Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach 5-Fluorouracil-Ebewe roztwór do wstrzykiwań i infuzji 50 mg/ml

Znajdź informacje na temat leku

5-Fluorouracil-Ebewe roztwór do wstrzykiwań i infuzji 50 mg/ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Nowotwory złośliwe › Rak odbytnicy › Rak okrężnicy › Rak piersi › Rak trzustki › Rak żołądka

0.0
5-Fluorouracil-Ebewe roztwór do wstrzykiwań i infuzji 50 mg/ml
Postać leku: roztwór do wstrzykiwań i infuzji    
Substancja czynna: Fluorouracilum    
Lek dostępny na receptę

5-Fluorouracil-Ebewe ma postać roztwóru do wstrzykiwań lub wlewu. Substancją czynną leku Fluorouracil Accord jest fluorouracyl. Jest to lek przeciwnowotworowy. Stosowany w terapii nowotworów złośliwych, szczególnie raka piersi, okrężnicy i odbytnicy, żołądka i trzustki.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

- Nadwrażliwość na 5-fluorouracyl
- Zahamowanie czynności szpiku kostnego, zwłaszcza po radioterapii lub leczeniu innymi środkami przeciwnowotworowymi
- Znaczące zmiany w składzie krwi
- Krwotoki
- Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego
- Ciężka biegunka
- Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
- Choroby zakaźne o ciężkim ...

- Nadwrażliwość na 5-fluorouracyl
- Zahamowanie czynności szpiku kostnego, zwłaszcza po radioterapii lub leczeniu innymi środkami przeciwnowotworowymi
- Znaczące zmiany w składzie krwi
- Krwotoki
- Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego
- Ciężka biegunka
- Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
- Choroby zakaźne o ciężkim przebiegu
- Ciężkie wyniszczenie
- Stężenie bilirubiny w osoczu powyżej 85 mol/l

Podczas leczenia 5-fluorouracylem należy unikać stosowania szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Gorączka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):Zakażenie, posocznica

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Bardzo często (>1/10): Leukopenia i małopłytkowość

Często (>1/100 do <1/10): Agranulocytoza, niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego

Zaburzenia układu immunologi...

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Gorączka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):Zakażenie, posocznica

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Bardzo często (>1/10): Leukopenia i małopłytkowość

Często (>1/100 do <1/10): Agranulocytoza, niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego

Zaburzenia układu immunologicznego
Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Bardzo rzadko (<1/10 000): Ryzyko rozwinięcia się ciężkich i długotrwałych działań niepożądanych wkrótce po rozpoczęciu leczenia 5-fluorouracylem największe jest u pacjentów z małą aktywnością dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD). Przyczyna małej aktywności enzymu, np. stosowanie inhibitorów DPD, jak enyluracyl czy lek przeciwwirusowy sorywudyna, nie ma znaczenia. Zaleca się oznaczenie aktywności DPD na początku leczenia.

Zaburzenia układu nerwowego
Często (>1/100 do <1/10): Przemijający odwracalny zespół móżdżkowy obejmujący bezład, przemijający stan splątania oraz zaburzenia ruchowe pochodzenia pozapiramidowego i zaburzenia pochodzenia korowego, które ustępują zwykle po odstawieniu 5-fluorouracylu.

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Senność

Bardzo rzadko (<1/10 000): Zgłoszono przypadek leukodystrofii, która ustąpiła po natychmiastowym odstawieniu produktu. W grupie zwiększonego ryzyka mogą być pacjenci z niedoborem dehydrogenazy dihydropirymidynowej. W rozpoznawaniu leukodystrofii pomocne bywa obrazowanie dyfuzyjne (DWI - Diffusion-Weighted Imaging). Zgłaszano też o niedokrwiennym udarze mózgu związanym ze stosowaniem terapii skojarzonej (na przykład: 5-fluorouracyl + mitomycyna C lub cisplatyna).

Zaburzenia oka
Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): Zapalenie spojówek, nadmierne łzawienie, zwężenie kanalików łzowych, zaburzenia widzenia, światłowstręt, zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia serca
Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Ból w klatce piersiowej, niedokrwienie, zmiany w zapisie EKG, zaburzenia czynności lewej komory serca

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): Zawał mięśnia sercowego

Bardzo rzadko (<1/10 000): Wstrząs kardiogenny

Zaburzenia naczyniowe
Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Krwawienie z nosa, niedociśnienie tętnicze, zakrzepowe zapalenie żył

Zaburzenia żołądka i jelit
Bardzo często (>1/ 10): Zapalenie błon śluzowych, w tym zapalenie jamy ustnej, przełyku, gardła, odbytnicy

Często (>1/100 do <1/10): Biegunka, nudności i wymioty, jadłowstręt

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Owrzodzenie przewodu pokarmowego, krwawienia

Bardzo rzadko (<1/10 000): Uszkodzenie komórek wątroby, martwica wątroby prowadząca do zgonu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Często (>1/100 do <1/10): Łysienie (odwracalne)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Zapalenie skóry, zmiany skórne (np. przesuszenie skóry, pęknięcia, nadżerki, rumień, wysypka), świąd, nadwrażliwość na światło, skórne odczyny uczuleniowe, przebarwienia, pasmowe przebarwienia lub odbarwienia w okolicach żył, uszkodzenie płytek paznokciowych z utratą paznokci włącznie.
Jako niezwykłe powikłanie po wstrzyknięciu lub infuzji (ciągłej) dużych dawek 5-fluorouracylu opisano zespół erytrodysestezji dłoniowo-podeszwowej.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Martwica kości nosa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Zaburzenia spermatogenezy i owulacji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Zmęczenie

Badania diagnostyczne
Bardzo rzadko (<1/10 000): Wydłużenie czasu protorombinowego po podaniu 5-fluorouracylu i warfaryny

Zaburzenia endokrynologiczne
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Zwiększenie stężenia całkowitej tyroksyny (T4) i całkowitej trójjodotyroniny (T3) bez zwiększenia wolnej T4 i TSH i bez objawów klinicznych nadczynności tarczycy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość