Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach AmBisome proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg

Znajdź informacje na temat leku

AmBisome proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Aspergiloza › Kandydoza › Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych › Mukormikoza › Zakażenia grzybicze

0.0
AmBisome proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg
Postać leku: proszek do sporządzania roztworu do infuzji    
Substancja czynna: Amphotericinum B    
Lek dostępny na receptę

Lek AmBisome stosowany jest postaci infuzji dożylnej, czyli podawany jest przez kroplówkę. AmBisome jest lekiem przeciwgrzybiczy, stosowanym w zwalczaniu ciężkich zakażeń grzybami, obejmujących również zakażenia wewnętrzne. Leku nie należy stosować w leczeniu pospolitych zakażeń grzybiczych. Lek AmBisome leczy zakażenia grzybami. Lek ten leczy takie zakażenia jak rozsiana kandydoza, aspergiloza, mukormikoza, kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku AmBisome:
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amfoterycynę B lub którykolwiek z pozostałych składników leku AmBisome, chyba że w opinii lekarza występuje zagrożenie życia pacjenta, a lek AmBisome jest jedynym możliwym do zastosowania lekiem.
- Jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła ciężka reakcja anafilaktyczna lub anafilaktoidalna na lek AmBisome - natychmias...

Kiedy nie stosować leku AmBisome:
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amfoterycynę B lub którykolwiek z pozostałych składników leku AmBisome, chyba że w opinii lekarza występuje zagrożenie życia pacjenta, a lek AmBisome jest jedynym możliwym do zastosowania lekiem.
- Jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła ciężka reakcja anafilaktyczna lub anafilaktoidalna na lek AmBisome - natychmiastowa, zagrażająca życiu reakcja alergiczna, która objawia się najczęściej nagłym zaczerwienieniem skóry, świądem, nudnościami i wymiotami, obrzękiem twarzy, języka, jamy ustnej i dróg oddechowych oraz obrzękiem, który często utrudnia oddychanie.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie infuzji

Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów): gorączka, dreszcze i drżenia mięśniowe.
Do rzadziej występujących reakcji związanych z infuzją zalicza się: ból pleców, uczucie ucisku, ból w klatce piersiowej, duszność, trudności w oddychaniu (może im towarzyszyć świszczący oddech), nagłe zaczerwienienie skóry, przyspie...

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie infuzji

Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów): gorączka, dreszcze i drżenia mięśniowe.
Do rzadziej występujących reakcji związanych z infuzją zalicza się: ból pleców, uczucie ucisku, ból w klatce piersiowej, duszność, trudności w oddychaniu (może im towarzyszyć świszczący oddech), nagłe zaczerwienienie skóry, przyspieszone bicie serca, niedociśnienie tętnicze i bóle mięśniowo-stawowe (opisywane jako bóle stawów, bóle pleców lub bóle kości).

Objawy te szybko ustępowały po przerwaniu infuzji. Reakcje te mogą nie występować podczas podawania kolejnych dawek leku AmBisome lub gdy szybkość podawania jest mniejsza (podawanie
dłużej niż przez 2 godziny). Lekarz może przepisać inne leki, aby zapobiegać możliwym reakcjom związanym z infuzją lub leczyć ich objawy. Jeżeli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja związana z infuzją, lekarz przerwie podawanie leku AmBisome i zaleci unikanie tego leku w przyszłości.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- Uczucie zmęczenia, stany splątania, osłabienie siły mięśni lub skurcze mięśni na skutek niedoboru potasu we krwi.
- Nudności lub wymioty.
- Gorączka, dreszcze lub drżenia mięśni.

Częste działania niepożądane (mogą występować nie częściej niż w u 1 na 10 pacjentów):
- Uczucie zmęczenia, stany splątania, osłabienie siły mięśni lub skurcze mięśni na skutek niedoboru magnezu, wapnia lub sodu we krwi.
- Duże stężenie cukru we krwi.
- Bóle głowy.
- Przyspieszone bicie serca.
- Rozszerzenie naczyń krwionośnych, niedociśnienie tętnicze i nagłe uderzenia gorąca.
- Duszność.
- Biegunka.
- Bóle żołądka (brzucha).
- Wysypka.
- Bóle w klatce piersiowej.
- Bóle pleców.
- Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub nerek stwierdzone na podstawie analizy próbek krwi lub moczu.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
- Wylewy podskórne, siniaki o nieuchwytnej przyczynie oraz przedłużające się krwawienia po urazie.
- Ciężka reakcje alergiczna (anafilaktoidalna).
- Drgawki (konwulsje).
- Trudności w oddychaniu, równocześnie może występować świszczący oddech.

Inne działania niepożądane (o nieznanej częstości występowania):
- Niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych we krwi, przebiegające z następującymi objawami: nadmierne zmęczenie, duszność po niewielkim wysiłku fizycznym oraz bladość skóry).
- Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaktyczne) i uczuleniowe.
- Zatrzymanie krążenia i zaburzenia rytmu serca.
- Niewydolność i zaburzenie czynności nerek. Do objawów zaliczają się zmęczenie i mniejsze wydalanie moczu.
- Silny obrzęk okolicy warg, oczu lub języka.
- Bóle mięśni na skutek rozpadu włókien mięśni poprzecznie prążkowanych (rabdomioliza).
- Bóle mięśniowo-stawowe (opisywane jako bóle stawów, bóle pleców lub bóle kości).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość