Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Ancotil roztwór do infuzji 10 mg/ml

Znajdź informacje na temat leku

Ancotil roztwór do infuzji 10 mg/ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Chromoblastomikoza › Kandydoza › Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych › Kryptokokoza › Zakażenia grzybicze

0.0
Ancotil roztwĂłr do infuzji 10 mg/ml
Postać leku: roztwór do infuzji    
Substancja czynna: Flucitosinum    
Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym

Lek Ancotil ma postać roztworu do infuzji. Jest to lek szpitalny, stosowany w lecznictwie zamknietym. Ancotil jest lekiem przeciwgrzybiczym. Działa przeciwko określonym gatunkom grzybów, a zwłaszcza przeciwko drożdżakom z rodzaju Candida i gatunku Cryptococcus neoformans oraz przeciwko grzybom powodującym chromoblastomikozę. Lek Ancotil stosuje się w leczeniu uogólnionej kandydozy, kryptokokozy i chromoblastomikozy. W połaczeniu z innymi lekami leczy również kryptokokowe zapalenie opon mózgowych i ciężką układową kandydozę.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same. Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Ancotil:
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na flucytozynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ancotil.
- Jeśli jednocześnie stosowany jest jakikolwiek lek przeciwwirusowy z grupy nukleozydów (zwykle stosowanych w leczeniu opryszczki), np. brywudyna, sorywudyna i ich analogi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ancotil
- Jeśli u pacjenta wyst...

Kiedy nie stosować leku Ancotil:
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na flucytozynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ancotil.
- Jeśli jednocześnie stosowany jest jakikolwiek lek przeciwwirusowy z grupy nukleozydów (zwykle stosowanych w leczeniu opryszczki), np. brywudyna, sorywudyna i ich analogi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ancotil
- Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek.
- Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.
- Jeśli u pacjenta występują zaburzenia składu krwi lub czynności szpiku kostnego.

Przed rozpoczęciem i w czasie stosowania leku Ancotil lekarz zaleci badania krwi, aby kontrolować czynność nerek, wątroby i szpiku kostnego.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądanePoniżej przedstawiono działania niepożądane, jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku Ancotil. Dokładna częstość ich występowania jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
- Przemijające nudności, wymioty i biegunka.
- Przemijająca wysypka.
- Zapalenie wątroby, martwica komórek wątrobowych; w pojedynczych przypadkach obserwowano ostre uszkodzenie wątroby, mogące u...Poniżej przedstawiono działania niepożądane, jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku Ancotil. Dokładna częstość ich występowania jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
- Przemijające nudności, wymioty i biegunka.
- Przemijająca wysypka.
- Zapalenie wątroby, martwica komórek wątrobowych; w pojedynczych przypadkach obserwowano ostre uszkodzenie wątroby, mogące u niektórych pacjentów prowadzić do zgonu.
- Drgawki, bóle i zawroty głowy, nadmierne uspokojenie.
- Omamy, uczucie splątania.
- Uszkodzenie mięśnia sercowego.
- Reakcje alergiczne, zespół Lyella (charakteryzuje się występowaniem wiotkich, dużych pęcherzy na skórze).
- Przemijające zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych (zależne od dawki leku).
- Zmiany w obrazie krwi obwodowej, związane z zahamowaniem czynności szpiku kostnego, przede wszystkim leukopenia (zmniejszenie stężenia krwinek białych we krwi obwodowej) i trombocytopenia (zmniejszenie stężenia płytek we krwi) - zmiany te występują głównie u pacjentów z niewydolnością nerek, u których flucytozyna może osiągać wysokie stężenia w surowicy krwi oraz u osób przyjmujących jednocześnie amfoterycynę B; w pojedynczych przypadkach zahamowanie czynności szpiku kostnego może być nieodwracalne i prowadzić do śmierci u pacjentów, u których wcześniej występowało zahamowanie czynności układu odpornościowego.

W przypadku zaobserwowania następujących objawów: omamów, drgawek, nadmiernego uspokojenia, uczucia splątania, zażółcenia skóry, łatwego przeziębiania się i trudnego gojenia się ran, tendencji do krwawień, tworzenia się obrzęków, duszności, dużych pęcherzy na skórze, należy zaprzestać stosowania leku Ancotil i natychmiast zwrócić się do lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość