Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Nakom tabletki 250 mg + 25 mg

Znajdź informacje na temat leku

Nakom tabletki 250 mg + 25 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Choroba Parkinsona

0.0
Nakom tabletki 250 mg + 25 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Levodopum + Carbidopum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek, stosowany w chorobie Parkinsona, łagodzi takie objawy choroby jak sztywność i spowolnienie ruchowe, a także drżenie, utrudnione połykanie, ślinotok i brak stabilności postawy.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Jednoczesne stosowanie preparatu Nakom z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) i selektywnych inhibitorów MAO typu A jest przeciwwskazane. Podawanie inhibitorów MAO należy przerwać co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia preparatem Nakom. Nakom może być stosowany jednocześnie z podawanymi w zalecanych dawkach, selektywnymi inhibitorami MAO typu B, np. z chlorowodorkiem...

Jednoczesne stosowanie preparatu Nakom z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) i selektywnych inhibitorów MAO typu A jest przeciwwskazane. Podawanie inhibitorów MAO należy przerwać co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia preparatem Nakom. Nakom może być stosowany jednocześnie z podawanymi w zalecanych dawkach, selektywnymi inhibitorami MAO typu B, np. z chlorowodorkiem selegiliny.
Preparatu Nakom nie należy stosować, jeżeli istnieją przeciwwskazania do stosowania sympatykomimetyków.
Nakom jest przeciwwskazany u pacjentów z:

- nadwrażliwością na lewodopę, karbidopę lub jakikolwiek inny składnik preparatu
- jaskrą z wąskim katem przesączania
- ciężką niewydolnością serca
- ciężkimi zaburzeniami rytmu serca
- ostrą fazą udaru mózgu
Ze względu na to, że lewodopa może uaktywnić rozwój czerniaka złośliwego, nie powinno się podawać jej pacjentom z podejrzanymi, niezdiagnozowanymi zmianami skórnymi lub z czerniakiem złośliwym w wywiadzie.
Nie stosować u pacjentów z ciężkimi psychozami.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Działania niepożądane, jakie często występują u pacjentów przyjmujących preparaty złożone karbidopa/lewodopa związane są z neurofarrnakologicznym działaniem dopaminy.
Zmniejszenie dawek leku może zmniejszyć nasilenie tych reakcji.
Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą dyskinezy, w tym przypominające pląsawicę, dystonie i inne ruchy mimowolne oraz nudności. Drgania mięśni i kurc...

Działania niepożądane, jakie często występują u pacjentów przyjmujących preparaty złożone karbidopa/lewodopa związane są z neurofarrnakologicznym działaniem dopaminy.
Zmniejszenie dawek leku może zmniejszyć nasilenie tych reakcji.
Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą dyskinezy, w tym przypominające pląsawicę, dystonie i inne ruchy mimowolne oraz nudności. Drgania mięśni i kurcz powiek mogą sygnalizować konieczność zmniejszenia dawki leku.
W badaniach klinicznych i badaniach po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano również inne

działania niepożądane, do których należą:
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko (>1110 000 do <1/1 000): leukopenia, anemia hemolityczna i niehemolityczna, trombocytopenia.
Bardzo rzadko (>1110 000): agranulocytoza.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często (k11100 do <1/10): jadłowstręt.
Niezbyt często (>1/1 000 do <I/100): zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała.
Zaburzenia psychiczne
Często (>1/100 do <1/10): omamy, splątanie, senność, ospałość, koszmarne sny, uczucie zmęczenia, bezsenność, depresja- bardzo rzadko z próbami samobójczymi, euforia, demencja, epizody psychotyczne, zwiększona motywacja.
Rzadko (>1/10 000 do <l/l 000): pobudzenie, uczucie strachu, zaburzenia myślenia, dezorientacja, bóle głowy, zwiększone libido, odrętwienie, drgawki.
W trakcie przyjmowania preparatów złożonych lewodopa/karbidopa występuje senność i bardzo rzadko znaczne nasilenie senności w ciągu dnia oraz epizody nagłego zasypiania.
U pacjentów leczonych agonistami dopaminy w związku z chorobą Parkinsona, w tym także preparatami złożonymi lewodopa/karbidopa, zwłaszcza dużymi dawkami, obserwowano
patologiczną skłonność do hazardu, zwiększone libido i nadmierną aktywność seksualna, które na ogół ustępowały po zmniejszeniu dawki lub zakończonym leczeniu.
Zaburzenia układu nerwowego
Często (>1/100, <1/10): dyskinezy, pląsawica, dystonia, zaburzenia pozapiramidowe i ruchu,
efekt włączenia-wyłączenia (on-off').
Po kilku miesiącach lub latach od rozpoczęcia leczenia obserwowano spowolnienie ruchowe,
(efekt on-off') związane prawdopodobnie z postępem choroby.
Koniecznym być może dostosowanie dawki i ustalenie odstępów czasu pomiędzy kolejnymi dawkami.
Niezbyt często (>1/1 000, <1/100): ataksja, nasilone drżenie rąk.
Rzadko (>1/10 000, <l/1 000): złośliwy zespól neuroleptyczny, parestezje, omdlenie, zaburzenie
chodzenia, szczękościsk.
Zaburzenia oka
Rzadko (>1110 000, <1/1 000): zamazane widzenie, kurcz powiek, uaktywnienie utajonego zespołu Homera, podwójne widzenie, rozszerzenie źrenic, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek. Kurcz powiek może być wczesnym objawem przedawkowania.
Zaburzenia serca
Często (>1/100, <1/10): kołatanie serca, nieregularna czynność serca.
Zaburzenia naczyniowe:
Często (>1/100, <1/10): niedociśnienie ortostatyczne, skłonność do zasłabnięć, omdlenia.
Niezbyt często (>1/1 000, <1/100): nadciśnienie tętnicze.
Rzadko: zapalenie żył.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt częsta (>1/1 000, <1/100): chrypka, bóle w klatce piersiowej. Rzadko (>1/10 000, <1/1 000): duszność, zaburzenia oddychania.
Zaburzenia żołądka i jelit
Często (>1/100, <1/10): nudności, wymioty, uczucie suchości w jamie ustnej, gorzki smak w jamie ustnej.
Niezbyt często (>1/1 000, <1/100): zaparcia, biegunki, ślinotok, dysfagia, wzdęcia.

Rzadko (>l/10 000, <1/1 000): niestrawność, ból w obrębie jamy brzusznej, ciemne zabarwienie śliny, bruksizm, czkawka, krwawienie z przewodu pokarmowego, pieczenie języka, owrzodzenia dwusnastnicy.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórne
Niezbyt często (>1/1 000, <1/100): obrzęki.
Rzadko (>1/10 000, <1/1 000): obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, zaczerwienie twarzy, łysienie, wysypka, nadmierne potliwość, ciemne zabarwienie potu, uaktywnienie czerniaka złośliwego, plamica Schtinleina-Henocha.
Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej.
Niezbyt częsta (>1/l 000, <l/100): skurcz mięśni, drżenie mięśni.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Niezbyt często (>1/1 000, <l/100): ciemna barwa moczu.
Rzadko (>1/10 000, <1/1 000): zatrzymanie moczu, nieotrzymanie moczu, bolesny wzwód prącia, przewlekła erekcja.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Rzadko (>1/10 000, <1/1 000): astenia, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, osłabienie, obrzęki, nawroty choroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Nakom tabletki 250 mg + 25 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku