Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Ultiva proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 5 mg

Znajdź informacje na temat leku

Ultiva proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 5 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Ból pooperacyjny › Leczenie bólu

0.0
Ultiva proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 5 mg
Postać leku: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji    
Substancja czynna: Remifentanilum    
Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym

Ultiva jest lekiem przeciwbólowym, zawierającym remifentanyl. Lek działa bardzo szybko. Lek w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji. Ultiva jest lekiem łagodzącym ból w trakcie i po operacji chirurgicznej.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same. Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Ultiva
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na remifentanyl, którykolwiek z pozostałych składników leku Ultiva lub analogi fentanylu (leki o podobnej budowie chemicznej i działaniu).
- we wstrzyknięciach do rdzenia kręgowego
- jako jedynego środka do wprowadzenia do znieczulenia ogólnego.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Reakcje alergiczne, w tym anafilaksja: reakcje te są rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) po zastosowaniu leku Ultiva. Objawy obejmują:
- wypukła i swędząca wysypka (pokrzywka)
- obrzęk twarzy lub ust (obrzęk naczynioruchowy), który może spowodować trudności w oddychaniu
- zapaść

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien natychmiast poinformować leka...

Reakcje alergiczne, w tym anafilaksja: reakcje te są rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) po zastosowaniu leku Ultiva. Objawy obejmują:
- wypukła i swędząca wysypka (pokrzywka)
- obrzęk twarzy lub ust (obrzęk naczynioruchowy), który może spowodować trudności w oddychaniu
- zapaść

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien natychmiast poinformować lekarza.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić co najmniej u 1 na 10 pacjentów)
- sztywność mięśni
- obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie)
- nudności lub wymioty

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)
- zbyt wolne bicie serca (bradykardia)
- płytki oddech (depresja oddechowa)
- okresowe zatrzymanie oddechu (bezdech)
- świąd

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)
- niedobór tlenu (hipoksja)
- zaparcia

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)
- zbyt wolne bicie serca (bradykardia), po którym następuje zatrzymanie akcji serca (asystolia i zatrzymanie krążenia) u pacjentów przyjmujących lek Ultiva jednocześnie z jednym lub więcej lekami znieczulającymi

Inne działania niepożądane
Inne działania niepożądane wystąpiły u bardzo niewielu pacjentów, jednak dokładna częstość jest nieznana.
- fizyczna potrzeba przyjęcia leku Ultiva (uzależnienie od leku) lub konieczność zastosowania z czasem coraz większych dawek celem uzyskania tego samego efektu (tolerancja leku),
- napady drgawkowe
- nierówne bicie serca (blok przedsionkowo-komorowy)

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po operacji Częste działania niepożądane
- dreszcze
- zbyt wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)

Niezbyt częste działania niepożądane
- ból

Rzadkie działania niepożądane
- uczucie uspokojenia i senności

Inne działania niepożądane, które wystąpiły w szczególności po nagłym przerwaniu stosowania leku Ultiva, po jego przedłużonym podawaniu, dłuższym niż 3 dni
- przyspieszone bicie serca (tachykardia)
- zbyt wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)
- niepokój (pobudzenie)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość