

Stosowanie bromokryptyny w celu zahamowania fizjologicznej laktacji po porodzie związane było z rzadkim występowaniem nadciśnienia tętniczego, zawału mięśnia sercowego, drgawek, udaru mózgu lub zaburzeń psychicznych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Najczęściej komentowane

REKLAMA

Na temat