Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Vitaminum B1 Teva roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml

Znajdź informacje na temat leku

Vitaminum B1 Teva roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Alkoholizm › Choroba beri-beri › Encefalopatia Wernickego › Neuropatie › Niedobory witaminy B1 › Polineuropatia cukrzycowa › Zespoły bólowe w neurologii i reumatologii (bóle głowy, bóle stawów i mięśni)

0.0
Vitaminum B1 Teva roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml
Postać leku: roztwór do wstrzykiwań    
Substancja czynna: Thiamini hydrochloridum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci roztworu do wstrzykiwań, zawiera substancję czynną, tiaminę, która jest jest jedną z witamin z grupy B, rozpuszczalnych w wodzie. Po podaniu domięśniowym tiamina wchłania się bardzo szybko. I w całości dociera do tkanek, osiągając wysokie stężenie w tkance nerwowej (mózg, płyn mózgowo-rdzeniowy), sercu, mięśniach, nerkach i wątrobie. Przenika do mleka karmiących matek.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B1 Teva
Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vitaminum B1 Teva.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Wystąpienie działań niepożądanych podczas stosowania tiaminy jest mało prawdopodobne. Podczas stosowania zalecanych dawek pokrywających zapotrzebowanie dobowe nie występują reakcje niepożądane. Pojedyncze przypadki działań niepożądanych dotyczyły głównie długotrwałego podawania pozajelitowego i wynikały z nadwrażliwości pacjenta.
Działania niepożądane zostały sklasyfikowane w zależności od narząd...

Wystąpienie działań niepożądanych podczas stosowania tiaminy jest mało prawdopodobne. Podczas stosowania zalecanych dawek pokrywających zapotrzebowanie dobowe nie występują reakcje niepożądane. Pojedyncze przypadki działań niepożądanych dotyczyły głównie długotrwałego podawania pozajelitowego i wynikały z nadwrażliwości pacjenta.
Działania niepożądane zostały sklasyfikowane w zależności od narządu lub układu, którego dotyczą i wymienione poniżej z następującą częstością występowania: bardzo często (>1/10), często (<1/10 i >1/100), niezbyt często (<1/100 i >1/1000), rzadko (<1/1000 i >1/10 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstotliwość występowania nieznana.

Zaburzenia serca:
bardzo rzadko: niedociśnienie (podczas stosowania dużych dawek);

Zaburzenia układu nerwowego:
bardzo rzadko: łagodna parestezja (podczas stosowania dużych dawek);

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
częstość występowania nieznana: zwiększone wydalanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
bardzo rzadko: łagodny ból w miejscu wstrzyknięcia

Zaburzenia układu immunologicznego:
rzadko: reakcje anafilaktyczne (po podaniu pozajelitowym, zwłaszcza dożylnym), takie jak: kaszel, uczucie ucisku w gardle z utrudnionym przełykaniem, pokrzywka, świąd skóry, obrzęk twarzy, warg, powiek, świszczący oddech, trudności w oddychaniu; bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny;

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość