Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Paroxetine Aurobindo tabletki powlekane 30 mg

Znajdź informacje na temat leku

Paroxetine Aurobindo tabletki powlekane 30 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Depresja › Fobia społeczna › Zaburzenia lękowe › Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne › Zespół stresu pourazowego

0.0
Paroxetine Aurobindo tabletki powlekane 30 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Paroxetinum    
Lek dostępny na receptę

Lek Paroxetine Aurobindo ma postać tabletek powlekanych. jest to lek stosowany w psychiatrii, do leczenia depresji oraz różnego rodzaju zaburzeń lękowych. Jest to lek z grupy tak zwanych selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego sertotoniny. Serotonina jest ważnym neuroprzekaźnikiem, niezbędnym do prawidłowej pracy mózgu. Lek Paroxetine zwiększa stężenie serotoniny w mózgu.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Paroxetine Aurobindo:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paroksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paroxetine Aurobindo.
- Jeśli pacjent stosuje leki o nazwie inhibitory monoaminooksydazy (MAOI, w tym moklobemid i chlorek metylotioniniowy (błękit metylenowy)) lub stosował te leki w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Lekarz poradzi jak r...

Kiedy nie stosować leku Paroxetine Aurobindo:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paroksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paroxetine Aurobindo.
- Jeśli pacjent stosuje leki o nazwie inhibitory monoaminooksydazy (MAOI, w tym moklobemid i chlorek metylotioniniowy (błękit metylenowy)) lub stosował te leki w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Lekarz poradzi jak rozpocząć stosowania leku Paroxetine Aurobindo po zaprzestaniu zażywania MAOI.
- jednoczesne stosowanie paroksetyny z tiorydazyną lub pimozydem (leki stosowane w leczeniu psychoz) jest przeciwwskazane.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:
- wysypka na skórze zwana rumieniem wielopostaciowym, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze, (ciemne plamki w środku, otoczone jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi);
- rozsiana wysypka z pęcherzykami i złuszczeniem się skóry, szczególnie wokół u...

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:
- wysypka na skórze zwana rumieniem wielopostaciowym, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze, (ciemne plamki w środku, otoczone jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi);
- rozsiana wysypka z pęcherzykami i złuszczeniem się skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona).
- rozsiana wysypka z pęcherzykami i złuszczeniem skóry znacznej powierzchni (martwica toksyczno-rozpływna naskórka).
- obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywka, którym towarzyszą trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy),
- wysoka gorączka, skurcze mięśni, splątanie i niepokój, objawy te mogą wskazywać na tzw. zespół serotoninowy.

W razie pojawienia się myśli samobójczych lub zagrożenia próbą samobójczą podczas stosowania preparatu Paroxetine Aurobindo, szczególnie w ciągu pierwszych 2 do 4 tygodni leczenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane

Klasyfikacja częstości działań niepożądanych:
Bardzo często: występują u częściej niż 1 na 10 leczonych pacjentów
Często: występują u częściej niż 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów
Niezbyt często: występują u częściej niż 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów
Rzadko: występują u częściej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów
Bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia serca
Niezbyt często: przyspieszona częstość akcji serca
Rzadko: spowolniona częstość akcji serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Niezbyt często: nietypowe krwawienia, przeważnie dotyczące skóry i błon śluzowych (najczęściej wybroczyny)
Bardzo rzadko: niedobór płytek krwi

Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo często: osłabienie koncentracji.
Często: zawroty głowy, drganie całego ciała (drżenie), ból głowy
Niezbyt często: powolne i (lub) mimowolne ruchy (objawy pozapiramidowe)
Rzadko: drgawki, niepohamowana konieczność poruszania nogami (zespół niespokojnych nóg)
Bardzo rzadko: zespół serotoninowy (objawy mogą obejmować niepokój, splątanie, potliwość, omamy, nadmierne odruchy, skurcze mięśni, dreszcze, przyspieszoną częstość akcji serca i drżenie)

Zaburzenia oka
Często: niewyraźne widzenie
Niezbyt często: rozszerzenie źrenic
Bardzo rzadko: ostra jaskra (choroba oczu powodująca uszkodzenie nerwu wzrokowego)

Zaburzenia ucha
U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Paroxetine Aurobindo występowało brzęczenie,
syczenie, gwizdy, dzwonienie lub inny uporczywy hałas w uszach (szum w uszach).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Często: ziewanie

Zaburzenia żołądka i jelit
Bardzo często: nudności (mdłości)
Często: zaparcie, biegunka, wymioty, suchość błon śluzowych jamy ustnej
Bardzo rzadko: krwawienie w żołądku i jelitach (krwawienie w przewodzie pokarmowym)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Niezbyt często: niezdolność do oddania moczu (zatrzymanie moczu), mimowolna oddawanie moczu (nietrzymanie moczu)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Często: potliwość
Niezbyt często: wysypki skórne, świąd
Bardzo rzadko: wrażliwość na światło.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (reumatyczne) i tkanki łącznej
Rzadko: bóle stawów, bóle mięśni
U pacjentów stosujących leki tego typu zaobserwowano zwiększone ryzyko złamania kości

Zaburzenia hormonalne (endokrynologiczne)
Bardzo rzadko: zwiększone wydzielanie hormonu antydiuretycznego (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego), prowadzące do hiponatremii z takimi objawami, jak ból głowy, nudności i wymioty

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Często: zmniejszenie apetytu, zwiększenie stężenia cholesterolu
Rzadko: zmniejszone stężenie sodu we krwi (hiponatremia) Hiponatremia była obserwowana głównie u pacjentów w podeszłym wieku i niekiedy związana była z ADH (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego).

Zaburzenia naczyniowe
Niezbyt często: przemijające obniżenie lub podwyższenie ciśnienia krwi, zmniejszenie ciśnienia krwi, które może powodować zawroty głowy lub zasłabnięcie przy nagłym wstawaniu (niedociśnienie związane z pionizacją ciała). Przemijające obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi zgłaszane było po leczeniu paroksetyną, zazwyczaj u pacjentów z wcześniej obecnym wysokim ciśnieniem krwi (nadciśnieniem) lub lękiem.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Często: osłabienie (astenia), zwiększenie masy ciała
Bardzo rzadko: obrzęk tkanek spowodowany zatrzymaniem płynów

Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: reakcje alergiczne, w tym pokrzywka i obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła z trudnościami w oddychaniu lub połykaniu (obrzęk naczynioruchowy)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby (takie jak zapalenie wątroby, niekiedy związane z żółtaczką i/lub niewydolnością wątroby). Zgłaszano występowanie zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych. Po wprowadzeniu leku do obrotu bardzo rzadko obserwowano zaburzenia czynności wątroby (takie jak zapalenie wątroby, niekiedy związane z żółtaczką i (lub) niewydolnością wątroby).
W przypadku długotrwałego utrzymywania się zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych należy rozważyć odstawienie paroksetyny.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Bardzo często: zaburzenia seksualne
Rzadko: hiperprolaktynemia (zwiększone stężenia prolaktyny w ustroju)/wydzielina z gruczołów piersiowych
Bardzo rzadko: utrzymująca się erekcja (priapizm)

Zaburzenia psychiczne
Często: senność, bezsenność, pobudzenie, zaburzenia marzeń sennych (w tym koszmary senne).
Niezbyt często: splątanie, omamy
Rzadko: reakcje maniakalne, lęk, poczucie utraty własnej tożsamości (depersonalizacja), napady paniki, niepokój
Objawy te mogą być także spowodowane chorobą podstawową.
Częstość nie znana: myśli samobójcze i zachowania samobójcze

Objawy odstawienne obserwowane po odstawieniu paroksetyny
Często: zawroty głowy, zaburzenia czucia, dzwonienie w uszach (szum w uszach), zaburzenia snu, lęk, ból głowy
Niezbyt często: pobudzenie, nudności, drżenie, splątanie, potliwość, chwiejność emocjonalna, zaburzenia widzenia, kołatanie, biegunka, drażliwość

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość