Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Zyloric tabletki 100 mg

Znajdź informacje na temat leku

Zyloric tabletki 100 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Dna samoistna › Dnawe zapalenie stawów › Guzki dnawe › Kamica nerkowa › Nefropatia mocznowa

0.0
Zyloric tabletki 100 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Allopurinolum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek, zawiera substancję czynną allopurynol, która zmniejsza stężenie kwasu moczowego w osoczu. Stosowany w celu zmniejszenia wytwarzania moczanów/kwasu moczowego w chorobach takich jak dnawe zapalenie stawów, guzki dnawe, kamica nerkowa lub w stanach klinicznych, w których istnieje takie ryzyko (np. leczenie nowotworów potencjalnie prowadzące do ostrej nefropatii moczanowej).

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Zyloric
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na allopurynol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Brak współczesnej dokumentacji klinicznej tego leku, która mogłaby być wykorzystana dla oceny częstości występowania działań niepożądanych. Częstość działań niepożądanych może być różna w zależności od stosowanej dawki oraz w przypadku leczenia skojarzonego z innymi lekami.
Działania niepożądane, związane ze stosowaniem leku Zyloric, występują rzadko w populacji leczonych pacjentów i w większości ...

Brak współczesnej dokumentacji klinicznej tego leku, która mogłaby być wykorzystana dla oceny częstości występowania działań niepożądanych. Częstość działań niepożądanych może być różna w zależności od stosowanej dawki oraz w przypadku leczenia skojarzonego z innymi lekami.
Działania niepożądane, związane ze stosowaniem leku Zyloric, występują rzadko w populacji leczonych pacjentów i w większości przypadków mają niewielkie nasilenie. Częstość występowania działań niepożądanych zwiększa się w przypadkach współistniejącej choroby nerek i (lub) wątroby.
Często występujące działania niepożądane
Mogą wystąpić częściej niżu 1 na 100 pacjentów otrzymujących lek Zyloric
- wysypka
Reakcje skórne są najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi i mogą wystąpić w każdym momencie leczenia. Mogą to być zmiany swędzące, grudkowo-plamiste, niekiedy łuskowate, czasem plamicze i rzadko złuszczające, takie jak zespół StevensaJohnsona/toksyczna nekroliza naskórka. W przypadku wystąpienia takich zmian należy NATYCHMIAST przerwać stosowanie leku Zyloric. W przypadku wystąpienia zmian o niewielkim nasileniu, po ich ustąpieniu można, jeśli jest to konieczne, ponownie podać Zyloric, stosując początkowo małą dawkę (np. 50 mg na dobę) i stopniowo ją zwiększać. Jeśli zmiany skórne wystąpią ponownie należy NA STAŁE zaprzestać stosowania leku, ponieważ mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości.
Niezbyt często występujące działania niepożądane
Mogą wystąpić częściej niżu 1 na 1000 pacjentów otrzymujących lek Zyloric
- reakcje nadwrażliwości
Ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje skórne ze złuszczaniem naskórka, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych, bólami stawów i (lub) eozynofilią, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka, występują rzadko. Związane z tym zapalenie naczyń i odczyny tkankowe mogą przejawiać się w różnoraki sposób, w tym zapaleniem wątroby, zaburzeniami czynności nerek i bardzo rzadko drgawkami. Bardzo rzadko opisywano wstrząs anafilaktyczny. Tego rodzaju objawy mogą wystąpić w każdym momencie leczenia. Jeśli wystąpią, należy NATYCHMIAST i NA STAŁE przerwać stosowanie leku Zyloric.
W leczeniu skórnych reakcji nadwrażliwości można zastosować kortykosteroidy. Wystąpienie uogólnionej reakcji nadwrażliwości związane było zwykle ze współistnieniem zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, zwłaszcza w przypadkach zakończonych zgonem.
- wymioty, nudności
We wczesnych badaniach klinicznych odnotowywano występowanie nudności i wymiotów. Późniejsze doniesienia wskazują, że objawy te nie stanowią poważnego problemu i można im zapobiec przyjmując Zyloric po posiłkach.
- bezobjawowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Opisywano zaburzenia czynności wątroby bez wyraźnych innych objawów uogólnionej nadwrażliwości.
Rzadko występujące działania niepożądane
Mogą wystąpić rzadziej niżu 1 na 1000 pacjentów otrzymujących lek Zyloric
- zapalenie wątroby (w tym martwica i ziarniniakowe zapalenie wątroby)
- zespół Stevensa-Johnsona i (lub) toksyczna nekroliza naskórka

- 7 -
Zespół Stevensa-Johnsona i (lub) toksyczna nekroliza naskórka mogą wystąpić częściej u pacjentów będących nosicielami allelu HLA-B*5801. Jeśli tego rodzaju objawy wystąpiąw jakimkolwiek momencie leczenia, należy przerwać stosowanie leku Zyloric NATYCHMIAST i NA STAŁE.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane
Mogą wystąpić rzadziej niżu 1 na 10 000 pacjentów otrzymujących lek Zyloric

- czyraczność
- agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, małopłytkowość (trombocytopenia)
Bardzo rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia małopłytkowości, agranulocytozy i niedokrwistości aplastycznej, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby, co potwierdza konieczność zachowania szczególnej ostrożności u tych pacjentów.
- limfadenopatia angioimmunoblastyczna
Bardzo rzadko opisywano przypadki limfadenopatii angioimmunoblastycznej po dokonaniu biopsji z powodu uogólnionego powiększenia węzłów chłonnych. Zmiany z reguły przemijają po odstawieniu leku Zyloric.
- cukrzyca, hiperlipidemia
- depresja
- śpiączka, porażenia, ataksja, neuropatia, parestezje, senność, bóle głowy, zaburzenia smaku
- zaćma, zaburzenia widzenia, zmiany w obszarze plamki żółtej
- zawroty głowy
- dławica piersiowa, bradykardia
- nadciśnienie tętnicze
- nawracające krwawe wymioty, biegunki tłuszczowe, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zmiana częstości wypróżnień
- obrzęk naczynioruchowy, rumień trwały, łysienie, odbarwienie włosów Zgłaszano występowanie obrzęku naczynioruchowego z objawami bardziej uogólnionej reakcji nadwrażliwości, jak i bez takich objawów.
- krwiomocz, mocznica
- niepłodność u mężczyzn, zaburzenia erekcji, ginekomastia
- obrzęki, ogólne złe samopoczucie, osłabienie, gorączka
Zgłaszano występowanie gorączki z objawami bardziej uogólnionej reakcji nadwrażliwości, jak i bez takich objawów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość