Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Xifaxan granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg/5 ml

Znajdź informacje na temat leku

Xifaxan granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg/5 ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Biegunka › Biegunka podróżnych › Encefalopatia wątrobowa

0.0
Xifaxan granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg/5 ml
Postać leku: granulat do sporządzania zawiesiny doustnej    
Substancja czynna: Rifaximinum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek powlekanych, zawiera rifaksyminę, stosowaną w zakażeniach jelitowych, biegunce podróżnych, encefalopatii wątrobowej.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Nadwrażliwość na rifaksyminę lub inne rifamycyny, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Niedrożność jelit, nawet częściowa oraz ciężkie wrzodziejące uszkodzenia jelit.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (>_1/10), często (>_1/100, <1/10), niezbyt często (>_1/1000, <1/100), rzadko (>_1/10000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymie...

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (>_1/10), często (>_1/100, <1/10), niezbyt często (>_1/1000, <1/100), rzadko (>_1/10000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.
Zaburzenia żołądka i jelit:
Często: Wzdęcie, ból brzucha, zaparcie, nagła potrzeba wypróżnienia
się, biegunka, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, nudności,
bolesne parcie na stolec, wymioty
Niezbyt często: Ból w górnej części jamy brzusznej, wodobrzusze,
niestrawność, suchość w jamie ustnej, zaburzenie motoryki przewodu pokarmowego, obecność świeżej krwi w stolcu, stolce z domieszką śluzu
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Niezbyt często: Limfocytoza, monocytoza, neutropenia
Zaburzenia serca:
Niezbyt często: Kołatanie serca
Zaburzenia ucha i błędnika:
Niezbyt często: Zawroty głowy
Zaburzenia oka:
Niezbyt często: Podwójne widzenie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Często: Gorączka
Niezbyt często: Astenia, nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej,
ból w klatce piersiowej, dreszcze, brak skuteczności leku, zmęczenie, choroba grypopodobna, obrzęk obwodowy, ból
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:
Niezbyt często: Kandydoza, drożdżakowe zakażenie pochwy
Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach:
Niezbyt często: Oparzenie słoneczne
Badania diagnostyczne
Niezbyt często: zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi, obecność krwinek/krwi w moczu
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
Niezbyt często: Jadłowstręt (anoreksja)
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:
Niezbyt często: Ból pleców, skurcz mięśni, osłabienie siły mięśniowej, ból
mięśni
Zaburzenia układu nerwowego:
Często: Ból głowy
Niezbyt często: Brak smaku, niedoczulica
Zaburzenia psychiczne:
Niezbyt często: Zaburzenia snu, bezsenność
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
Niezbyt często: Glikozuria, częstomocz, wielomocz
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:
Niezbyt często: Nadmiernie częste miesiączkowanie
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
Niezbyt często: Suchość w gardle, duszność, niedrożność nosa, ból gardła i
krtani
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Niezbyt często: Zimne poty, wysypka, wysypka plamista
Zaburzenia naczyniowe:
Niezbyt często: Zaczerwienienie twarzy.
Oprócz działań niepożądanych stwierdzonych podczas badań klinicznych, następujące działania niepożądane zaobserwowano lub spontanicznie zgłaszano po wprowadzeniu

leku do obrotu i sklasyfikowano je zgodnie z klasyfikacją układów i narządów (klasyfikacja MedDRA) następująco:
Bardzo rzadko:
Zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty Zaburzenia układu nerwowego: reakcja rzekomoanafilaktyczna, ból głowy
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, zapalenie skóry, wykwit, świąd, wysypka, pokrzywka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość