Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Octaplex proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.

Znajdź informacje na temat leku

Octaplex proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. pokaż opinie (0)

Wskazania: › Hemofilia › Leczenie i zapobieganie krwawieniom

0.0
Octaplex proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
Postać leku: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań    
Substancja czynna: Prothrombinum multiplex humanum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do infuzji, należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia. Zawiera zależne od witaminy K ludzkie czynniki krzepnięcia II, VII, IX i X. Jest stosowany w celu leczenia krwawień i zapobieganiu krwawieniom spowodowanym spowodowanym leczeniem antagonistami witaminy K (takimi jak warfaryna), a także u pacjentów urodzonych z niedoborem czynników krzepnięcia II i X zależnych od witaminy K. Podawany jest, gdy oczyszczony produkt danego czynnika krzepnięcia nie jest dostępny.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie wolno stosować leku Octaplex:
- jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik produktu,
- jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na heparynę lub kiedykolwiek w przeszłości występował spadek poziomu płytek krwi po heparynie.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Octaplex
- Powinno się zasięgnąć rady specjalisty mającego doświadczenie...

Kiedy nie wolno stosować leku Octaplex:
- jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik produktu,
- jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na heparynę lub kiedykolwiek w przeszłości występował spadek poziomu płytek krwi po heparynie.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Octaplex
- Powinno się zasięgnąć rady specjalisty mającego doświadczenie w leczeniu zaburzeń krzepnięcia podczas otrzymywania leku Octaplex.
- U pacjentów z nabytym niedoborem czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K (na przykład wywołanym leczeniem antagonistami witaminy K), Octaplex powinien być zastosowany jedynie kiedy niezbędna jest szybka korekta poziomu kompleksu protrombiny, tak jak w przypadku dużych krwawień lub nagłych zabiegów operacyjnych. W innych przypadkach zmniejszenie dawki antagonistów witaminy K i/lub podanie witaminy K jest zwykle wystarczające.
- Pacjenci leczeni antagonistami witaminy K (takimi jak warfaryna) mogą mieć zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów. W takim przypadku leczenie lekiem Octaplex może zwiększyć ryzyko.
- We wrodzonym niedoborze danego czynnika krzepnięcia zależnego od witaminy K, powinno się zastosować określony produkt tego czynnika krzepnięcia jeżeli jest dostępny.
- W przypadku pojawienia się reakcji alergicznej lub anafilaktycznej infuzję należy natychmiast wstrzymać i zastosować odpowiednie leczenie.
- Występuje ryzyko zakrzepicy lub zespołu rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego (poważne schorzenie polegające na tworzeniu zakrzepów w całym organizmie) u pacjentów otrzymujących lek Octaplex (zwłaszcza gdy jest otrzymywany regularnie). Pacjenci otrzymujący ludzki kompleks protrombiny powinni być ściśle obserwowani pod względem objawów i symptomów zespołu rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego i zakrzepicy.
Jest to zwłaszcza istotne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w wywiadzie, chorobą wątroby, u pacjentów oczekujących na zabieg operacyjny oraz gdy Octaplex jest podawany małym dzieciom.
- Nie ma dostępnych danych odnośnie zastosowania Octaplex w przypadku krwawienia okołoporodowego związanego z niedoborem witaminy K u noworodków.

Bezpieczeństwo wirusowe
- W przypadku produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza stosuje się odpowiednie metody zapobiegające przenoszeniu zakażeń na pacjentów. Obejmują one ścisłą selekcję dawców krwi i osocza w celu wyeliminowania zakażonych nosicieli oraz badanie poszczególnych donacji i puli osocza w kierunku specyficznych markerów wirusowych. Wytwórcy tych produktów również włączają do procesu wytwarzania odpowiednie metody mające na celu inaktywację lub usunięcie wirusów. Pomimo tego, w przypadku podawania produktów otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza, możliwość przeniesienia czynnika zakaźnego nie może być całkowicie wykluczona. Dotyczy to także zakażeń wywołanych nieznanym lub nowym wirusem lub innych rodzajów zakażeń. Zastosowane metody uważane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych takich jak wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B i wirus zapalenia wątroby typu C. Zastosowane metody mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych takich jak wirus zapalenia wątroby typu A lub parwowirus B19. Parwowirus B19 może być niebezpieczny dla kobiet w ciąży (zakażenie płodu) i dla pacjentów z niedoborami odporności lub chorych na pewny rodzaj niedokrwistości (np. w niedokrwistości sierpowatokrwinkowej lub niedokrwistości hemolitycznej).
Zaleca się zapisywanie nazwy i numeru serii produktu w przypadku każdorazowego podawania Octaplex w celu powiązania z zastosowaną serią.
- Wskazane są odpowiednie szczepienia (przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B) w przypadku regularnego/powtarzanego podawania produktów kompleksu protrombiny otrzymywanego z ludzkiego osocza.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Reakcje alergiczne
U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne i gorączka.

Zaburzenia układu immunologicznego:
Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)
Rzadko u pacjentów leczonych preparatem Octaplex w terapii zastępczej, mogą powstać przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciw któremukolwiek z zawartych czynników krzepnięcia. W przypadku pojawi...

Reakcje alergiczne
U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne i gorączka.

Zaburzenia układu immunologicznego:
Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)
Rzadko u pacjentów leczonych preparatem Octaplex w terapii zastępczej, mogą powstać przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciw któremukolwiek z zawartych czynników krzepnięcia. W przypadku pojawienia się tych inhibitorów leczenie substytucyjne nie będzie bardzo skuteczne.

Zaburzenia ogólne
Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)
Nie obserwowano wzrostu temperatury ciała (gorączki), ale może on rzadko występować.

Zaburzenia naczyniowe
Występuje ryzyko powstawania zakrzepów po podaniu tego leku.

Zaburzenia układu nerwowego
Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1 000 pacjentów) Rzadko może występować ból głowy.

Badania diagnostyczne
Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)
Rzadko obserwowano przejściowy wzrost poziomu transaminaz wątrobowych.

Inne
Heparyna zawarta w preparacie może spowodować nagły spadek liczby płytek we krwi. Jest to reakcja alergiczna nazywana "wywołaną heparyną trombocytopenią typu II". W rzadkich przypadkach ten spadek liczby płytek może wystąpić 6-14 dni po rozpoczęciu leczenia u pacjentów bez wcześniejszej nadwrażliwości na heparynę. U pacjentów ze znaną nadwrażliwością na heparynę zmiana ta może wystąpić w ciągu kilku godzin po rozpoczęciu leczenia.
Należy niezwłocznie przerwać leczenie preparatem Octaplex u pacjentów wykazujących taką reakcję alergiczną. Pacjentom tym nie wolno podawać w przyszłości produktów leczniczych zawierających heparynę

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Octaplex proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku

Najczęściej komentowane

REKLAMA

Na temat