Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Octanate proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 50 j.m./ml

Znajdź informacje na temat leku

Octanate proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 50 j.m./ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Hemofilia

0.0
Octanate proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 50 j.m./ml
Postać leku: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji    
Substancja czynna: Factor VIII coagulationis humanus    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci proszku i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera ludzki VIII czynnik krzepnięcia i należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia - czyli specjalnych białek, które zwiększają zdolność krwi do krzepnięcia. Lek jest stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień u chorych na hemofilię.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Octanate

-jeśli pacjent ma uczulenie na ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Octanate należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Octanate zawiera śladowe ilości innych ludzkich białek. Każdy lek, który zawiera białka i który ...

Kiedy nie stosować leku Octanate

-jeśli pacjent ma uczulenie na ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Octanate należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Octanate zawiera śladowe ilości innych ludzkich białek. Każdy lek, który zawiera białka i który jest wstrzyknięty do żyły (podany dożylnie) może wywoływać reakcje alergiczne.

U pacjentów z hemofilią A może dochodzić do powstawania inhibitorów czynnika VIII (przeciwciał neutralizujących).

Informacje odnośnie krwi i osocza użytych do wytwarzania Octanate
Podczas wytwarzania leków z ludzkiej krwi lub osocza, podejmowane są określone środki działania, mające na celu zapobieganie przenoszeniu zakażeń na pacjentów. Obejmują one staranny dobór dawców krwi i osocza, aby zapewnić wykluczenie dawców mogących być nosicielami zakażeń, jak również badania wszystkich pobranych próbek i puli osocza, w celu wykrycia obecności wirusów/zakażeń. Wytwórcy tych produktów wdrożyli do procesu przetwarzania krwi lub osocza etapy mające na celu inaktywację lub usunięcie wirusów. Mimo tych działań, w przypadku podawania leków przygotowanych z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to również nieznanych lub pojawiających się od niedawna wirusów, lub innych rodzajów infekcji.
Podejmowane środki są uważane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV). Zastosowane metody mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich, jak parwowirus B19.
Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne dla kobiet w ciąży (zakażenie dziecka) oraz u osób, których układ odpornościowy jest stłumiony lub, którzy chorują na niektóre rodzaje niedokrwistości (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkową lub nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych).

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów
bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów


- Pomimo, że występują rzadko, obserowano występowanie reakcji nadwrażliwości lub alergicznych u pacjentów leczonych produktami zawierającymi czynnik VIII. Do wczesnych objawów reakcji alergicznych można zaliczyć: wymioty, uczucie pieczenia i parzącego bólu w miejscu infuzji, uczucie uc...

rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów
bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów


- Pomimo, że występują rzadko, obserowano występowanie reakcji nadwrażliwości lub alergicznych u pacjentów leczonych produktami zawierającymi czynnik VIII. Do wczesnych objawów reakcji alergicznych można zaliczyć: wymioty, uczucie pieczenia i parzącego bólu w miejscu infuzji, uczucie ucisku w klatce piersiowej, dreszcze, tachykardię, nudności, uczucie mrowienia, zaczerwienienie, ból głowy, pokrzywkę, spadek ciśnienia krwi, wysypkę, niepokój, obrzęk twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, który może prowadzić do utrudnienia w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), zmęczenie (letarg), świszczący oddech.

Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów.

- Bardzo rzadko nadwrażliwość może prowadzić do wystąpienia zagrażającej życiu rekacji alergicznej nazywanej anafilkasją, która może obejmować wstrząs, jak również część lub wszystkie objawy opisane powyżej. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe.

- W rzadkich przypadkach obserwowano wystąpienie gorączki.

- U pacjentów z hemofilią A może nastąpić rozwój inhibitorów (przeciwciał neutralizujących) czynnik VIII. Pojawienie się takich przeciwciał może prowadzić do osłabienia skuteczności leku i kontynuacji krwawienia. W takich rzadkich przypadkach należy natychmiast skontaktować się z ośrodkiem leczenia hemofilii. Pacjenci powinni być szczegółowo monitorowani na rozwój inhibitorów poprzez odpowiednia obserwację kliniczną i badania laboratoryjne. Inhibitory mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka ciężkich reakcji alergicznych (wstrząsu anafilaktycznego). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przeprowadzić badania w celu wykrycia obecności inhibitora.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Octanate proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 50 j.m./ml

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku