Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Olfen 75 roztwór do wstrzykiwań (37 5 mg + 10 mg)/ml

Znajdź informacje na temat leku

Olfen 75 roztwór do wstrzykiwań (37 5 mg + 10 mg)/ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Bóle pooperacyjne › Bóle pourazowe › Choroba zwyrodnieniowa stawów › Kolka nerwowa i wątrobowa › Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów › Ostre bóle mięśniowo-stawowe › Ostry napad dny moczanowej › Reumatoidalne zapalenie stawów › Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

0.0
Olfen 75 roztwór do wstrzykiwań (37 5 mg + 10 mg)/ml
Postać leku: roztwór do wstrzykiwań    
Substancja czynna: Diclofenacum natricum + Lidocaini hydrochloridum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci roztworu do wstrzykiwań, zawiera substancję czynną diklofenak sodowy, z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek działa przeciwreumatycznie, przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Stosowany w leczeniu zapalnych lub zwyrodnieniowych postaci choroby reumatycznej: reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów - choroba Stilla, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, zapalenia kostno-stawowego, zapalenia stawów kręgosłupa, zespołów bólowych związanych ze zmianami w kręgosłupie, reumatyzmu pozastawowego. Stosowany jest również w przypadku ostrego ataku dny moczanowej, w przypadkach kolki nerkowej i wątrobowej, oraz w bólach i obrzękach pourazowych i pooperacyjnych.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Nie należy stosować leku w następujących przypadkach:
- znana nadwrażliwość na diklofenak lub którykolwiek inny składnik leku,
- czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja,
- ostatni trymestr ciąży,
- ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca,
- podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), nie należy stosować leku u osób, u których p...

Nie należy stosować leku w następujących przypadkach:
- znana nadwrażliwość na diklofenak lub którykolwiek inny składnik leku,
- czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja,
- ostatni trymestr ciąży,
- ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca,
- podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), nie należy stosować leku u osób, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn może być przyczyną wystąpienia astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu nosa,
- krwawienie lub pęknięcie wrzodów żołądka i (lub) dwunastnicy po zastosowaniu NLPZ w przeszłości,
- zapalenie odbytnicy.
Należy poinformować lekarza o występowaniu wymienionych chorób.
Należy zachować szczególną ostrożność, stosując gdyż:
- stosowanie diklofenaku może spowodować krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforację (z możliwym skutkiem śmiertelnym). Działanie takie może być szczególnie groźne w przypadku stosowania dużych dawek diklofenaku, a także dla osób z przebytym owrzodzeniem przewodu pokarmowego lub w podeszłym wieku.
Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpią jakiekolwiek nietypowe dolegliwości w obrębie jamy brzusznej (zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego), lek należy niezwłocznie odstawić i skontaktować się z lekarzem,
- u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub chorobą Leśniowskiego- Crohna diklofenak może zaostrzyć przebieg choroby,
- stosowanie diklofenaku może w bardzo rzadkich przypadkach (zwłaszcza na początku leczenia) wywołać groźne dla życia reakcje skórne ( np. złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa- Johnsona z rozległą wysypką, wysoką gorączką i bólem stawów oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka ze zmianami w obrębie skóry i błon śluzowych, wysoką gorączką i ciężkim stanem ogólnym. Podczas wystąpienia pierwszych oznak wysypki, zmian na błonach śluzowych lub innych objawach reakcji alergicznej lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem,
- lek może maskować objawy zakażenia (np. ból głowy, zwiększoną temperaturę ciała) i utrudniać prawidłową diagnozę. Podczas badań lekarskich należy poinformować lekarza o stosowaniu leku,
- pacjenci z astmą, alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, obrzękiem błony śluzowej nosa (np. z powodu polipów nosa), przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub przewlekłymi zakażeniami dróg oddechowych są bardziej narażeni na wystąpienie reakcji alergicznej na diklofenak (zaostrzenie objawów astmy, obrzęk Quinckego lub pokrzywka). Ostrzeżenie dotyczy również pacjentów uczulonych na inne substancje (np. u których występują reakcje skórne, świąd lub pokrzywka), lek należy podawać ze szczególną ostrożnością (najlepiej pod nadzorem medycznym),
- u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby diklofenak może powodować zaostrzenie przebiegu choroby. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących wykonywania kontrolnych badań czynności wątroby,
- u pacjentów z porfirią wątrobową diklofenak może wywołać napad porfirii.
Nie należy jednocześnie stosować leku z innymi ogólno działającymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.
Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę o występowaniu wyżej wymienionych chorób.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.
Lek może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.
Przyjmowanie takich leków, jak, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.
Lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi.
Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
W okresie ciąży, podczas pierwszych dwóch trymestrów, o ile nie jest to absolutnie konieczne, nie należy stosować leku. Stosowanie w trzecim trymestrze jest przeciwwskazane.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie powinno się stosować leku u kobiet karmiących piersią, gdyż może wywierać szkodliwe działanie na niemowlę.
Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku
Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwe na działanie leku. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce, stosować zgodnie z zaleceniami lekarza najmniejsze skuteczne dawki i zgłaszać lekarzowi wszystkie występujące podczas leczenia działania niepożądane.
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Pacjenci, u których występują zawroty głowy lub inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, włączając zaburzenia widzenia, powinni zaprzestać kierowania pojazdami lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu oraz poinformować lekarza o działaniach, które wystąpiły.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Do oceny działań niepożądanych stosuje się następujący opis częstości występowania:
Bardzo częste: występują częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów
Częste: występują rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów
Niezbyt częste: występują rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów
Rzadkie: występują rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej ...

Do oceny działań niepożądanych stosuje się następujący opis częstości występowania:
Bardzo częste: występują częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów
Częste: występują rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów
Niezbyt częste: występują rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów
Rzadkie: występują rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów
Bardzo rzadkie: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów, częstość występowania nieznana (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych)
Często: ból głowy, zawroty głowy, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, bóle brzucha, wzdęcia, jadłowstręt, zwiększenie aktywności aminotransferaz, wysypka.
Rzadko:nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne (niedociśnienie tętnicze i wstrząs), senność, astma (w tym duszność), zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, krwawe biegunki, smoliste stolce, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (z lub bez krwawienia i perforacji), zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, pokrzywka, obrzęk.
Bardzo rzadko:trombocytopenia, leukopenia, niedokrwistość (w tym niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna), agranulocytoza, obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy), dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia psychotyczne, parestezje, zaburzenia pamięci, drgawki, niepokój, drżenie mięśni, jałowe zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, szumy uszne, zaburzenia słuchu, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń, zapalenie płuc, zapalenie jelita grubego (w tym krwotoczne zapalenie jelita grubego oraz nasilenie objawów wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Crohna - zapalenie jelit), zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka, zaburzenia przełyku, błoniaste zwężenie jelita, zapalenie trzustki, piorunujące zapalenie wątroby, wysypka pęcherzowa, wyprysk, rumień, rumień wielopostaciowy, martwica toksycznorozpływna naskórka (zespół Lyella, zespół Stevens-Johnsona), złuszczające zapalenie skóry, łysienie, reakcje nadwrażliwości na światło, plamica (choroba Schonleina-Henocha), świąd, ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych.
W przypadku pojawienia się działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce należy zaprzestać stosowania leku i poinformować lekarza.
Jeśli lek jest stosowany długotrwale, należy zgłaszać się do lekarza prowadzącego na regularne badania kontrolne, aby upewnić się czy nie występują inne objawy niepożądane.
Przyjmowanie takich leków, jak może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.
W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość