Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Nacralid tabletki powlekane 2 5 mg

Znajdź informacje na temat leku

Nacralid tabletki powlekane 2 5 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Migrena

0.0
Nacralid tabletki powlekane 2 5 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Naratriptanum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek, zawiera substancję czynną naratryptan (w postaci chlorowodorku), który należy do grupy leków zwanych tryptanami (lub agonistami receptorów 5HT1). Lek stosuje się do leczenia napadów migreny.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Nacralid
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na naratryptanu chlorowodorek, orzeszki ziemne, soję lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nacralid;
- jeśli pacjent ma jakiekolwiek problemy z sercem, jak zwężenie tętnic (choroba niedokrwienna serca) lub bóle w klatce piersiowej (dusznica bolesna), lub przebył zawał serca;
- jeśli pacjent ma pro...

Kiedy nie stosować leku Nacralid
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na naratryptanu chlorowodorek, orzeszki ziemne, soję lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nacralid;
- jeśli pacjent ma jakiekolwiek problemy z sercem, jak zwężenie tętnic (choroba niedokrwienna serca) lub bóle w klatce piersiowej (dusznica bolesna), lub przebył zawał serca;
- jeśli pacjent ma problemy a krążeniem krwi w nogach, co powoduje ból podobny do kurczu podczas chodzenia (choroba naczyń obwodowych);
- jeśli pacjent przebył udar mózgu lub miniudar mózgu (zwany również przejściowym napadem niedokrwiennym mózgu lub TIA);
- jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Lek Nacralid może być stosowany w przypadku, jeśli pacjent ma łagodne nadciśnienie tętnicze krwi i jest ono leczone.
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek lub ciężka choroba wątroby; jeśli pacjent zażywa inne leki przeciwmigrenowe, w tym leki zawierające ergotaminę lub podobne leki, jak metysergid, jakikolwiek inny lek z grupy tryptanów lub agonistów receptora 5-HT; (np. sumatryptan, zolmitryptan)

Jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń odnosi się do pacjenta: należy powiedzieć o tym lekarzowi i nie zażywać leku Nacralid.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nacralid

Zanim pacjent zacznie zażywać lek Nacralid, należy przekazać lekarzowi niektóre informacje.

Jeśli u pacjenta występują szczególne czynniki ryzyka:
- jeśli pacjent jest nałogowym palaczem tytoniu lub stosuje zastępczą terapię nikotyną, i zwłaszcza
- jeśli jest mężczyzną w wieku powyżej 40 lat, lub
- jeśli jest kobiertą po menopauzie.
Bardzo rzadko, u pacjentów po zażyciu naratryptanu występują ciężkie zaburzenia serca, nawet jeśli wcześniej nie występowały choroby serca.
Jeśli jakikolwiek z podanych punktów odnosi się do pacjenta, oznacza to, że ryzyko wystąpienia choroby serca u pacjenta jest większe - więc:
- Należy powiedzieć o tym lekarzowi, aby mógł sprawdzić jak funkcjonuje serce pacjenta przed przepisaniem leku Nacralid.

Jeśli pacjent jest uczulony na antybiotyki z grupy sulfonamidów
W takim przypadku pacjent może być uczulony także na lek Nacralid. Jeśli pacjent wie, że jest uczulony na antybiotyk, a nie jest pewien czy jest to antybiotyk sulfonamidowy:
- Należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zażyciel leku Nacralid.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Reakcje alergiczne: należy natychmiast zwrócić się do lekarza po pomoc (występują u 1 osoby na 1000):

Objawy reakcji alergicznej obejmują wysypkę, duszność, obrzęk powiek, twarzy lub warg, całkowitą zapaść. Jeśli takie objawy wystąpią u pacjenta po zażyciu leku Nacralid:
- Nigdy więcej nie należy zażywać tego leku. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ocena działań niepożądanych ...

Reakcje alergiczne: należy natychmiast zwrócić się do lekarza po pomoc (występują u 1 osoby na 1000):

Objawy reakcji alergicznej obejmują wysypkę, duszność, obrzęk powiek, twarzy lub warg, całkowitą zapaść. Jeśli takie objawy wystąpią u pacjenta po zażyciu leku Nacralid:
- Nigdy więcej nie należy zażywać tego leku. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ocena działań niepożądanych jest oparta o następującą częstość występowania:

Bardzo częste: występują częściej niż u 1 na 10 osób
Częste: występują rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 osób
Niezbyt częste: występują rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 osób
Rzadkie: występują rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 osób
Bardzo rzadkie: występują rzadziej niż u 1 10 000 osób
Częstość nie znana: nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych

Częste:
- Uczucie mdłości (nudności), chociaż może to być spowodowane migreną.
- Uczucie zmęczenia, senność lub ogólne złe samopoczucie - Zawroty głowy, uczucie mrowienia, uderzenia gorąca.
Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów:
Należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Niezbyt częste:
- Uczucie ciężkości, napięcia lub ucisku lub ból w klatce piersiowej, gardle lub innych częściach ciała. Te objawy mogą być silne, ale generalnie szybko ustępują.
- Jeśli te objawy nie ustępują lub nasilają się (zwłaszcza ból w klatce piersiowej): Należy natychmiast zwrócić się po pomoc do lekarza. U bardzo małej liczby pacjentów mogą to być objawy ataku serca.
Inne, niezbyt częste działania niepożądane obejmują:
- Zaburzenia widzenia (chociaż może to być spowodowane migreną).
- Szybka lub wolna czynność serca lub zmiany rytmu pracy serca.
- Niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, które może się utrzymywać do 12 godzin po zażyciu leku Nacralid.
Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów: Należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Rzadkie:
- Ból w dolnej części brzucha po lewej stronie i krwista biegunka (niedokrwienne zapalenie okrężnicy).
Jeśli wystąpią takie objawy: Należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Bardzo rzadkie:
- Problemy z sercem, w tym bóle w klatce piersiowej (dusznica bolesna) i atak serca.
- Osłabione krążenie krwi w rękach i nogach, powodujące ból i dyskomfort.
Jeśli wystąpią takie objawy: Należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Naratryptan może powodować bardzo rzadko reakcje alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Nacralid tabletki powlekane 2 5 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku