Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Ibalgin baby zawiesina doustna 100 mg/5 ml

Znajdź informacje na temat leku

Ibalgin baby zawiesina doustna 100 mg/5 ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Ból głowy › Ból ucha w stanie zapalnym ucha środkowego › Gorączka › Odczyny poszczepienne › Przeciwbólowy › Ząbkowanie

0.0
Ibalgin baby zawiesina doustna 100 mg/5 ml
Postać leku: zawiesina doustna    
Substancja czynna: Ibuprofenum    
Lek dostępny bez recepty

Lek w postaci zawiesiny doustnej, zawiera substancję czynną ibuprofen i działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Stosowany w gorączce i bólu różnego pochodzenia o nasileniu od słabego do umiarkowanego, również w przebiegu zakażeń bakteryjnych i wirusowych oraz w przebiegu odczynu poszczepiennego

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Jednakże, żeby uzyskać dobre wyniki leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Jeśli objawy się nasilą lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibalgin baby
- jeśli pacjent jest uczulony na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);
- u pacjentów, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ
występowały objawy alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki lub skurczu oskrzeli w przeszłości;
- u pacjentów z...

Kiedy nie stosować leku Ibalgin baby
- jeśli pacjent jest uczulony na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);
- u pacjentów, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ
występowały objawy alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki lub skurczu oskrzeli w przeszłości;
- u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem w przewodzie pokarmowym, również związanymi ze stosowaniem leków z grupy NLPZ;
- u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki z grupy NLPZ, w tym inhibitory COX-2 ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych;
- u kobiet w III trymestrze ciąży;
- u pacjentów ze skazą krwotoczną;
- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, nerek lub serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy zachować ostrożność stosując lek Ibalgin baby:
- u pacjentów z porfirią;
- u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i mieszaną chorobą tkanki łącznej;
- u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna;
- u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniami czynności serca;
- u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek;
- u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby;
- bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych;
- u pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową lub objawami reakcji alergicznych w przeszłości; po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli;
- u pacjentów stosujących inne leki (szczególnie przeciwzapalne, moczopędne, nasercowe lub kortykosteroidy).

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Lek jest zazwyczaj dobrze tolerowany.

Odnotowano występowanie następujących działań niepożądanych:

Niezbyt często (mogą wystąpić z częstością do 1 na 100 pacjentów): niestrawność, ból brzucha, nudności; ból głowy; pokrzywka, świąd.

Rzadko (mogą wystąpić z częstością do 1 na 1 000 pacjentów): biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić z częstością do 1 na 10 000 ...

Lek jest zazwyczaj dobrze tolerowany.

Odnotowano występowanie następujących działań niepożądanych:

Niezbyt często (mogą wystąpić z częstością do 1 na 100 pacjentów): niestrawność, ból brzucha, nudności; ból głowy; pokrzywka, świąd.

Rzadko (mogą wystąpić z częstością do 1 na 1 000 pacjentów): biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić z częstością do 1 na 10 000 pacjentów): choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja; zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęk, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w osoczu (retencja sodu); zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania; zaburzenia wskaźników morfologii (anemia, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa); ciężkie reakcje skórne, rumień wielopostaciowy, martwica naskórka; u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych takie jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja; obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs; zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli.

Jeśli wystąpią ciężkie reakcje, takie jak: pokrzywka, nagły obrzęk wokół oczu, uczucie ucisku w klatce piersiowej lub trudności z oddychaniem, bóle w nadbrzuszu lub czarne stolce, zaburzenia widzenia, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Przyjmowanie takich leków jak Ibalgin baby może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość