Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Ubistesin Forte roztwór do wstrzykiwań (40 mg + 0 012 mg)/ml

Znajdź informacje na temat leku

Ubistesin Forte roztwór do wstrzykiwań (40 mg + 0 012 mg)/ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Znieczulenie przed zabiegami stomatologicznymi

0.0
Ubistesin Forte roztwór do wstrzykiwań (40 mg + 0 012 mg)/ml
Postać leku: roztwór do wstrzykiwań    
Substancja czynna: Articaini hydrochloridum + Epinephrini hydrochloridum    
Lek dostępny na receptę

Ubistesin forte jest lekiem złożonym, zawierającym chlorowodorek artykainy i epifiryny. Substancje te mają działanie znieczulające i zwężające naczynia krwionośne. Ubistesin stosowany jest jako środek znieczulający przed zabiegami stomatologicznymi.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Nie należy stosować leku Ubistesin forte:
- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancje czynne lub substancje pomocnicze, - u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
Ze względu na zawartość artykainy (czynnika znieczulającego), leku Ubistesin forte nie wolno stosować w przypadkach :
- ustalonej nadwrażliwości na amidowe środki miejscowo znieczulające,
- ciężkiego zaburzenia przewodzenia impulsów n...

Nie należy stosować leku Ubistesin forte:
- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancje czynne lub substancje pomocnicze, - u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
Ze względu na zawartość artykainy (czynnika znieczulającego), leku Ubistesin forte nie wolno stosować w przypadkach :
- ustalonej nadwrażliwości na amidowe środki miejscowo znieczulające,
- ciężkiego zaburzenia przewodzenia impulsów nerwowych i układu przewodzącego serca,
- nagłego zaostrzenia niewydolności serca (ostra niewydolność serca),
- ciężkiego niedociśnienia,
- pacjentów ze stwierdzonym niedoborem aktywności cholinoesterazy osocza,
- skaz krwotocznych - szczególnie w przypadku znieczulenia przewodowego,
- wstrzyknięć do obszarów objętych procesem zapalnym.
Ze względu na zawartość epinefryny jako środka zwężającego naczynia, Ubistesin forteu nie wolno stosować w przypadkach :
Chorób serca, takich jak:
- niestabilna dławica piersiowa,
- ostatnio przebyty zawał mięśnia sercowego,
- ostatnio przebyta operacja wszczepienia by-pasów tętnicy wieńcowej,
- opornych na leczenie zaburzeń rytmu serca, częstoskurczu napadowego lub utrwalonej niemiarowości o dużej częstości,
- nieleczonego lub niekontrolowanego ciężkiego nadciśnienia,
- nieleczonej lub niekontrolowanej zastoinowej niewydolności serca.
Jednoczesnego leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.
Ze względu na zawartość siarczynów, Ubistesin forteu nie wolno stosować w przypadach :
- nadwrażliwości na siarczyny,
- ciężkiej astmy oskrzelowej.
Ubistesin forte może wywołać ostre reakcje alergiczne z objawami reakcji anafilaktycznej (np. skurcz oskrzeli).

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Ze względu na zawartość artykainy mogą wystąpić działania niepożądane:
Zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego
Rzadkie ( 0,01%)
Zmniejszenie częstości akcji serca, niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi).
Zmniejszenie ciśnienia krwi, zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu, bradykardia (zwolnienie akcji serca), asystolia (zatrzymanie serca), zatrzymanie akcji układu sercowo-naczyniowego...

Ze względu na zawartość artykainy mogą wystąpić działania niepożądane:
Zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego
Rzadkie ( 0,01%)
Zmniejszenie częstości akcji serca, niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi).
Zmniejszenie ciśnienia krwi, zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu, bradykardia (zwolnienie akcji serca), asystolia (zatrzymanie serca), zatrzymanie akcji układu sercowo-naczyniowego (krążenia).
Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego
Rzadkie ( 0,01%)
Metaliczny posmak w ustach, szum w uszach, zawroty głowy, nudności (mdłości), wymioty, niepokój, lęk, ziewanie, drżenie, nerwowość, oczopląs (rytmiczne ruchy gałek ocznych), słowotok (nadmierna gadatliwość), ból głowy, wzrost częstości oddechów.
Parestezje (utrata czucia, palenie, mrowienie) wargi, języka lub obydwu. W przypadku wystąpienia senności, dezorientacji, drżenia (rytmiczny i naprzemienny ruch), drgania mięśni, drgawek toniczno-klonicznych, śpiączki i porażenia układu oddechowego (ciężkie zaburzenia oddychania), aby uniknąć pogorszenia stanu pacjenta natychmiast zastosować postępowanie zapobiegawcze.
Zaburzenia ze strony układu oddechowego
Rzadkie ( 0,01%)
Zwiększenie (gwałtowne oddychanie), a następnie zmniejszenie częstości oddechów (zwolnione oddychanie), które może prowadzić do bezdechu (zatrzymanie oddechu).
Reakcje alergiczne
Bardzo rzadkie (< 0.01%)
Nadwrażliwość na artykainę może objawiać się w postaci wysypki, obrzęku świądowego (swędzące opuchnięcie), świądu (swędzenie), rumienia (zaczerwienienie skóry), nudności, biegunki, świszczącego oddechu, anafilaksji (ostrej reakcji alergiczna, która w najcięższej ogólnoustrojowej postaci charakteryzuje się najcięższym przebiegiem i zagraża życiu).
U pacjentów z opóźnioną nadwraźliwością na prylokainę zaobserwowano nadwraźliwość krzyżową na artykainę. Ogólnie, po wystąpieniu nadwrażliwości na artykainę lub inne, amidowe środki miejscowo znieczulające, zastosować środki na bazie estrów podczas następnych wizyt pacjenta. U pacjentów z niedającą objawów klinicznych methemoglobinemią zastosowanie dużych dawek artykainy może wywołać methemoglobinemię.
Ze względu na zawartość epinefryny mogą wystąpić działania niepożądane:
Zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego
Rzadkie ( 0,01%)
Nie można wykluczyć pojawienia się odczucia ciepła, pocenia, kołatania serca, migrenopodobnego bólu głowy, wzrostu ciśnienia krwi, dławicy piersiowej (objawiająca się bólem w centralnej części klatki piersiowej), tachykardii (przyspieszonej akcji serca), tachyarytmii (nieregularność tętna z przyspieszoną akcją serca), zatrzymania akcji układu sercowo - naczyniowego (krążenia) oraz ostrego obrzęku tarczycy.
Ze względu na zawartość szarczynów mogą wystąpić działania niepożądane:
Reakcje alergiczne
Bardzo rzadkie (< 0,01%)
Reakcje alergiczne lub nadwrażliwość, szczególnie w przypadku astmy oskrzelowej, które objawiają się w postaci wymiotów, biegunki, sapania, ostrego napadu astmy, przymglenie świadomości lub wstrząsu.
Ze względu na zawartość artykainy i epinefryny mogą wystąpić działania niepożądane:
Zaburzenia ze strony układu nerwowego
Po 2 tygodniach od momentu zastosowania artykainy i (lub) adrenaliny opisano wystąpienie porażenia nerwu twarzowego, które utrzymywało się nawet po 6 miesiącach.
Zaburzenia obrazu klinicznego mogą być wynikiem jednoczesnego pojawienia się różnych powikłań i działań niepożądanych.
U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Ubistesin forte mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku zaobserwowania powyżej opisanych lub innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Ubistesin Forte roztwór do wstrzykiwań (40 mg + 0 012 mg)/ml

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku