Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Nabuton VP tabletki 500 mg

Znajdź informacje na temat leku

Nabuton VP tabletki 500 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Choroba zwyrodnieniowa stawów › Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

0.0
Nabuton VP tabletki 500 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Nabumetonum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek, należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosuje się go w chorobie zwyrodnieniowej stawów i reumatoidalnym zapaleniu stawów, w których konieczne jest leczenie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Nabuton VP
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nabumeton lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nabuton VP;
- jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja nadwrażliwości (napad astmy,
pokrzywka i inne) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
- jeśli u pacjenta występuje czynna lub n...

Kiedy nie stosować leku Nabuton VP
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nabumeton lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nabuton VP;
- jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja nadwrażliwości (napad astmy,
pokrzywka i inne) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
- jeśli u pacjenta występuje czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i
(lub) dwunastnicy ani też gdy choroba ta wystąpiła niedawno;
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby;
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca;
- jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nabuton VP
- jeśli występuje nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca lub retencja (zatrzymanie) płynów w organizmie, ponieważ nabumeton może powodować obrzęki;
- gdy występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, ponieważ konieczne może być okresowe wykonywanie badań czynności tych narządów, a w niektórych przypadkach zmniejszenie dawek, a nawet odstawienie leku;
- gdy wystąpią zaburzenia widzenia (zmniejszenie ostrości widzenia oraz zamglone
widzenie), ponieważ konieczne jest wówczas przeprowadzenie badania okulistycznego;
- jeśli jednocześnie stosowane są doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, acenokumarol, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy, ponieważ ryzyko uszkodzenia przewodu pokarmowego jest wówczas zwiększone;
- gdy wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości (np. pokrzywka, duszność), wysypka lub inne objawy skórne (np. rumień, pęcherze, nadżerki, bolesność), szczególnie z towarzyszącymi objawami ogólnymi (np. gorączką, bólem gardła, kaszlem, dreszczami, bólami stawowo-mięśniowymi), ponieważ mogą być to objawy wystąpienia ciężkiej, niekiedy niebezpiecznej dla życia, reakcji skórnej; w przypadku wystąpienia takich objawów- należy odstawić lek i natychmiast zgłosić się do lekarza; - jeśli w trakcie leczenia wystąpią dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego (m.in. ból brzucha, niestrawność, biegunka, wymioty, krew w kale lub smoliste stolce, fusowate wymioty), ponieważ mogą one świadczyć o uszkodzeniu przewodu pokarmowego przez lek Nabuton VP.
Do uszkodzenia przewodu pokarmowego przez lek Nabuton VP, podobnie jak w
przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, może dojść w każdym momencie leczenia bez objawów poprzedzających. U osób w podeszłym wieku ryzyko to jest większe.
Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się proporcjonalnie do stosowanej dawki leku u pacjentów, u których występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (zwłaszcza powikłana krwawieniem lub perforacją ściany przewodu pokarmowego), u osób w podeszłym wieku, osłabionych oraz u osób z zapaleniem błony śluzowej jelit, w związku z czym powinny one stosować możliwie najmniejsze dawki leku Nabuton VP. W przypadku, gdy w trakcie stosowania leku Nabuton VP wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego łub choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, lekarz może zdecydować, że należy go odstawić.
Nabumeton może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Należy unikać stosowania leku Nabuton VP razem z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.
Przyjmowanie takich leków, jak Nabuton VP może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udar. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: Bardzo często: więcej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów.
Często: mniej niż u 1 na 10, ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów.
Niezbyt często: mniej niż u 1 na 100, ale więcej niż u 1 na 1000 pacjentów. Rzadko: mniej niż u 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów. Bardzo rzadko: mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów.
C...

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: Bardzo często: więcej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów.
Często: mniej niż u 1 na 10, ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów.
Niezbyt często: mniej niż u 1 na 100, ale więcej niż u 1 na 1000 pacjentów. Rzadko: mniej niż u 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów. Bardzo rzadko: mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów.
Częstość nieznana: nie może być określana na podstawie dostępnych danych.
Często: szumy uszne, zaburzenia słuchu, zwiększenie ciśnienia tętniczego, biegunka,
zaparcie, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, nudności, bóle brzucha, wzdęcia, wysypka, świąd, obrzęki.
Niezbyt często: dezorientacja, nerwowość, bezsenność, senność, zawroty głowy, bóle głowy,
parestezje (drętwienie, mrowienie), zaburzenia widzenia, choroby oczu, duszność, zaburzenia oddychania, krwawienie z nosa, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, zaburzenia przewodu pokarmowego, smoliste stolce, wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nadwrażliwość na światło, pokrzywka, pocenie się, miopatia (bóle mięśniowe, osłabienie mięśni), zaburzenia układu, moczowego, astenia (wyczerpania), zmęczenie, nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby.
Bardzo rzadko: zmniejszenie ilości płytek krwi, reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, reakcje rzekomoanafilaktyczne), śródmiąższowe zapalenie płuc, niewydolność wątroby, żółtaczka, zespół Lyella i zespół Stevensa-Johnsona (ciężkie zespoły, w których zmianom ogólnym, takim jak gorączką, ból gardła, kaszel, dreszcze, bóle stawowo- mięśniowe towarzyszą zmiany na skórze i błonach śluzowych, takie jak rumień, pęcherze, nadżerki), rumień wielopostaciowy (zmiany rumieniowo-obrzękowe, zazwyczaj w kształcie pierścieni znajdujące się zwykle na dalszych częściach kończyn, choć mogą również zajmować skórę innych okolic oraz błony śluzowe), obrzęk naczynioruchowy, pseudoporfiria (bąble, pęcherze, nadwrażliwość skóry), łysienie, niewydolność nerek, zespół nerczycowy, nadmierne krwawienie miesiączkowe.
Przyjmowanie takich leków, jak Nabuton VP może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawal serca) lub udaru.
W związku z leczeniem takimi lekami, jak Nabuton VP zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość