Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Paclimedac koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml

Znajdź informacje na temat leku

Paclimedac koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Mięsak Kaposiego › Rak jajnika › Rak piersi › Rak płuc

0.0
Paclimedac koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml
Postać leku: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji    
Substancja czynna: Paclitaxelum    
Lek dostępny na receptę

Lek Paclimedac ma postać koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Jest to lek przeciwnowotworowy. Paclimedac hamuje naturalny podział komórek i w ten sposób zapobiega rozwojowi komórek rakowych. Stosuje się go w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów, wrażliwych na ten rodzaj leku. Lek stosuje się również w leczeniu pewnego rodzaju nowotworu, którego występowanie związane jest z przebiegiem AIDS.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Uczulenie na na paklitaksel, lub którykolwiek z pozostałych składników leku, szczególnie rycynooleinian makrogologlicerolu. Niedobór krwinek białych, karmienie piersią, mięsak Kaposiego i współistniejące, ciężkie, niepoddające się leczeniu zakażenia.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Bardzo często:częściej niż u 1 pacjenta na 10
Często: u 1 do 10 pacjentów na 100
Niezbyt często: u 1 do 100 pacjentów na 1 000
Rzadko: u 1 do 1 000 pacjentów na 10 000
Bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000
Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Bardzo często:
- zakażenie (głównie dróg moczowych i górnych dróg oddechowych) ze zgłoszonymi przypadkami...

Bardzo często:częściej niż u 1 pacjenta na 10
Często: u 1 do 10 pacjentów na 100
Niezbyt często: u 1 do 100 pacjentów na 1 000
Rzadko: u 1 do 1 000 pacjentów na 10 000
Bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000
Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Bardzo często:
- zakażenie (głównie dróg moczowych i górnych dróg oddechowych) ze zgłoszonymi przypadkami śmiertelnymi.
- obniżenie (krwiotwórczej) czynności szpiku kostnego (mielosupresja), znaczne obniżenie liczby krwinek białych, które może prowadzić do większej podatności pacjenta na zakażenia (neutropenia, leukopenia); pacjent może zauważyć zmęczenie i blady kolor skóry, co może być objawem zmniejszenia liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość); zmniejszenie liczby płytek krwi, które może powodować krwawienia (np. krwawienia z nosa) lub niewytłumaczalne powstawanie siniaków (trombocytopenia),
- łagodne reakcje alergiczne, takie jak uderzenia gorąca i wysypka,
- uszkodzenia nerwów (głównie nerwów obwodowych), które mogą się objawiać jako mrowienie, drętwienie i (lub) ból w rękach, nogach, dłoniach lub stopach,
- niskie ciśnienie krwi (pacjent może mieć uczucie zawrotów głowy i omdlewać oraz zacząć się pocić),
- biegunka, wymioty, nudności, zapalenie błon śluzowych,
- wypadanie włosów (łysienie),
- bóle stawów i mięśni,

Często:
- zmiany rytmu serca (zmniejszenie częstości akcji serca - bradykardia),
- przemijające, łagodne zmiany w obrębie skóry i paznokci,
- reakcje w miejscu podania (obejmujące miejscowy obrzęk, ból, zaczerwienienie [rumień], zgrubienie skóry; czasami przypadkowe podanie dożylne [iv.] leku we wlewie do otaczających tkanek [wynaczynienie] może powodować zapalenie tkanki łącznej pod skórą, zmiany tkanki łącznej [zwłóknienie skóry] i obumieranie komórek [martwica skóry]). W niektórych przypadkach pojawienie się reakcji w miejscu podania następowało podczas długotrwałej infuzji lub było opóźnione o 7-10 dni.
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, fosfataza zasadowa).

Niezbyt często:
- zagrażające życiu powikłania posocznicy (wstrząs septyczny),
- nasilone reakcje uczuleniowe wymagające leczenia (np. niskie ciśnienie krwi, bolesne podskórne obrzęki na skórze lub błonie śluzowej [obrzęk naczynioruchowy], u pacjenta może wystąpić zadyszka lub trudności w oddychaniu [zespół zaburzeń oddychania], uogólniona pokrzywka [pęcherze], dreszcze, bóle pleców, bóle w klatce piersiowej, przyspieszona czynność serca [tachykardia], bóle brzucha, bóle w kończynach, obfite pocenie się i wysokie ciśnienie krwi),
- zawał mięśnia sercowego, zaburzenia czynności mięśnia sercowego, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub bóle w klatce piersiowej (kardiomiopatia), zmiany normalnej częstości akcji serca (takie jak blok przedsionkowo-komorowy i omdlenia, bezobjawowy częstoskurcz komorowy),
- zakrzepy (zakrzepica), wysokie ciśnienie krwi, ostra zakrzepica z zapaleniem ścian naczyń żylnych (zakrzepowe zapalenie żył),
- zwiększenie stężenia bilirubiny (żółtaczka).

Rzadko:
- zatrucie krwi (posocznica), zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc,
- znaczne obniżenie liczby krwinek białych powiązane z gorączką (neutropenia z gorączką),
- ciężkie reakcje uczuleniowe (anafilaktyczne),
- neuropatia ruchowa, która może prowadzić do osłabienia rąk i nóg,
- Niewydolność serca,
- obniżona czynność płuc (niewydolność oddechowa), zwężenie i niedrożność naczyń krwionośnych w płucach, powodujące duszność (zatorowość płucna), reakcja zapalna tkanki płucnej ze zmianami tkanki łącznej i stwardnieniem tkanki (zwłóknienie płuc), zapalenie płuc (śródmiąższowe zapalenie płuc), brak oddechu (duszność), bliznowacenie płuc i płyn wokół płuc (wysięk do opłucnej),
- niedrożność jelita, perforacja ściany jelita (które zazwyczaj powodują bóle brzucha), krew w stolcu powiązana z bólem brzucha lub gorączką, które mogą być objawem ciężkiego zapalenia jelit (niedokrwienne zapalenie okrężnicy), ciężki, utrzymujący się ból brzucha promieniujący do pleców z wymiotami (zapalenie trzustki),
- swędzenie, wysypka, zaczerwienie (rumień),
- gorączka, odwodnienie, osłabienie (astenia), obrzęk z powodu gromadzenia się płynów w tkankach, złe samopoczucie,
- zwiększenie stężenia kreatyniny.

Bardzo rzadko:
- złośliwa choroba krwi (ostra białaczka szpikowa), złośliwa zmiana tworzenia krwi (zespół mielodysplastyczny),
- zagrażający życiu wstrząs alergiczny (anafilaktyczny),
- utrata apetytu (jadłowstręt),
- stan splątania,
- napady padaczkowe (napady typu grand mal), uszkodzenie nerwów w narządach wewnętrznych (neuropatia nerwów autonomicznych), zaburzenia czynności mózgu (encefalopatia), drgawki, zawroty głowy, trudności z koordynacją ruchów (ataksja), bóle głowy,
- zaburzenia widzenia, szczególnie u chorych otrzymujących większe niż zalecane dawki leku,
- utrata słuchu, zaburzenia słuchu (ototoksyczność), brzęczenie w uszach (szum), chwiejność (zawroty głowy),
- zaburzenia rytmu serca (takie jak migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy); jeśli u pacjenta wystąpi kołatanie serca, zadyszka lub bóle w klatce piersiowej, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,
- wstrząs,
- Kaszel,
- zakrzepy krwi w tkance odpowiedzialnej za połączenie jelita czczego i jelita krętego, części jelita cienkiego z tylną ścianą brzucha (zakrzepica krezkowa), ciężka, uporczywa lub krwawa biegunka występująca razem z bólem brzucha i (lub) gorączką, która może być objawem ciężkiego zapalenia jelit (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy), stan zapalny jelit (neutropeniczne zapalenie okrężnicy), obrzęk brzuszny (wodobrzusze), zapalenie przełyku, zaparcie
- uszkodzenie wątroby (martwica wątroby, encefalopatia wątrobowa) (z przypadkami zgłaszanych zgonów),
- rozlana wysypka z pęcherzami powodująca wrzody skóry, jamy ustnej i okolicy narządów płciowych oraz gorączka (zespół Stevensa i Johnsona), łuszczenie się skóry i gorączka (toksyczna martwica naskórka), symetryczna wzniesiona czerwona wysypka, występująca zazwyczaj na kończynach (rumień wielopostaciowy), nieprawidłowe zaczerwienienie, złuszczanie się i zgrubienie skóry (złuszczające zapalenie skóry), pęcherze (pokrzywka), zmiany barwy paznokci lub łożyska paznokci i oddzielanie się płytki paznokcia od łożyska; pacjenci podczas leczenia powinni unikać nadmiernego wystawiania rąk i nóg na działanie promieni słonecznych.

Nie znana:
- Zespół rozpadu guza (charakteryzuje się powikłaniami metabolicznymi spowodowanymi nagłym i masywnym uwolnieniem składników komórek do krwi po nagłym rozpadzie tkanek guza),
- obrzęk plamki żółtej, który może powodować niewyraźne widzenie w obszarze ostrego widzenia, fotopsja (percepcja zjawisk światła takich jak błyskawice, iskry lub migotanie), strąty ciałka szklistego (drobne czarne punkty, plamy lub nitkowate struktury powoli unoszące się w polu widzenia),
- zapalenie żyły,
- twardzina skóry (jest to grupa różnych rzadko występujących chorób związanych ze stwardnieniem tkanki łącznej samej skóry lub skóry i narządów wewnętrznych [szczególnie układu pokarmowego, płuc, serca i nerek]),
- toczeń rumieniowaty układowy (ciężka choroba skóry z zakłóceniem ogólnego stanu zdrowia, bolesne pęcherze skóry szczególnie w okolicy jamy ustnej, oczu i narządów płciowych).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość