Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Vancotex proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 g

Znajdź informacje na temat leku

Vancotex proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 g pokaż opinie (0)

Wskazania: › Sepsa › Zakażenia kości i stawów › Zapalenie płuc › Zapalenie skóry i tkanek miękkich › Zapalenie wsierdzia

0.0
Vancotex proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 g
Postać leku: proszek do sporządzania roztworu do infuzji    
Substancja czynna: Vancomycinum    
Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym

Lek w postaci proszku do sporządzania koncentratu do infuzji, zawiera wankomycynę, antybiotyk przeciwdziałający bakteriom odpornym na inne rodzaje antybiotyków. Stosowany jest również w przypadku pacjentów nie mogących przyjmować antybiotyków beta-laktamowych. Vancotex stosowany jest przy ciężkich zapaleniach zastawek serca, wsierdzia, kości i stawów, płuc, tkanek miękkich oraz w przypadku posocznicy.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same. Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Vancotex
- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wankomycynę.
- Jeśli u pacjenta kiedykolwiek po podaniu tego leku wystąpiła reakcja alergiczna, na przykład wysypka, świąd, obrzęk lub trudności z oddychaniem.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane


Wankomycyna może powodować reakcje alergiczne, chociaż ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny) są rzadkie. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, zaczerwienienie górnych partii ciała, wysypka lub świąd.

bardzo częste: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów
częste: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów ...


Wankomycyna może powodować reakcje alergiczne, chociaż ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny) są rzadkie. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, zaczerwienienie górnych partii ciała, wysypka lub świąd.

bardzo częste: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów
częste: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów
niezbyt częste: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów
rzadkie: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów
bardzo rzadkie: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów
częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Częste działania niepożądane:
- niskie ciśnienie krwi,
- duszność, głośne oddychanie (świst krtaniowy),
- ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wkłucia igły do żyły,
- wysypka i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, świąd, swędząca wysypka, pokrzywka,
- problemy z nerkami, które można wykryć za pomocą badań krwi,
- zaczerwienienie górnych partii ciała i twarzy, zapalenie ścian żył.

Niezbyt częste działania niepożądane:
- chwilowa lub trwała utrata słuchu.

Rzadkie działania niepożądane:
- reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne,
- zwiększenie lub zmniejszenie liczby różnych rodzajów białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek krwi warunkujących krzepnięcie krwi),
- dzwonienie w uszach, zawroty głowy,
- zapalenie naczyń krwionośnych,
- nudności,
- zapalenie nerek i niewydolność nerek,
- óle w klatce piersiowej i bóle mięśni pleców,
- gorączka, dreszcze.

Bardzo rzadkie działania niepożądane:
- nagłe wystąpienie ciężkiej, skórnej reakcji alergicznej, takiej jak łuskowata lub pokryta pęcherzami skóra; może to być związane z wysoką gorączką i bólami stawów,
- problemy ze słuchem,
- zatrzymanie akcji serca,
- zapalenie jelit powodujące ból brzucha lub biegunkę, z możliwą zawartością krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość