Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Yextor tabletki do rozgryzania i żucia 50 mg

Znajdź informacje na temat leku

Yextor tabletki do rozgryzania i żucia 50 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Impotencja › Zaburzenia erekcji

0.0
Yextor tabletki do rozgryzania i Ĺźucia 50 mg
Postać leku: tabletki do rozgryzania i żucia    
Substancja czynna: Sildenafilum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, zawiera substancję czynną syldenafil należącą do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDES). Lek wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w penisie, umożliwiając napływ krwi w momencie podniecenia seksualnego. Stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, zwanych także impotencją.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Yextor:
Jeśli pacjent przyjmuje leki nazywane azotanami, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy; są one często stosowane w celu łagodzenia objawów dusznicy bolesnej (lub "bólu w klatce piersiowej"). W razie wątpliwości należy zw...

Kiedy nie stosować leku Yextor:
Jeśli pacjent przyjmuje leki nazywane azotanami, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy; są one często stosowane w celu łagodzenia objawów dusznicy bolesnej (lub "bólu w klatce piersiowej"). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu, takie jak azotan amylu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników leku tego leku.

Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub wątroby.
Jeśli pacjent przebył niedawno udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.
- Jeśli u pacjenta występują pewne dziedziczne choroby oczu (takie jak zwyrodnienie barwnikowe
siatkówki - relinitis pigmentosa).
Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego).

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Yextor są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.
Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:
- powinien przyjęć pólsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
- nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce
piersiowej,
- powinien natychmi...

Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Yextor są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.
Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:
- powinien przyjęć pólsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
- nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce
piersiowej,
- powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Wszystkie leki, w tym Yextor, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku Yextor wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.
Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Yextor. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku. należy przerwać przyjmowanie leku Yextor i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Bardo często (dotyczy więcej niż I na 10 pacjentów): Ból głowy
Często (dotyczy maksymalnie I na 10 pacjentów):
Nagłe zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zaburzenia widzenia (w tym widzenie z kolorową poświatą nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkania nosa. zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego.
Niezbyt często (dotyczy maksymalnie 1 na 100 pacjentów):
Wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu i (lub) zaczerwienienie oczu, ból oczu. podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia obwodowego, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w ustach, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko (dotyczy maksymalnie 1 na 1000 pacjentów):
Wysokie ciśnienie tętnicze krwi, niskie ciśnienie tętnicze krwi, omdlenia, udar, krwawienie z nosa oraz nagle osłabienie lub utrata słuchu.
Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku do obrotu były: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagła śmierć. zawał serca lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów, występowały zaburzenia czynności serca przed przyjęciem leku. Nie jest możliwe określenie, czy te działania niepożądane miały bezpośredni związek ze stosowaniem leku Yextor. Odnotowano również przypadki wystąpienia drgawek lub napadów drgawek oraz ciężkich reakcji skórnych charakteryzujących się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem, wymagające natychmiastowej pomocy lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość