Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Oxazepam Espefa tabletki 10 mg

Znajdź informacje na temat leku

Oxazepam Espefa tabletki 10 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Depresja › Objawy odstawiania alkoholu › Stany lękowe

0.0
Oxazepam Espefa tabletki 10 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Oxazepamum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek, zawiera substancję czynną oksazepam należącą do grupy leków benzodiazepin. Działa przeciwlękowo uspokajająco, nasennie oraz przeciwdrgawkowo. Stosowany w leczeniu stanów lękowych, wspomagająco niepokoju w przebiegu depresji objawów nagłego odstawienia alkoholu.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku

- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową.
- Jeśli pacjenta ma nadmierne osłabienie mięśni (zwane nużliwością mięśni).
- Jeśli pacjent jest uzależniony od leków, alkoholu, oprócz przypadków leczenia ostrych objawów odstawiennych, takich jak drgawki i s...

Kiedy nie stosować leku

- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową.
- Jeśli pacjenta ma nadmierne osłabienie mięśni (zwane nużliwością mięśni).
- Jeśli pacjent jest uzależniony od leków, alkoholu, oprócz przypadków leczenia ostrych objawów odstawiennych, takich jak drgawki i stany lękowe u alkoholików.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby - lek może powodować u tych pacjentów uszkodzenie mózgu (zwane encefalopatią).
- Jeśli pacjent ma niewydolność oddechową (np. POChP - przewlekła obturacyjna choroba płuc ograniczająca przepływ powietrza przez płuca) lub bezdech senny (powtarzające się przerwy w oddychaniu występujące podczas snu i powodujące niedotlenienie), ponieważ lek może powodować zagrażającą życiu depresję oddechową (zwolnienie i spłycenie oddechu, bezdech i śmierć wskutek uduszenia się).
- Stosowanie leku może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z dawką i z czasem trwania leczenia. Jest ono większe u pacjentów, którzy byli uzależnieni od alkoholu lub leków oraz u pacjentów z zaburzeniami osobowości. Możliwość uzależnienia zmniejsza się, jeśli dawka i czas trwania leczenia jest dostosowany do pacjenta.
- Podczas stosowania leku może wystąpić tzw. tolerancja na lek (zmniejszenie skuteczności leku.
- Nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych (patrz punkt: Przerwanie stosowania leku ).
- Jeśli pacjent ma depresję, zaburzenia psychotyczne (zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości), stany lękowe lub bezsenność, lek nie powinien być stosowany jako jedyny lek, ponieważ może zwiększać ryzyko zachowań samobójczych. Stany lękowe i napięcia spowodowane przez stres życia codziennego zwykle nie wymagają stosowania leków przeciwlękowych.
- U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) jest większe ryzyko reakcji paradoksalnych (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).
- Lek może spowodować obniżenie ciśnienia krwi, dlatego należy stosować go ostrożnie u pacjentów, u których spadek ciśnienia krwi może wywołać zaburzenia sercowonaczyniowe lub mózgowo-naczyniowe. Szczególnie dotyczy to pacjentów w podeszłym wieku.
- Jeśli lek jest stosowany przez długi okres czasu należy kontrolować czynność wątroby i układu krwiotwórczego.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Podczas stosowania tego leku nie należy pić żadnych napojów alkoholowych. Alkohol nasila działanie uspokajające leku.
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży, ponieważ lek może powodować uszkodzenia płodu.
Jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna skontaktować się z lekarzem w sprawie przerwania przyjmowania leku.
Regularne stosowanie benzodiazepin przez kobiety w ciąży może powodować fizyczne uzależnienie i objawy odstawienne u noworodka. Benzodiazepiny stosowane podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży powodują u noworodka hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego, wiotkość, trudności w ssaniu, hipotermię (obniżenie temperatury ciała poniżej 36 0C), zaburzenia oddychania.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek może powodować zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi, dlatego w trakcie leczenia oksazepamem nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u mniej niż u 1 na 10 pacjentów):
- uspokojenie,
- wyczerpanie,
- senność.

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 i mniej niż 1 na 100 pacjentów):
- depresja,
- zaburzenia równowagi, chwiejny chód, osłabienie mięśni; mogą być przyczyną upadku i niebezpiecznych złamań kości, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (powyżej ...

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u mniej niż u 1 na 10 pacjentów):
- uspokojenie,
- wyczerpanie,
- senność.

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 i mniej niż 1 na 100 pacjentów):
- depresja,
- zaburzenia równowagi, chwiejny chód, osłabienie mięśni; mogą być przyczyną upadku i niebezpiecznych złamań kości, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat),
- brak reakcji na bodźce przy jednoczesnym zachowaniu przytomności (osłupienie), - zaburzenia świadomości (splątanie),
- osłabienie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 100 i mniej niż 1 na 1000 pacjentów)
- zmniejszenie lub zwiększenie popędu płciowego (libido),
- impotencja,
- anorgazmia (niemożność osiągania orgazmu),
- nudności.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością:
- reakcje paradoksalne (występują częściej u osób w podeszłym wieku): niepokój, pobudzenie, pobudliwość, lęk, wrogość, złość, agresywne zachowania, urojenia (błędne przekonania odporne na argumentację), halucynacje (fałszywe spostrzeżenia zmysłowe), mania (podwyższony lub drażliwy nastrój), koszmary senne, psychozy, zmiana zachowania, brak zahamowań, euforia (nienaturalnie dobre samopoczucie), myśli i wyobrażenia samobójcze, próby samobójcze. Jeśli takie objawy wystąpią, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem,
- sztywność mięśni, słaba mimika twarzy, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i mimowolne ruchy (tzw. objawy pozapiramidowe),
- zaburzenia mowy, niewyraźna, spowolniała mowa,
- zawroty głowy, bóle głowy,
- drżenia,
- drgawki/napady,
- śpiączka,
- przejściowa niepamięć następcza (niemożność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji) lub zaburzenia pamięci; ryzyko jest większe przy stosowaniu dużych dawek leku,
- zaburzenia widzenia (np. podwójne widzenie, niewyraźne widzenie),
- zwolnienie oraz spłycenie oddechu, bezdech, a nawet śmierć wskutek uduszenia się (tzw. depresja oddechowa),
- nasilenie się objawów bezdechu sennego oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (patrz punkt: Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ),
- zaparcia,
- żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu) oraz zmiany w obrazie krwi (podwyższone stężenie bilirubiny i fosfatazy alkalicznej oraz zwiększona aktywność enzymów wątrobowych AspAT i AlAT),
- reakcje skórne (np. swędzące grudki lub bąble na skórze), łysienie,
- trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków),
- agranulocytoza (zmniejszenie ilości niektórych białych krwinek, prowadzące do obniżenia odporności organizmu),
- niedokrwistość plastyczna (zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi),
- reakcje nadwrażliwości (reakcje uczuleniowe),
- reakcje anafilaktyczne / anafilaktoidalne (poważne reakcje alergiczne powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy),
- zespół Schwartza i Barttera (choroba wywołana nadmiernym wydzielaniem hormonu wazopresyny. Objawia się: bólem głowy, rozdrażnieniem, nudnościami, wymiotami, zmianami nastroju, nadmierną pobudliwością, zaburzeniami świadomości, zmniejszonym napięciem mięśni oraz osłabieniem odruchów ścięgnistych),
- obniżone stężenie sodu we krwi (hiponatremia), - obniżenie temperatury ciała.

Lek może powodować psychiczne i fizyczne uzależnienie

Nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych.
Jeśli pacjent chorował na depresję, może się ona ujawnić podczas przyjmowania leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość