Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Bisoprolol VP tabletki 5 mg

Znajdź informacje na temat leku

Bisoprolol VP tabletki 5 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Choroba niedokrwienna serca › Dławica piersiowa › Nadciśnienie tętnicze

0.0
Bisoprolol VP tabletki 5 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Bisoprololi fumaras    
Lek dostępny na receptę

Lek Bisoprolol VP ma postać tabletek. Jest to lek nasercowy. Bisoprolol zmniejsza nadmierną aktywność serca, zmniejszając jego obciążenie i obniżając ciśnienie krwi. Lek ten stosuje się w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, objawiającej się między innymi dławicą piersiową, czyli bólem w klatce piersiowej spowodowanym niedostatecznym natlenieniem mięśnia sercowego, wynikającym z nienależytego przepływu w naczyniach zaopatrujących mięsień sercowy w krew. Lek obniża również ciśnienie krwi. Lek Bisoprolol leczy chorobę niedokrwienną serca, dławicę piersiową oraz nadciśnienie tętnicze. Lek obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Bisoprolol VP
Jeśli występuje:
- uczulenie,
- ostra i nieleczona niewydolność serca lub incydenty dekompensacji niewydolności serca wymagające dożylnego stosowania leków zwiększających siłę skurczu serca,
- wstrząs kardiogenny,
- blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia (bez stymulatora serca),
- zespół chorego węzła zatokowego,
- blok zatokowo-przedsionko...

Kiedy nie stosować leku Bisoprolol VP
Jeśli występuje:
- uczulenie,
- ostra i nieleczona niewydolność serca lub incydenty dekompensacji niewydolności serca wymagające dożylnego stosowania leków zwiększających siłę skurczu serca,
- wstrząs kardiogenny,
- blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia (bez stymulatora serca),
- zespół chorego węzła zatokowego,
- blok zatokowo-przedsionkowy,
- rzadkoskurcz z tętnem poniżej 60 uderzeń/minutę przed rozpoczęciem leczenia,
- niskie ciśnienie krwi,
- ciężka astma oskrzelowa lub ciężka obturacyjna choroba płuc, objawiająca się utrudnionym oddychaniem, świszczącym oddechem,
- zaawansowane stadium miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych i zespół Raynauda (związany z zaburzeniami krążenia),
- kwasica metaboliczna,
- nieleczony guz chromochłonny nadnerczy.

Nie należy stosować leku Bisoprolol VP u pacjentów jednocześnie przyjmujących floktafeninę lub sultopryd.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bisoprolol VP należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:
- u pacjentów z niewydolnością krążenia leczenie bisoprololem należy wdrażać bardzo ostrożnie, pod ścisłą obserwacją lekarza. Leczenie rozpoczyna się od stosowania małych dawek, które następnie zwiększa się stopniowo do dawki optymalnej dla pacjenta;
- u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobą obturacyjną płuc. Lekarz może zalecić regularne wizyty, wykonanie badań układu oddechowego, zwiększenie dawki leków pobudzających receptory Beta2 oraz stosowanie dodatkowych leków. W niektórych przypadkach może podjąć decyzję o przerwaniu leczenia;
- w przypadku planowanego zastosowania wziewnych środków do znieczulenia ogólnego. Należy poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu leku Bisoprolol VP;
- u pacjentów z cukrzycą z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi, gdyż objawy małego stężenia cukru we krwi mogą być maskowane;
- u pacjentów z nadczynnością tarczycy, gdyż objawy nadczynności tarczycy mogą być maskowane;
- w przypadku głodówki;
- w trakcie leczenia odczulającego. Bisoprolol VP, tak jak inne leki blokujące receptory Beta, może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcję anafilaktyczną. Leczenie adrenaliną nie zawsze przynosi oczekiwany efekt;
- u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia;
- u pacjentów z dławicą Prinzmetala (naczynioskurczowa dławica bolesna), gdyż bisoprolol może zwiększać częstość i czas trwania napadów tej dławicy;
- u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Lekarz może zalecić stosowanie mniejszych dawek leku;
- u pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego, gdyż mogą ulec nasileniu, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia;
- u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy. U tych pacjentów lekarz może zezwolić na stosowanie leku Bisoprolol VP dopiero po wdrożeniu dodatkowego leczenia, którego celem jest zablokowanie receptorów Beta;
- u pacjentów z przebytą lub istniejącą łuszczycą ze względu na możliwość wystąpienia lub nasilenia się objawów łuszczycy lub łuszczycopodobnych wysypek. U tych pacjentów lekarz rozważy korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania leku Bisoprolol VP.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądaneJeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Częstość występowania działań niepożądanych.
Często (>1/100 do <1/10)
Zaburzenia naczyniowe: uczucie zimna lub drętwienia kończyn.
Zaburzenia układu nerwowego: uczucie zmęczenia, wyczerpanie, zawroty głowy, bóle głowy. Objawy te występuj...Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Częstość występowania działań niepożądanych.
Często (>1/100 do <1/10)
Zaburzenia naczyniowe: uczucie zimna lub drętwienia kończyn.
Zaburzenia układu nerwowego: uczucie zmęczenia, wyczerpanie, zawroty głowy, bóle głowy. Objawy te występują zazwyczaj na początku leczenia, są przeważnie łagodne i przemijają w ciągu 1 do 2 tygodni.
Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia.

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie i kurcze mięśni.
Zaburzenia serca: bradykardia, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, nasilenie niewydolności serca, niedociśnienie ortostatyczne.
Zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia snu, depresja.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)
Zaburzenia psychiczne: koszmary senne, omamy.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje nadwrażliwości (świąd, nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka).
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT), zapalenie wątroby.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zwiększenie stężenia trójglicerydów.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia potencji.
Zaburzenia ucha i błędnika: zaburzenia słuchu.
Zaburzenia układu immunologiczneg: alergiczny nieżyt nosa.
Zaburzenia oka: zmniejszone wydzielanie łez (istotne, jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe).

Bardzo rzadko (<1/10 000)
Zaburzenia oka: zapalenie spojówek.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ujawnienie się łuszczycy, nasilenie objawów łuszczycy lub wystąpienie łuszczycopodobnej wysypki, łysienie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość