Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Betaloc ZOK 100 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 95 mg

Znajdź informacje na temat leku

Betaloc ZOK 100 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 95 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Choroba niedokrwienna serca › Ekstrasystolia › Migotanie przedsionków › Migrena › Nadciśnienie tętnicze › Nagły zgon sercowy › Niewydolność serca › Zaburzenia rytmu serca › Zawał serca

0.0
Betaloc ZOK 100 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 95 mg
Postać leku: tabletki o przedłużonym uwalnianiu    
Substancja czynna: Metoprololi succinas    
Lek dostępny na receptę

Lek Betaloc ZOK ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Podstawowy zakres zastosowań tego leku obejmuje leczenie różnego rodzaju zaburzeń i zdarzeń kardiologicznych. Lek leczy różne choroby serca, takie jak zawał, niewydolność czy zaburzenia rytmu. Lek Betaloc ZOK jest stosowany w nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca, leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory serca, zapobieganiu wystąpienia nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału, zaburzeniach rytmu serca, szczególnie w przypadku tachykardii nadkomorowych (zwiększenie częstości pracy serca), ekstrasystolii (dodatkowe skurcze serca) pochodzenia komorowego i migotania przedsionków (w celu zwolnienia czynności komór), czynnościowych zaburzeniach pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu, profilaktyce migreny.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Betaloc ZOK:
-Jeśli pacjent ma uczulenie na metoprolol, inny -adrenolityk lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
-Jeśli u pacjenta występuje wstrząs kardiogenny.
-Jeśli u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego.
-Jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia.
-Jeśli u pacjenta występuje niestabilna, zdekompensowana ni...

Kiedy nie stosować leku Betaloc ZOK:
-Jeśli pacjent ma uczulenie na metoprolol, inny -adrenolityk lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
-Jeśli u pacjenta występuje wstrząs kardiogenny.
-Jeśli u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego.
-Jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia.
-Jeśli u pacjenta występuje niestabilna, zdekompensowana niewydolność serca (obrzęk płuc, niedokrwienie narządów lub za niskie ciśnienie tętnicze) krwi.
-Jeśli pacjent jest leczony krótkotrwale lub długotrwale lekami o działaniu inotropowym, działającymi agonistycznie na receptory -adrenergiczne.
-Jeśli u pacjenta występuje istotna klinicznie bradykardia zatokowa (znaczne zwolnienie rytmu serca) lub niskie ciśnienie tętnicze krwi.
-Jeśli u pacjenta podejrzewa się świeży zawał mięśnia sercowego, a czynność serca jest mniejsza niż 45 uderzeń na minutę, odstęp PQ w badaniu EKG jest dłuższy niż 0,24 s lub ciśnienie skurczowe jest mniejsze niż 100 mmHg.
-Jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca, a ciśnienie skurczowe w pozycji leżącej utrzymuje się poniżej 100 mmHg, powinien być ponownie zbadany przed rozpoczęciem leczenia metoprololem.
-Jeśli u pacjenta występują znaczne zaburzenia krążenia obwodowego z zagrożeniem wystąpienia zgorzeli.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych: Bardzo często- częściej niż u 1 na 10 pacjentów. Często- częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów. Niezbyt często- częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów. Rzadko- częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000. Bardzo rzadko- rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów. Częst...

Częstość występowania działań niepożądanych: Bardzo często- częściej niż u 1 na 10 pacjentów. Często- częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów. Niezbyt często- częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów. Rzadko- częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000. Bardzo rzadko- rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów. Częstość nieznana- częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
Cczęsto:
- zmniejszenie częstości pracy serca,
- uczucie zimna w kończynach,
- kołatanie serca,
- bóle brzucha,
- nudności,
- wymioty,
- biegunka lub zaparcie,
- zmęczenie,
- bóle i zawroty głowy.
Niezbyt często:
- przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca,
- wstrząs kardiogenny u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego,
- zaburzenia snu,
- parestezje (uczucie mrowienia lub drętwienia),
- duszność,
- skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową,
- ból w klatce piersiowej,
- zwiększenie masy ciała.
Rzadko:
- wydłużony czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
- zaburzenia rytmu serca,
- obrzęki,
- omdlenia,
- koszmary senne,
- zaburzenia pamięci,
- splątanie (utrata kontaktu i pobudzenie ruchowe,)
- nerwowość,
- stany lękowe,
- omamy,
- depresja,
- trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
- zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych),
- nadmierna potliwość,
- wypadanie włosów,
- zaburzenia smaku,
- przemijające zaburzenia libido,
- skórne reakcje nadwrażliwości,
- zaostrzenie objawów łuszczycy,
- nadwrażliwość na światło,
- zaburzenia widzenia,
- suchość i (lub) podrażnienie oczu,
- szumy uszne.
Pojedyncze doniesienia dotyczyły występowania bólów stawów, zapalenia wątroby, skurczy mięśni, suchości w jamie ustnej, objawów zapalenia spojówek, zapalenia błony śluzowej nosa, zaburzeń koncentracji oraz zgorzeli u pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość