Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Xanax SR tabletki o 5 mg

Znajdź informacje na temat leku

Xanax SR tabletki o 5 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Depresja › Zaburzenia lękowe

0.0
Xanax SR tabletki o 5 mg
Postać leku: tabletki o    
Substancja czynna: Alprazolamum    
Lek dostępny na receptę

XANAX SR to lek o właściwościach przeciwlekowych. Zawiera pochodną benzodiazepin, alprazolam. XANAX SR stosowany jest w leczeniu zespołu lęku uogólnionego, lęku napadowego, i zespołu lękowego ze współistniejącą depresją.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku XANAX SR
-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na alprazolam i inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
-jeśli u pacjenta występuje nużliwość mięśni (myasthenia
gravis);
-jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa; -jeśli u pacjenta występuje zespół bezdechu śródsennego;
-jeśli u pacjenta występuje ciężka niewy...

Kiedy nie stosować leku XANAX SR
-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na alprazolam i inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
-jeśli u pacjenta występuje nużliwość mięśni (myasthenia
gravis);
-jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa; -jeśli u pacjenta występuje zespół bezdechu śródsennego;
-jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby. Leku XANAX SR nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych:
Bardzo często -dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów: uspokojenie, senność
Często -obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 10 na 100 pacjentów: zmniejszenie apetytu, stan splątania, depresja, dezorientacja, zmniejszenie libido, ataksja (niezborność ruchów), zaburzenia równowagi, nieprawidłowa koordynacja, ...

Częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych:
Bardzo często -dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów: uspokojenie, senność
Często -obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 10 na 100 pacjentów: zmniejszenie apetytu, stan splątania, depresja, dezorientacja, zmniejszenie libido, ataksja (niezborność ruchów), zaburzenia równowagi, nieprawidłowa koordynacja, zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy, zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna potrzeba snu, letarg, zawroty głowy, ból głowy, uczucie pustki w głowie, nieostre widzenie, zaparcia, suchość w jamie ustnej, nudności, zmęczenie, drażliwość
Niezbyt często -obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 100 na 1000 pacjentów: niepokój, bezsenność, nerwowość, niepamięć, drżenie, objawy wegetatywne, osłabienie siły mięśniowej, zmiana masy ciała
Po wprowadzeniu leku XANAX SR do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane:
Niezbyt często -obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 100 na 1000 pacjentów:
hiperprolaktynemia (zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi), hipomania, mania, halucynacje, gniew, agresywne zachowanie, wrogie zachowanie, pobudzenie, zaburzenia libido, nieprawidłowe myślenie, zwiększone pobudzenie psychoruchowe, dystonia (zaburzenia napięcia mięśni), zaburzenia żołądkowojelitowe, zapalenie wątroby, czynnościowe zaburzenia wątroby, żółtaczka, zapalenie skóry, nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu, zaburzenia czynności płciowych, nieregularne miesiączkowanie, ginekomastia (powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn), zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe
Rzadko -obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 1000 na 10 000 pacjentów: cholestaza (zastój żółci)
Częstość nieznana: zachwianie równowagi układu autonomicznego
Ponadto szczególnie u pacjentów przyjmujących inne leki psychotropowe, z zaburzeniami psychicznymi lub nadużywających alkohol może wystąpić reakcja paradoksalna z objawem takim jak lęk. Inne działania niepożądane obserwowano rzadko lub bardzo rzadko: zaburzenia motoryki, padaczka, objawy psychozy, poczucie zmiany własnej osoby, agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby granulocytów), reakcje alergiczne lub anafilaksja (ciężkie reakcje alergiczne). Benzodiazepiny mogą powodować zależność fizyczną i psychiczną. Po wytworzeniu się zależności fizycznej nagłe przerwanie stosowania leku XANAX SR może spowodować wystąpienie objawów z odstawienia: ból głowy, mięśni, nasilony lęk, uczucie napięcia, pobudzenia, dezorientacja, drażliwość, poczucie zmiany otoczenia lub własnej osoby, upośledzenie słuchu, sztywności i mrowienia kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, halucynacje i napady padaczkowe, bezsenność i zmiany nastroju. Objawy te są zwykle bardziej nasilone u pacjentów leczonych długotrwale, dużymi dawkami benzodiazepin oraz w przypadku nagłego lub szybkiego odstawienia leku. Opisywano przypadki nadużywania benzodiazepin.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość