Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Nableran proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg

Znajdź informacje na temat leku

Nableran proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych). › Powikłane zakażenia dróg moczowych. › Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. › Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. › Zakażenia okołoporodowe. › Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. › Zapalenie płuc

0.0
Nableran proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg
Postać leku: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji    
Substancja czynna: Meropenemum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji należy do grupy antybiotyków karbapenemowych. Niszczy bakterie, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia takie jak zapalenie płuc, zakażenia dróg moczowych, zakażenia poporodowe czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Nableran
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na meropenem lub na substancję pomocniczą sodu węglan bezwodny.
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne antybiotyki takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy, gdyż może być również uczulony na meropenem.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed zastosowaniem leku Nableran należy poinformować lekarza:...

Kiedy nie stosować leku Nableran
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na meropenem lub na substancję pomocniczą sodu węglan bezwodny.
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne antybiotyki takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy, gdyż może być również uczulony na meropenem.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed zastosowaniem leku Nableran należy poinformować lekarza: - jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
- jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków.
Podczas leczenia może być dodatni wynik testu Coombsa. Świadczy to o występowaniu przeciwciał, które mogą niszczyć krwinki czerwone. Lekarz omówi to zagadnienie z pacjentem.
W razie wątpliwości, czy którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta, należy o tym powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce przed zastosowaniem leku Nableran.
Lek Nableran i inne leki
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz lekach ziołowych.
Nableran może bowiem wpływać na działanie niektórych leków i niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Nableran.
Należy zwłaszcza poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjent stosuje:
- probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej);
- walproinian sodu (stosowany w leczeniu padaczki); leku Nableran nie należy stosować, gdyż może osłabić działanie walproinianu sodu.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, przed otrzymaniem meropenemu powinna poinformować o tym lekarza. Należy unikać podawania meropenemu pacjentkom w ciąży. Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać meropenem.
Jeśli pacjentka karmi lub planuje karmić piersią, przed zastosowaniem meropenemu powinna poinformować o tym lekarza. Małe ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego i działać na dziecko. Dlatego lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka powinna stosować meropenem w okresie karmienia piersią.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie prowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.
Lek Nableran zawiera sód.
Nableran, 500 mg: dawka tego leku zawiera około 2,0 mEq sodu, co należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
Nableran, 1 mg: zawiera około 4,0 mEq sodu, co należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Częstość niżej wymienionych możliwych działań niepożądanych określono według następującej
konwencji:
bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)
niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)
rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)
bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)
częstość nieznana (nie może...

Częstość niżej wymienionych możliwych działań niepożądanych określono według następującej
konwencji:
bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)
niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)
rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)
bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)
częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych, lecz występują rzadko
lub bardzo rzadko).
Ciężkie reakcje alergiczne

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku Nableran i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pacjent może pilnie potrzebować pomocy medycznej. Objawy ciężkiej reakcji alergicznej mogą obejmować nagle występujące:
- ciężką wysypkę, świąd lub pokrzywkę;
- obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała;
- duszność, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.
Uszkodzenie krwinek czerwonych (częstość nieznana) Do objawów należy:
- wystąpienie niespodziewanej duszności;
- czerwone lub brązowe zabarwienie moczu.
Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Inne możliwe działania niepożądane:
Występujące często:
- bóle brzucha (żołądka);
- nudności;
- wymioty;
- biegunka;
- bóle głowy;
- wysypka, świąd skóry;
- ból i stan zapalny;
- zwiększenie liczby płytek krwi (w badaniu laboratoryjnym);
- zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi, w tym wyników określających czynność wątroby.
Występujące niezbyt często:
- zmiany we krwi, w tym zmniejszenie liczby płytek krwi (może powodować łatwe powstawanie siniaków), zwiększenie liczby niektórych krwinek białych, zmniejszenie liczby innych krwinek białych, zwiększenie stężenia substancji zwanej bilirubiną; lekarz może zalecić wykonywanie kontrolnych badań krwi;
- zmiany wyników badań krwi, w tym badań określających czynność nerek;
- uczucie mrowienia;
- zakażenia grzybicze jamy ustnej (pleśniawki). lub pochwy
Występujące rzadko:
- drgawki (napady padaczkowe).
Inne możliwe działania niepożądane o nieznanej częstości:
- zapalenie jelit z biegunką;
- ból żył w miejscu wstrzyknięcia leku Nableran;
- inne zmiany we krwi; do objawów należą częste zakażenia, wysoka gorączka i ból gardła; lekarz może zalecić wykonywanie kontrolnych badań krwi;
- nagłe wystąpienie ciężkiej wysypki, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie skóry; może przebiegać z wysoką gorączką i bólami stawów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Nableran proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku

Podobne na:

Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych). › Meropenem Sandoz proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg › Meropenem Sandoz proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1000 mg

Powikłane zakażenia dróg moczowych. › Meropenem Sandoz proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg › Meropenem Sandoz proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1000 mg

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. › Meropenem Sandoz proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg › Meropenem Sandoz proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1000 mg

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. › Meropenem Sandoz proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg › Meropenem Sandoz proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1000 mg

Zakażenia okołoporodowe. › Meropenem Sandoz proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg › Meropenem Sandoz proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1000 mg

Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. › Meropenem Sandoz proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg › Meropenem Sandoz proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1000 mg

Zapalenie płuc › Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml › Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml