Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Dacarbazin Lipomed proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 200 mg

Znajdź informacje na temat leku

Dacarbazin Lipomed proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 200 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Choroba Hodgkina › Czerniak › Mięsak tkanek miękkich

0.0
Dacarbazin Lipomed proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 200 mg
Postać leku: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji    
Substancja czynna: Dacarbazinum    
Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym

Lek Dacarbazin ma postać proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (zastrzyków lub kroplówek). Jest to lek onkologiczny, stosowany w chemioterapii. Lek ten powstrzymuje rozwój i rozmnażanie się komórek nowotworowych. Lek Dacarbazin leczy jeden z bardziej niebezpiecznych i agresywnych rodzajów raka - przerzuty czerniaka złośliwego. W połączeniu z innymi lekami lek ten stosuje się w leczeniu innych rodzajów nowotworów.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same. Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym.

Przeciwskazania

Kiedy nie przyjmować dakarbazyny:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dakarbazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi dziecko piersią
- jeśli pacjent ma małą liczbę białych krwinek (leukopenia) lub małą liczbę płytek krwi (małopłytkowość)
- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
- w skojarzeniu ze sz...

Kiedy nie przyjmować dakarbazyny:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dakarbazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi dziecko piersią
- jeśli pacjent ma małą liczbę białych krwinek (leukopenia) lub małą liczbę płytek krwi (małopłytkowość)
- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
- w skojarzeniu ze szczepionką przeciwko żółtej febrze

Nie wolno przyjmować dakarbazyny, jeśli którakolwiek z wymienionych powyżej sytuacji odnosi się do pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty przed zastosowaniem dakarbazyny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lekarz będzie musiał zapewnić odpowiednie podawanie dakarbazyny w celu uniknięcia uszkodzenia tkanek i bólu. Wynaczynienie (wstrzyknięcie roztworu do tkanek wokół żyły) może prowadzić do uszkodzenia tkanek i silnego bólu.

Badania:
W czasie leczenia kontrolowane będą następujące parametry:
- rozmiar i czynność wątroby (poprzez badania krwi). Celem badania jest kontrola, czy żyły w wątrobie nie są zablokowane. Jeśli lek ma wpływ na wątrobę, leczenie będzie przerwane.
- liczba czerwonych, białych krwinek i płytek krwi (poprzez badania krwi). Celem jest kontrola, czy szpik kostny pacjenta pracuje właściwie w wytwarzaniu komórek krwi. Jeśli lek ma wpływ na szpik kostny, leczenie może być przerwane na pewien czas lub całkowicie przerwane.

Mężczyznom leczonym dakarbazyną zaleca się stosowanie antykoncepcji w trakcie leczenia i przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądaneJeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób)
- utrata apetytu (jadłowstręt), nudności lub wymioty. Jeśli jakaś osoba pomaga w sprzątaniu wymiocin pacjenta, musi nosić rękawice. Przyczyną tego jest fakt, że pe...Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób)
- utrata apetytu (jadłowstręt), nudności lub wymioty. Jeśli jakaś osoba pomaga w sprzątaniu wymiocin pacjenta, musi nosić rękawice. Przyczyną tego jest fakt, że pewna ilość leku mogłaby przedostać się na skórę.
- problemy z krwią. Zależą one od tego, jak mocna jest dawka i ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne po 3- 4 tygodniach. Pacjent może czuć się zmęczony, wyglądać blado, może mieć większą niż zwykle skłonność do powstawania siniaków lub może u niego występować więcej infekcji niż zwykle. Są one wykazywane w badaniach krwi:
- niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek)
- leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek)
- małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)
- supresja szpiku kostnego (zmniejszenie tworzenia się wszystkich komórek krwi w szpiku kostnym)
Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 osób)
- objawy grypopodobne, takie jak zmęczenie, dreszcze, gorączka lub ból mięśni. Ich występowanie jest bardziej prawdopodobne w ciągu pierwszych kilku dni każdego cyklu leczenia.
- nieprawidłowa czynność nerek lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (wykazywane w badaniach)
- uszkodzenie wątroby (hepatotoksyczność)
- zablokowanie żyły w wątrobie (nazywane również zespołem Budda- Chiariego)
- uszkodzenie tkanek wątrobowych (martwica) spowodowane zablokowaniem żyły w wątrobie. Objawy to gorączka, ból brzucha, żółte oczy i skóra (żółtaczka). Lekarz będzie mógł również zauważyć powiększenie wątroby i wystąpią zmiany w liczbie komórek krwi. Jest to najbardziej prawdopodobne podczas drugiego cyklu.
- ciemne plamy na skórze (hiperpigmentacja)
- zwiększenie wrażliwości skóry na światło słoneczne (fotowrażliwość)
- wypadanie włosów (łysienie)
- uczucie splątania
- zaczerwieniona twarz
- przemijająca wysypka
- niewyraźne widzenie
Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób)
- reakcje w miejscu wstrzyknięcia, takie jak podrażnienie żyły
- zaczerwienienie skóry (rumień), wysypka z plamkami i pęcherzami (wysypka plamkowogrudkowa) lub pokrzywka
- reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia leku
- obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej i gardła z trudnościami z oddychaniem (reakcja anafilaktyczna)
- uczucie senności, zaburzenia widzenia
- ból głowy
- drgawki (napady padaczkowe)
- uczucie mrowienia twarzy
- biegunka. Jeśli jakaś osoba pomaga w sprzątaniu wydalin pacjenta, musi nosić rękawice.
Przyczyną tego jest fakt, że pewna ilość leku mogłaby przedostać się na skórę.
- problemy z krwią. Zależą one od tego, jak silna jest dawka i ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne po 3- 4 tygodniach. Pacjent może czuć się zmęczony, wyglądać blado, może mieć większą niż zwykle skłonność do powstawania siniaków lub może u niego występować więcej infekcji niż zwykle. Są one wykazywane w badaniach krwi:
- pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi)
- agranulocytoza (znaczne zmniejszenie jednego rodzaju białych krwinek nazywanych granulocytami)

W przypadku niezamierzonego wstrzyknięcia leku do tkanek wokół żyły, będzie to bolesne i wystąpi uszkodzenie tkanek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość