Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Indipam SR tabletki o 1 5 mg

Znajdź informacje na temat leku

Indipam SR tabletki o 1 5 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Nadciśnienie

0.0
Indipam SR tabletki o 1 5 mg
Postać leku: tabletki o    
Substancja czynna: Indapamidum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, zawiera substancję czynną indapamid, należącą do grupy pochodnych sulfonamidowych, o działaniu moczopędnym. Lek powiększa objętość wydalanego moczu, pomagając w ten sposób w obniżeniu ciśnienia tętniczego.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Indipam SR:
- u pacjentów uczulonych (nadwrażliwych) na indapamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- u pacjentów uczulonych (nadwrażliwych) na inne leki z tej samej grupy co indapamid
(sulfonamidy), takie jak trimetoprym lub kotrymoksazol
- u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby lub encefalopatią wątrobową (zaburzenie czynności układu nerwowego, któ...

Kiedy nie stosować leku Indipam SR:
- u pacjentów uczulonych (nadwrażliwych) na indapamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- u pacjentów uczulonych (nadwrażliwych) na inne leki z tej samej grupy co indapamid
(sulfonamidy), takie jak trimetoprym lub kotrymoksazol
- u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby lub encefalopatią wątrobową (zaburzenie czynności układu nerwowego, które może wystąpić w związku z uszkodzeniem wątroby) - u pacjentów z ciężkimi chorobami nerek
- u pacjentów, którzy zostali poinformowani przez lekarza, że mają niski poziom potasu we krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indipam SR:
Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza, że pacjent choruje lub chorował na:
- choroby serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca - cukrzycę (należy regularnie monitorować stężenie glukozy we krwi)
- dnę moczanową
- choroby nerek
- choroby wątroby.

Indapamid wpływa na stężenie potasu i sodu we krwi. Lekarz może zlecić badanie krwi przed leczeniem i w trakcie leczenia w celu monitorowania stężenia potasu i sodu we krwi. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów, u których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych (tak jak u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów przyjmujących duże ilości leków lub niedożywionych).

Indapamid może zwiększać wrażliwość skóry pacjenta na światło słoneczne. Jeśli taki objaw wystąpi należy poinformować lekarza, który może zdecydować o przerwaniu leczenia. W przypadku stosowania indapamidu zalecana jest ochrona narażonych części ciała przed słońcem lub sztucznym promieniowaniem UVA.

Ponieważ indapamid może utrudniać przeprowadzenie badań oceniających czynność przytarczyc, w przypadku takich badań należy poinformować lekarza, który wstrzyma leczenie indapamidem.

Należy ostrzec sportowców, że indapamid może wpływać na dodatni wynik w testach kontroli antydopingowej.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (pojawiające się u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów):
- reakcje alergiczne (zwłaszcza u osób, które mają skłonność do reakcji alergicznych lub astmatycznych) prowadzące do wysypek skórnych z plamami i grudkami.

Niezbyt często (pojawiające się u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):
- wymioty...

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (pojawiające się u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów):
- reakcje alergiczne (zwłaszcza u osób, które mają skłonność do reakcji alergicznych lub astmatycznych) prowadzące do wysypek skórnych z plamami i grudkami.

Niezbyt często (pojawiające się u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):
- wymioty
- reakcje alergiczne (zwłaszcza u osób, które mają skłonność do reakcji alergicznych lub astmatycznych) prowadzące do purpurowych punktów lub plam na skórze.

Rzadko (pojawiające się u mniej niż 1 na 1 000, ale u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- zawroty głowy
- zmęczenie
- ból głowy
- mrowienie (parestezje)
- nudności - zaparcia
- suchość w jamie ustnej.

Bardzo rzadko (pojawiające się u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub tworzenia się zasinień - zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza), co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia, które może mieć ciężki przebieg
- zmniejszenie liczby niektórych krwinek, co może powodować osłabienie (niedokrwistość hemolityczna), tworzenie się zasinień lub skłonność do zakażeń; niedokrwistość aplastyczna (niewydolność szpiku kostnego)
- zapalenie trzustki, które powoduje silny ból brzucha i pleców
- zaburzenia rytmu serca
- niskie ciśnienie tętnicze krwi, które może powodować uczucie zawrotów głowy
- niewydolność nerek
- zaburzenia czynności wątroby (wykrywane w badaniach krwi)
- zwiększenie stężenia wapnia we krwi
- poważne reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, zwłaszcza u osób, które mają skłonność do reakcji alergicznych i astmatycznych) z obrzękiem twarzy, ust lub języka i pokrzywką, obrzękiem błony śluzowej gardła lub dróg oddechowych, powodujące duszność lub trudności w przełykaniu. Jeśli takie objawy wystąpią, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- poważne reakcje alergiczne z objawami grypopodobnymi, pęcherze na skórze, w jamie ustnej, spojówkach i narządach płciowych (martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół StevensaJohnsona). Jeśli takie objawy wystąpią, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Mogą również wystąpić poniżej wymienione objawy, jednakże w oparciu o istniejące dane nie ma możliwości określenia częstości ich występowania:

- Indapamid może zmniejszać stężenie sodu i potasu we krwi. Lekarz może kontrolować ich stężenia badając krew.
- Indapamid może zmniejszać objętość krwi (hipowolemia) z odwodnieniem i zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi podczas zmiany pozycji z leżącej na stojącą (niedociśnienie ortostatyczne).
- Indapamid może powodować niskie stężenie chlorków we krwi, co z kolei może być przyczyną
zasadowicy metabolicznej (niska kwasowość krwi).
- Indapamid może powodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi.
- Jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby, przyjmowanie indapamidu może powodować stan nazywany encefalopatią wątrobową (zaburzenie czynności układu nerwowego, które może wystąpić w związku z uszkodzeniem wątroby).
- Jeśli pacjent cierpi na schorzenie zwane ostrym rozsianym toczniem rumieniowatym (rzadka, układowa choroba zapalna) stosowanie indapamidu może zaostrzyć przebieg choroby.
- Przyjmowanie indapamidu może spowodować większą wrażliwość skóry na promieniowanie UV.
- Indapamid może podwyższać stężenie kwasu moczowego we krwi, prowadzące do napadu dny moczanowej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Indipam SR tabletki o 1 5 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku