Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Cirrus tabletki o 5 mg + 120 mg

Znajdź informacje na temat leku

Cirrus tabletki o 5 mg + 120 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Alergia › Katar sienny › Pokrzywka › Zapalenie spojówek

0.0
Cirrus tabletki o 5 mg + 120 mg
Postać leku: tabletki o    
Substancja czynna: Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum    
Lek dostępny bez recepty

Lek Cirrus ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Lek zawiera dwie substancje czynne. Pierwsza z nich jest lekiem przeciwalergicznym, druga zaś zwęża naczynia krwionośne w błonie śluzowej nosa, zmniejszając w sposób przekrwienie śluzówki nosa. Lek Cirrus łagodzi objawy kataru siennego. Lek Cirrus leczy objawy sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takie jak zatkany nos, kichanie, katar, swędzenie nosa i spojówek.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Jednakże, żeby uzyskać dobre wyniki leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Jeśli objawy się nasilą lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Cirrus:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na cetyryzyny dichlorowodorek, pseudoefedryny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cirrus.
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na efedrynę, piperazynę lub jej pochodne.
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka postać choroby niedokrwienn...

Kiedy nie stosować leku Cirrus:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na cetyryzyny dichlorowodorek, pseudoefedryny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cirrus.
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na efedrynę, piperazynę lub jej pochodne.
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka postać choroby niedokrwiennej serca.
- jeśli pacjent przyjmuje dihydroergotaminę (lek stosowany w migrenie).
- jeśli pacjent przyjmuje obecnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) lub przyjmował takie leki w ciągu dwóch ostatnich tygodni.
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek, niewyrównana nadczynność tarczycy lub ciężkie zaburzenia rytmu serca.
- jeśli u pacjenta stwierdzono guz chromochłonny rdzenia nadnerczy, jaskrę lub zwiększone ciśnienie śródgałkowe.
- jeśli pacjent miał udar mózgu.
- jeśli pacjent należy do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu.
- jeśli u pacjenta występuje zatrzymanie moczu.
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cirrus:
- jeśli pacjent jest chory na cukrzycę.
- jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy.
- jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie tętnicze krwi), a zwłaszcza jeśli jednocześnie stosuje niesteroidowe leki przeciwzapalne.
- jeśli u pacjenta występują choroba niedokrwienna serca lub zaburzenia rytmu serca, takie jak częstoskurcz.
- jeśli u pacjenta występuje umiarkowana niewydolność nerek lub niewydolność wątroby.
- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.
- jeśli pacjent przyjmuje leki sympatykomimetyczne (takie jak obkurczające naczynia błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie, psychostymulujące, np. amfetamina i jej pochodne), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwnadciśnieniowe, leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego lub alkohol, leki zwane glikozydami naparstnicy.
- jeśli u pacjenta występuje rozrost gruczołu krokowego lub trudności w oddawaniu moczu.
- jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka udaru krwotocznego mózgu, ponieważ jednoczesne stosowanie innych leków zwężających naczynia krwionośne, takich jak bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina lub jakikolwiek inny lek o działaniu zmniejszającym przekrwienie, stosowany w celu udrożnienia nosa i podawany drogą doustną lub donosową (fenylpropanolamina, fenylefryna, efedryna), może zwiększyć ryzyko skurczu naczyń krwionośnych i zwiększenia ciśnienia tętniczego.
- jeśli u pacjenta występuje ryzyko stanów nadkrzepliwości, np. w przebiegu chorób zapalnych jelit.
Przed zastosowaniem leku Cirrus należy skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występującej w przeszłości.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane


Działania niepożądane występujące często (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):
- przyspieszenie czynności serca,
- suchość błony śluzowej jamy ustnej,
- nudności,
- osłabienie,
- zawroty głowy, bóle głowy, senność,
- nerwowość, bezsenność.
Działania niepożądane występujące niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów): ...


Działania niepożądane występujące często (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):
- przyspieszenie czynności serca,
- suchość błony śluzowej jamy ustnej,
- nudności,
- osłabienie,
- zawroty głowy, bóle głowy, senność,
- nerwowość, bezsenność.
Działania niepożądane występujące niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów): - pobudzenie, niepokój.
Działania niepożądane występujące rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów): - zaburzenia rytmu serca,
- wymioty,
- zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, gamma-glutamylotransferazy i zwiększenie stężenia bilirubiny),
- reakcje nadwrażliwości,
- drgawki, drżenie,
- omamy,
- bolesne lub utrudnione oddawanie moczu,
- suchość skóry, wysypka, zwiększona potliwość, pokrzywka,
- bladość, wysokie ciśnienie krwi.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):
- niedokrwienne zapalenie okrężnicy (części jelita grubego),
- zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu,
- zaburzenia psychotyczne,
- wysypka polekowa,
- obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, powiek, błon śluzowych, warg, języka i krtani, powodujący trudności w oddychaniu i przełykaniu), zapaść krążeniowa (nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi objawiające się silnym osłabieniem, zblednięciem skóry, wzmożoną potliwością, często z utratą przytomności). Jeśli wystapi którykolwiek z tych objawów należy natychmiast powiadomic lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość