Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Mononit 80 Retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 80 mg

Znajdź informacje na temat leku

Mononit 80 Retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 80 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Dławica piersiowa

0.0
Mononit 80 Retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 80 mg
Postać leku: tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu    
Substancja czynna: Isosorbidi mononitras    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu zawiera substancję czynną - monoazotan izosorbidu z grupy terapeutycznej organicznych azotanów. Rozszerza naczynia wieńcowe, zwiększa przepływ krwi przez nie i poprawia ukrwienie mięśnia serca. Ogranicza zapotrzebowanie na tlen mięśnia sercowego. Stosowany w zapobieganiu napadom dławicy piersiowej oraz w przewlekłym leczeniu dławicy piersiowej.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Nie należy stosować leku jeśli występuje:
- nadwrażliwość na monoazotan izosorbidu, inne azotany lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- ostry zawał mięśnia sercowego z niskim ciśnieniem wypełniania,
- ostra niewydolność krążenia (zapaść naczyniowa),
- kardiomiopatia przerostowa
- zaciskające zapalenia osierdzia,

- tamponada serca,
- zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej,
- podwyższ...

Nie należy stosować leku jeśli występuje:
- nadwrażliwość na monoazotan izosorbidu, inne azotany lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- ostry zawał mięśnia sercowego z niskim ciśnieniem wypełniania,
- ostra niewydolność krążenia (zapaść naczyniowa),
- kardiomiopatia przerostowa
- zaciskające zapalenia osierdzia,

- tamponada serca,
- zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej,
- podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
(np. po urazach głowy, w przypadku krwawienia domózgowego),
- wstrząs kardiogenny z wyjątkiem sytuacji, w których za pomocą odpowiedniego
postępowania uzyskuje się wystarczająco wysokie ciśnienie póznorozkurczowe
w lewej komorze serca,
- znaczne niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mm Hg),
- znaczna niedokrwistość,
- hipowolemia,
- choroby płuc: pod wpływem leku może dojść do nadmiernego przepływu krwi
przez obszary płuc niedostatecznie wentylowane i, w konsekwencji do hipoksemi.
Szczególne ryzyko istnieje u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem płucnym oraz
u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

często: odruchowa tachykardia
niezbyt często: nasilenie objawów dławicy piersiowej
Zaburzenia żołądka i jelit
niezbyt często: nudności, wymioty bardzo rzadko: zgaga
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania często: osłabienie
Zaburzenia układu nerwowego bardzo często: ból głowy
często: zawroty głowy w pozycji stojącej, zawroty głowy, senność
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
niezbyt często: s...

często: odruchowa tachykardia
niezbyt często: nasilenie objawów dławicy piersiowej
Zaburzenia żołądka i jelit
niezbyt często: nudności, wymioty bardzo rzadko: zgaga
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania często: osłabienie
Zaburzenia układu nerwowego bardzo często: ból głowy
często: zawroty głowy w pozycji stojącej, zawroty głowy, senność
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
niezbyt często: skórne reakcje alergiczne (np. wysypka), nagłe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca
bardzo rzadko: złuszczające zapalenie skóry
Zaburzenia naczyniowe
często: niedociśnienie tętnicze w pozycji stojącej
niezbyt często: zapaść (czasami ze zwolnieniem czynności serca i utratą przytomności), ciężkie niedociśnienie tętnicze z nasileniem objawów dławicowych
Podczas stosowania azotanów organicznych opisywano ciężkie niedociśnienie tętnicze z nudnościami, wymiotami, niepokojem, zblednięciem i nadmierną potliwością.
Opisywano również napadową bradykardię.
W trakcie leczenia monoazotanem izosorbidu może dojść do przemijającego zmniejszenia ciśnienia cząsteczkowego tlenu we krwi z powodu względnej redystrybucji krwi do słabiej wentylowanych części płuc. Może to prowadzić, szczególnie u osób z chorobą niedokrwienną serca, do niedotlenienia mięśnia sercowego.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Mononit 80 Retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 80 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku