Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Bactroban maść do nosa 20 mg/g

Znajdź informacje na temat leku

Bactroban maść do nosa 20 mg/g pokaż opinie (0)

Wskazania: › Czyraczność › Liszajec › Zakażenia mieszków włosowych › Zakażenia skóry

0.0
Bactroban maść do nosa 20 mg/g
Postać leku: maść do nosa    
Substancja czynna: Mupirocinum    
Lek dostępny na receptę

Lek Bactroban ma postać maści. Lek Bactroban jest maścią zawierającą antybiotyk. Jest on stosowany w leczeniu zakażeń skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany szyte lub otarcia naskórka wywołanych przez bakterie Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes. Ten krem jest przeznaczony do stosowania wyłącznie na skórę. Lek Bactroban leczy pierwotne i wtórne bakteryjne zakażenia skóry wywołane wrażliwymi szczepami bakterii Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes oraz bakteriami takimi jak Escherichia coli i Haemophilus influenzae, zakażenia skóry takie jak liszajec (zakaźna choroba skóry powodującą bezbolesną, czerwoną wysypkę z licznymi ropnymi pęcherzykami), zakażenia mieszków włosowych, czyraczność, w profilaktyce zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

- Zanim zastosuje się tek Bactroban maść
Nie należy stosować leku Bactroban maść w nadwrażliwości na mupirocynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
Leku Bactroban maść nie stosować do nosa i oczu.
Zachować szczególną ostrożność stosując maść Bactroban
Lek Bactroban maść przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.
Do stosowania donosowego dostępna jest specjalna postać leku: Bactrob...

- Zanim zastosuje się tek Bactroban maść
Nie należy stosować leku Bactroban maść w nadwrażliwości na mupirocynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
Leku Bactroban maść nie stosować do nosa i oczu.
Zachować szczególną ostrożność stosując maść Bactroban
Lek Bactroban maść przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.
Do stosowania donosowego dostępna jest specjalna postać leku: Bactroban w maści donosowej.
Należy unikać kontaktu maści z oczami.
W przypadku dostania się maści do oka, należy przemywać je wodą aż do usunięcia pozostałości maści.
W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia po zastosowaniu leku Bactroban maść, należy przerwać leczenie, zmyć lek z powierzchni skóry i skonsultować się z lekarzem.
Tak jak w przypadku innych leków przeciwbakteryjnych, przedłużanie terapii powyżej zalecanego okresu może spowodować powstawanie szczepów opornych na lek.
Zawarta w leku substancja pomocnicza - glikol polietylenowy może zostać wchłonięty z otwartych ran oraz uszkodzonej skóry, a następnie ulec wydaleniu przez nerki. Z tego względu, tak jak inne maści na podłożu z glikolu polietylenowego, Bactroban maść należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została określona na podstawie danych z badań klinicznych. Następujące zasady zostały przyjęte dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych:
bardzo często > 1/10, często 1/100 i < 1/10, niezbyt często > 1/1000 i < 1/100, rzadko > 1/10 000 i < 1/1000, bardzo rzadko < 1/10 000.

Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzad...

Częstość występowania działań niepożądanych została określona na podstawie danych z badań klinicznych. Następujące zasady zostały przyjęte dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych:
bardzo często > 1/10, często 1/100 i < 1/10, niezbyt często > 1/1000 i < 1/100, rzadko > 1/10 000 i < 1/1000, bardzo rzadko < 1/10 000.

Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: ogólne reakcje nadwrażliwości związane ze stosowaniem mupirocyny w maści

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Często: pieczenie w miejscu nałożenia
Niezbyt często: świąd, rumień, kłucie oraz suchość w miejscu nałożenia. Skórne reakcje uczuleniowe na mupirocynę lub substancje pomocnicze.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość